Nu există botez pentru speranța pământească, căci  conform Bibliei botezul creștin este o moarte, îngropare și o învierea cu Cristos!

În Coloseni 2:12, NW, se spune: căci aţi fost îngropaţi cu el în botezul lui, iar prin legătura voastră cu el aţi fost şi sculaţi din morţi împreună cu el, prin credinţa voastră în lucrarea lui Dumnezeu, care l-a sculat din morţi”.

Deci botezul este o moarte, îngropare, față de păcat și lume, și o sculare din morți, sau o înviere împreună cu Cristos (vezi și Romani 6:2-11).

Să vedem în continuare:

 

La ce viață ne duce această sculare din morți din botez?

În Efeseni 2:4-6, NW, aflăm răspunsul: “Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, în marea sa iubire cu care ne-a iubit ne-a dat viaţă cu Cristos chiar când eram morţi în greşeli — prin bunătate nemeritată aţi fost salvaţi — şi ne-a ridicat împreună şi ne-a aşezat împreună în locurile cereşti, în unitate cu Cristos Isus”.

Deci scularea sau ridicarea din moartea spirituală, ne duce la o viață cerească nu la o speranță pământească, textul este clar: “ne-a ridicat împreună şi ne-a aşezat împreună în locurile cereşti, în unitate cu Cristos Isus”!

Nu există în Scripturile Creștine un botez pentru o viață pe pământ, pentru speranța pământească!

Nu, cine este botezat este înviat cu Cristos la o viață cerească. 

De fapt în botezul creștin are loc nașterea din nou pentru cer, căci botezul este conform cu:

1Petru 3:21: „Ceea ce corespunde acestui lucru vă salvează acum şi pe voi, şi anume botezul (nu înlăturarea murdăriei cărnii, ci cererea făcută lui Dumnezeu pentru o conştiinţă bună), prin învierea lui Isus Cristos.

1Petru 1:3-4, NW: “Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, căci potrivit marii sale îndurări ne-a născut din nou la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi, la o moştenire nepieritoare, neîntinată şi care nu se veştejeşte. Aceasta vă este rezervată în ceruri vouă.

Deci vedem că botezul produce nașterea din nou, căci atât botezul cât și nașterea din nou are loc: prin învierea lui Isus Cristos”. Adică Dumnezeu ne înviază sau naște în botez pe baza faptului că Fiul a plătit prețul de răscumpărare și pentru că acceptat jertfa Lui, Dumnezeu a dat dovadă prin faptul că l-a înviat din morți (Fapte 2:23-33; Fapte 13:32-39), și pe această bază credinciosul este salvat sau născut din nou pentru cer.

În Noul Legământ, nu există botez care să nu producă nașterea din apă și Spirit, și astfel să omul să fie renăscut pentru cer (vezi și Tit 3:5; Fapte 22:16; Apocalipsa 1:5,Apocalipsa 1:6)!

Conform cu Galateni 3:26-29, NW, toți prin credință și botez sunt fii ai lui Dumnezeu, și oricine este fiu are speranța cerească (Romani 8:14-18). În Galateni 3:26-29, NW, se precizează: De fapt, toţi sunteţi fiii lui Dumnezeu prin credinţa voastră în Cristos Isus. Căci toţi care aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu există nici iudeu, nici grec, nu există nici sclav, nici om liber, nu există nici bărbat, nici femeie, pentru că toţi sunteţi una în unitate cu Cristos Isus. Mai mult, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi într-adevăr sămânţa lui Avraam, moştenitori potrivit promisiunii”. Deci prin credință și prin botez omul devine fiu a lui Dumnezeu, se îmbracă cu Cristos, devina una cu El, și sămânță a lui Avraam, și toți pot obține acest statut, nu doar 144.000 de oameni!

Astfel conform Scripturii este imposibil să crezi și să te botezi, dar tu să nu fi sămână a lui Avraam (cerească) prin care vor fi binecuvântate națiunile (Geneza 22:18), și să nu primești favoarea de fiu a lui Dumnezeu cu speranță cerească!  

Dragă cititorule, părăsește această lucrare falsă, ce are o doctrină falsă, un botez fals, o speranță falsă!