Acest material dă exemple de posibile discuţii cu martorii lui Iehova în scopul demascării învăţăturilor lor false, pentru a-i face să gândească şi astfel pentru a se trezi spiritual.

Discuţia are loc dintre un credincios autentic, numit generic: creştinul şi un interlocutor martor, numit generic: martorul, după cum urmeză:

 

Naşterea din nou sau din Dumnezeu:

Creştinul: dragă martor al lui Iehova eşti tu născut din nou?

Martorul: nu, naşterea din nou este pentru 144.000 care au speranţa cerească, doar ei sunt născuţi din nou sau din Dumnezeu!

Creştinul: Domnul Isus a spus în Ioan 1:12-13 (NW): Dar tuturor celor ce l-au primit, el le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, fiindcă au manifestat credinţă în numele său. Ei nu s-au născut din sânge, nici din voinţa cărnii, nici din voinţa omului, ci din Dumnezeu”.

Conform acestui text, la câţi li se dă dreptul să fie născuţi din Dumnezeu?

Martorul: doar la 144.000.

Creştinul: Confom textului la „tuturor”! Deci toţi cei care l-au primit pe Isus şi au crezut în El, sunt născuţi din Dumnezeu!

Crezi tu personal, dragă martor al lui Iehova, că Isus este Cristosul adică Mesia?

Martorul: da, cu siguranţă!

Creştinul: te rog citeşte atunci 1Ioan 5:1 NW: Cine crede că Isus este Cristosul s-a născut din Dumnezeu”. Dacă tu crezi că Isus este Cristosul atunci însemnă că eşti născut din Dumnezeu, dacă nu eşti născut din Dumnezeu, atunci însemnă că nu crezi că Isus este Cristosul, ce alegi?!

Iar cei născuţi din nou sau din Dumnezeu au speranţă cerească, confom cu 1Petru 1:3-4, şi atunci speranţa de a merge în cer, este o chemare generală pentru toţi care cred în Isus, nu este limitată la 144.000!

 

Copii sau fii ai lui Dumnezeu:

Creştinul: dragă martor eşti tu un copil al lui Dumnezeu?

Martorul: nu, copiii sau fiii lui Dumnezeu adoptaţi (înfiaţi) de Dumnezeu sunt doar 144.000.

Creştinul: crezi tu personal, dragă martor al lui Iehova, în Domnul Isus Cristos?

Martorul: da, cu siguranţă!

Creştinul: dragă martor, te rog citeşte Galateni: 3:27 NW: De fapt, toţi sunteţi fiii lui Dumnezeu prin credinţa voastră în Cristos Isus”. Iată că Biblia învaţă că toţi cei ce cred în Cristos Isus, sunt fiii ai lui Dumnezeu, nu doar 144.000!

Creştinul: dragă martor, ai tu Spiritul Sfânt? Cei ce nu-L au nu îi aparţin lui Cristos (Romani 8:9).

Martorul: da îl am, altfel nu aş face lucrarea de predicare.

Creştinul: dragă martor dacă Îl ai eşti şi călăuzit de El, căci una din lucrările Spiritului este să îi călăuzească pe creştini în tot adevărul (Ioan 16:13-15).

Martorul: da aşa este.

Creştinul: dragă martor, conform cu Romani 8:12-14 (NW), se spune: Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori faţă de carne ca să trăim potrivit cărnii; căci, dacă trăiţi potrivit cărnii, veţi muri negreşit, dar dacă faceţi să moară prin spirit practicile corpului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt conduşi de spiritul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”. Iată confom acestui pasaj, prin Spiritul Sfânt trebuie să facem să moară faptele cărnii, iar spiritul ne va conduce (călăuzi) în acest sens. Iar toţi care sunt conduşi de Spirit spre a face să moară faptele cărnii, sunt fiii ai lui Dumnezeu! Iată toţi sunt fiii ai lui Dumnezeu care sunt conduşi de Spiritul Sfânt, nu doar 144.000! De fapt, referindu-se la aceştia, la cei conduşi de Spiritul Sfânt, apostolul Pavel scrie în continuare: Fiindcă voi n-aţi primit un spirit de sclavie care provoacă din nou teamă, ci aţi primit un spirit de adopţie ca fii, spirit prin care strigăm: „Ava, Tată!“ Spiritul însuşi depune mărturie împreună cu spiritul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: da, moştenitori ai lui Dumnezeu, dar comoştenitori cu Cristos, cu condiţia să suferim împreună cu el ca să fim şi glorificaţi împreună cu el” (Romani 8:15-17 NW).

Dragă martor al lui Iehova, există două variante, fie ai Spiritul Sfânt şi eşti condus de el şi atunci eşti fiu al lui Dumnezeu şi ai speranţa de a fi moştenitor cu Cristos, fie nu ai Spiritul Sfânt şi nu eşti condus de El, şi atunci nu îi aparţi lui Cristos (Romani 8:9) şi nu eşti creştin!?!

 

Frate sau soră cu Domnul Isus:

Creştinul: dragă martor eşti tu frate cu Domnul Isus Cristos?

Martorul: nu, doar 144.000 sunt fraţi cu El.

Creştinul: tu personal te străduieşti să faci voinţa lui Dumnezeu să ascuţi de Cuvântul lui Dumnezeu?

Martorul: da.

Creştinul: te rog citeşte Matei 12:50 NW: Fiindcă, cine face voinţa Tatălui meu care este în cer, acela îmi este frate, soră şi mamă”. Deci fie faci voinţa lui Dumnezeu şi atunci eşti frate cu Isus, fie nu o faci şi atunci nu eşti creştin, ce alegi?!?

În mod asemănător, în Luca 8:21 NW, se spune: Răspunzând, el le-a zis: „Mama mea şi fraţii mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl respectă”. Iată, fie asculţi de Cuvânt şi atunci eşti frate sau soră cu Isus, fie nu asculţi şi atunci nu eşti slujitor al lui Dumnezeu!

Iar toţi care ascultă de Dumnezeu sunt fraţi cu Isus şi au speranţa cerească (Evrei 2:11; Evrei 3:1), care este pentru toţi care fac voinţa lui Dumnezeu, nu doar pentru 144.000.

 

Un Regat de preoţi:

Creştinul: dragă martor eşti tu rege şi preot cu Domnul Isus Cristos?

Martorul: nu, doar 144.000 au acest privilegiu.

Creştinul: atunci cum puteţi faci voi lucrarea de predicare, care este o jertfă spirituală, rodul buzelor (Evrei 13:15), căci doar preoţi puteau aduce jertfe la templu în vechiul legământ, iar în noul legământ doar cei ce sunt preoţi pot aduce jertfe spirituale. Astfel în 1Petru 2:5,1Petru 2:9, se spune: „şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi drept casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca să oferiţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos...Dar voi sunteţi „un neam ales, o preoţie regală, o naţiune sfântă, un popor care să fie o proprietate specială, ca să anunţaţi pretutindeni virtuţile“ celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată”. Iată, cine anunţă pretutindeni virtuţile lui Dumnezeu şi aduc astfel jertfe spirituale „plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos”, cei ce sunt pietre vii, cei ce sunt o casă spirituală, cei ce sunt o preoţie sfântă, cei ce sunt o preoţie regală, un neam ales!

Astfel fie voi sunteţi o preoţie regală şi atunci puteţi aduce jertfe spirituale, fie nu sunteţi şi atunci lucrarea care o faceţi nu este de la Dumnezeu, ce alegeţi?!?

Creştinul: dragă martor eşti tu dezlegat (eliberat, iertat) de păcatele tale prin sângele lui Isus Cristos?

Martorul: da.

Creştinul: dacă eşti iertat de păcate însemnă că eşti preot cu Isus Cristos, căci confom cu Revelaţia 1:5-6 NW: „şi de la Isus Cristos, „Martorul fidel“, „Întâiul născut din morţi“ şi „Conducătorul regilor pământului“!  Acelui care ne iubeşte şi care ne-a dezlegat de păcatele noastre prin sângele său — şi a făcut din noi un regat, preoţi pentru Dumnezeul şi Tatăl său —, da, a lui să fie gloria şi puterea pentru totdeauna! Amin!” Iată, cei care sunt dezlegaţi de păcătele lor au fost făcuţi un regat şi preoţi pentru Dumnezeu! Prin urmare, alege: fie faci parte din regatul ceresc şi eşti preot, fie nu eşti preot şi atunci însemnă că nu eşti dezlegat de păcatele tale, tu eşti atunci mort în păcatele tale şi ai nevoie de salvare!