Şi aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. – Ioan 17:3, NTR 2007.
 
Viaţa eternă depinde de cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus, nu doar de a cunoaşte informaţii despre Ei, ci a-i cunoaşte pe Ei! Una este să cunoşti informaţii despre o persoană şi alta este să o cunoşti personal!

 

Domnul Isus ne spune cum putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu, în Matei 11:27, citim: „Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; nici pe Tatăl nu-L cunoaşte deplin cineva, în afară de Fiul şi de acela căruia vrea Fiul să i-L dezvaluie”. Iată că nimeni nu-l poate cunoaşte exact, precis, în greacă: „epignosko” pe Tatăl, decât prin descoperire (revelaţie). Biblie ne încurajează să avem o cunoştinţă exactă (Coloseni 1:9). 
 
Domnul Isus Cristos a venit să-L reveleze pe Tatăl (Ioan 1:17-18), El doreşte să ni-L reveleze, dar El nu poate să-L reveleze martorilor, căci ei nu au părtăşie cu Domnul aşa cum învaţă Sfânta Scriptură (1Corinteni 1:9)!!! Iar cine nu-L onorează pe Fiul, nu-L onorează nici pe Tatăl (Ioan 5:23).

 

Iar din cauză că ei nu au acces la Fiul, (ne având părtăşie cu El) nu pot avea acces nici la Tatăl, şi prin urmare ei nu pot primi revelaţia despre Fiul, aşa cum Tatăl i-a descoperit apostolului Petru (Matei 16:16-17). Astfel ei nu pot să primească viaţa eternă, pentru că „aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. Şi această cunoaştere nu se poate obţine decât prin descoperire (revelaţie).

Ai primit tu dragă martor, revelaţia despre Tatăl prin Fiul, şi despre Fiul de la Tatăl? Dacă nu ai primit-o, tu eşti mort în păcatele şi greşelile tale, tu nu ai fost luminat (Evrei 6:4-5), nu ai gustat din Domnul ca să vezi cât este de bun (1Petru 2:3)!