Martorii lui Iehova susţin că Isus este creat cu nenumărate milenii în urmă, înainte de cele șase zile ale creației din nimic, alţi ne-trinitarieni, susţin că Isus este născut din Tatăl în veșnicia atemporală, fiind etern, fără un moment în timp al nașterii lui, ambele afirmaţii sunt nebiblice şi inexacte!

Biblia însă nu se limitează la un cuvânt; ci, descrie venirea în existenţă a Fiului lui Dumnezeu prin ambele cuvinte, atât: făcut, creat, zidit (Proverbe 8:22; Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14), precum şi cel de născut din Dumnezeu (Ioan 1:14; Proverbe 8:25), El fiind cel unic-născut din Tatăl (Ioan 3:16-18).

Martorii mai susţin două lucruri greşite despre creierea Fiului:

1) Ei susţin că Fiul a fost creat din nimic: „Acest „întîi–născut“, acest „Unic Fiu născut“, a fost primul şi ultimul, pe care Dumnezeu l–a creat singur şi nemijlocit, din nimic..” (cartea: „Spiritul Sfânt — forţă dindărătul noii ordini viitoare” (1977), la pagina 11-20; g 1999, 8/2 p.3).

2) Fiul a fost creat cu „nenumărate milenii în urmă” (W 2005 15/9 p. 4-7).

Deci, nici creaţia, nici Isus, nu au fost creaţi din nimic, dar nici dintr-un material din exteriorul Tatălui; ci, din Tatăl, așa cum spune apostolul Pavel în Romani 11:36, SCC: “Pentru că din El, şi prin El, şi pentru El sunt toate. Lui fie-I gloria în epoci! Amen”. În limba greacă ek: din, deci Fiul ca și creația a fost făcute din Dumnezeu din suflarea lui un material invizibil așa cum spune Pavel în Evrei 11:3, SCC: “Prin credinţă înţelegem că lumile au fost întocmite printr-un cuvânt al lui Dumnezeu, astfel că ce este văzut nu a fost făcut din ce este arătat”.

Fiul a fost născut ca Cuvânt din gura Tatălui, la prima rostire a Lui, așa cum se spune în Isaia 55:11: „tot aşa va fi şi cuvântul meu, care iese din gura mea. Nu se va întoarce la mine fără rezultat, ci va face negreşit ce-mi place şi va reuşi în lucrul pentru care l-am trimis”

Chiar Traducerea NW, vorbeşte de naşterea Fiului din Tatăl, când spune în 1Ioan 5:18: „Ştim că cine s-a născut din Dumnezeu nu practică păcatul, ci Acela născut din Dumnezeu veghează asupra lui, iar cel rău nu pune stăpânire pe el”. Cu siguranţă că „Acela născut din Dumnezeu veghează asupra lui” se referă la Isus Cristos, chiar referinţa de la cuvântul: „Acela” din NW, fac referire la începutul Său = Coloseni 1:15Apocalipsa 3:14.

Acest cuvânt ieșit din gura Tatălui, a fost apoi mărit și modelat, deci creat ca El să fie o ființă asemănătoare Tatălui, și astfel Fiul nu este numai născut; ci și creat!

El a fost născut și creat la început, în începutul primei zile de creiere, de unde știm exact momentul nașterii și creierii Fiului lui Dumnezeu? Din Biblie!

În Exod 20:11, NW, se afirmă în mod clar și fără echivoc: Căci în şase zile a făcut Iehova cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit. Iată de ce a binecuvântat Iehova ziua sabatului şi a sfinţit-o”. Astfel nu există creație înainte de cele 6 zile ala creației!

Și toate creaturile au fost făcute în cele 6 zile. Mai exact când a fost făcut Fiul și creaturile cerești?

În Geneza 1:1, se spune: La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul”. Termenul: cerurile” se referă atât la cerul spiritual ca teritoriu, dar și la creaturile cerești, Fiul, îngerii, de unde știm aceasta?

Din Iov 38:4-7, NW, unde se spune: Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune-mi, dacă ai pricepere. Cine i-a stabilit măsurile, dacă ştii, sau cine a întins peste el sfoara de măsurat? În ce au fost înfipte postamentele lui sau cine i-a pus piatra unghiulară, când stelele dimineţii strigau împreună de bucurie şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de laudă?”

Iată fiii lui Dumnezeu, adică îngerii existau când Dumnezeu a întemeiat pământul, astfel când Dumnezeu spune în Geneza 1:1, se spune: La început Dumnezeu a creat cerurile” se referă și la Fiul și la îngeri, ca apoi tot în acel început al primei zile din cele 6, Dumnezeu a întemeiat și pământul, folosindu-se de Fiul, și la care îngerii ca martori ai lucrării scoteau strigăte de laudă”.

Scriptura afirmă de fapt direct că Fiul este “începutul(Coloseni 1:15-18) și că El este de la început” (1Ioan 2:13-14). Astfel Fiul a fost născut și modelat în acel început, apoi creația spirituală și apoi pământul!

Însă aceste adevăruri ale Scripturii, filozofii și cei care s-au bazat pe înțelepciunea lor nu pe cea divină, nu le-au găsit, însă noi care umblăm pe Calea Creștină, Noi dorim adevărul așa cum spune Pavel în 2Corinteni 2:17, NW: Căci noi nu suntem vânzători ambulanţi ai cuvântului lui Dumnezeu, cum sunt mulţi, ci vorbim cu sinceritate, da, ca trimişi ai lui Dumnezeu, sub privirile lui Dumnezeu, alături de Cristos”. Și 2Corinteni 4:2, NW: “…nu umblăm cu viclenie şi nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci, prin dezvăluirea adevărului, ne recomandăm oricărei conştiinţe umane înaintea lui Dumnezeu”.