Bine ai venit pe acest site!

Dragă martor sau martoră, ne bucurăm când un cercetător al Bibliei și un căutător al adevărului a intrat pe acest site!

Scopul acestui site este tocmai să te încurajeze, ca să trăiești potrivit Bibliei (2 Timotei 3:16-17), cu adevărat dedicat lui Iehova Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, Fiul Său.

Iar ca să trăiești condus de Dumnezeu prin Fiul Său și prin Spiritul Sfânt, trebuie să fi liber de orice sclavie față de oameni, care nu te încurajează la o relație reală cu Dumnezeu, și care nu fac din Biblie autoritatea lor spirituală, și care pun structuri de organizare omenești nu divine și o gândire omenească schimbătoare peste autoritatea Sfintelor Scripturi!

Însă Scriptura nu poate fi anulată” (Ioan 10:35, NW), iar Biblia ne învață din exemplul apostolilor: „regula aceasta: „Să nu treceţi peste ce este scris“ (1 Corinteni 4:6, NW).

De aceea, dorim să te încurajăm să verifici cu Biblia tot ce învățăm aici, să fi cu adevărat ca bereenii (Faptele Apostolilor 17:11), și să asculți doar de ceea ce este biblic, și care vine de la Dumnezeu!

Te încurajăm la o viață cu adevărat de discipol al Domnului, ceea ce înseamnă o viață de rugăciune, în care să te rogi prin Spiritul Sfânt așa cum este scris în Efeseni 2:18; Efeseni 6:18; Iuda 1:20, o viață de post, de dărnicie, așa cum ne învață Domnul în Matei 6:1-4,Matei 6:7-18, de lepădare de sine (Matei 16:24), etc. Practici uitate sau marginalizate de Societatea Turnul de Veghe, dar care sunt condiția pentru a fi creștini sau discipoli ai Domnului și Învățătorului Isus (Matei 9:15; Evrei 13:16; Efeseni 6:18).

De asemenea, nu poți fi liber, decât cunoscând minciuna în care ai trăit, interpretările eronate pe care le-ai crezut și urmat, doar adevărul te va face liber, și acest adevăr al Scripturii va demasca erorile Turnului de Veghe, și te va învăța viața de discipol al lui Cristos, în care tu să rămâi în Cuvântul Lui nu în cuvântul unor oameni, și astfel vei deveni discipol al Lui (Ioan 8:31-32).