Elimină venirea lui Isus în viitor ca Fiu al omului:

Martorii lui Iehova, învaţă de o revenire al lui Cristos care nu este o deplasare reală şi care nici nu va fi vizibilă. Dar oare susţine Biblia o astfel de teorie? Adică că Isus nu se va deplasa fizic, doar îşi va îndrepta atenţia spre pământ, şi astfel El nu va fi văzut literal?

Societatea Turnul de veghere învaţă cu privire la venirea lui Isus, că a avut loc în anul 1914 (Paradisul p.146; W 15/10 2000, p.26), că această reîntoarcere este simbolică, şi prin urmare în 1914, Isus a venit prin faptul că şi-a îndreptat atenţia spre pământ.

 

Ce spune Biblia despre, vizibilitatea venirii lui Cristos?

Martorii lui Iehova şi alţii, spun că venirea lui Cristos este invizibilă, şi că Isus niciodată nu va mai veni în trup de carne. Argumentele lor sunt: răstălmăcirea cuvintele îngerilor din ziua înălţării lui Cristos la cer, care sună astfel: „Acest Isus, care de la voi a fost primit sus în cer, va veni deci în acelaşi mod în care l-aţi văzut mergând la cer.” Societatea Turnul de Veghere le interpretează astfel în cartea Paradisul p.145: „…să observăm că ei nu au spus  că va veni în acelaşi corp, ci ,,în acelaşi mod”. În ce mod a plecat Isus? În linişte şi fără publicitate. Lumea nu a ştiut nimic, ci numai apostolii săi…La fel şi reîntoarcerea sa trebuie să fie invizibilă, deoarece el revine cu un corp spiritual.”

Ne dăm seama din acest comentariu, cât de mult strică Societatea, Cuvântul lui Dumnezeu, şi cât praf aruncă în ochii celor neştiutori, deoarece atunci când îngerii au spus că „va veni deci în acelaşi mod”, sau „în acelaşi fel” NW – 2006, ei nu au spus „va veni în acelaşi cadru, căci martorii spun că îngerii, s-au referit că venirea Lui, că va avea acelaşi cadru ca şi plecarea lui. Adică că după cum un grup mic l-au văzut plecând, tot aşa un grup mic o să-şi dea seama de sosirea Lui. Nu, ci ei au spus că după cum plecarea a fost literală şi într-un trup de carne, tot aşa şi venire lui va fi literală. Cuvintele lor sunt focalizate pe deplasarea Lui şi că va veni în acelaşi mod, nu sunt focalizate pe martorii de la deplasarea Lui.

Ilustrare: Dacă cineva a mers cu maşina într-un oraş unde îl aşteptau câţi-va prieteni, şi spune că revine în acelaşi mod, se referă că va reveni cu maşina, din nou, sau că va avea aceiaşi persoane care îl vor întâmpina? Cu siguranţă se referă că va veni din nou cu maşina!

În prima parte a plecării Lui la cer, el a avut un corp de carne, căci ucenicii l-au văzut, iar după aceea când un nor l-a ascuns de vederea discipolilor, el s-a dematerializat în corp spiritual, astfel având un corp spiritual, care era doar în altă stare decât cel carnal, şi aşa s-a aşezat la dreapta Tatălui (Fapte 1:9-14). Ei bine la venirea Lui, va fi reversul medaliei, de la dreapta Tatălui până la nivelul norilor se va deplasa ca spirit, iar de la nivelul norilor până pe pământ mai precis pe muntele Măslinilor venirea lui va fi vizibilă (Luca 21:27). Căci de pe acest munte a plecat Isus (Fapte 1:12), şi tot pe acest munte se va reîntoarce, căci „va veni deci în acelaşi mod”.

Ba mai mult, profetul Zaharia spune în Zaharia 14:3-4: „Şi DOMNUL se va arăta şi va lupta împotriva acestor popoare…Şi picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor…”. Deci este profeţit că Domnul Isus ca reprezentant a lui Iehova, se va arăta, şi va sta pe muntele Măslinilor, prin urmare Isus, de la nivelul norilor, va trece trupul Său din starea spirituală, în ceea materială, în corp de carne, şi venirea lui va fi vizibilă. Textul spune clar că picioarele Lui vor atinge pământul, deci nici poveste de o venire figurată, prin care Domnul Isus doar îşi îndreptă privirile spre pământ.

Un alt argument al Societăţii care nu stă în picioare la o analiză mai atentă, este că Isus vine în glorie mare (Matei 16:27; Matei 24:30), şi va fi astfel mai presus de îngeri, ori dacă vine în corp de carne, el este mai prejos decât îngerii (Evrei 2:9). Acest argument nu este valabil din următorul motiv, căci textul din Evrei 2:9, nu se referă la o persoană divină-umană, aşa cum este după înviere Domnul; textul se referă la Isus care atunci când a fost pe pământ, a fost doar un om, însă după înviere El este descris și ca spirit (2Corinteni 3:17-18; 1Timotei 3:16; 1Corinteni 15:45), dar şi ca om (1Timotei 2:5; Fapte 7:56). El a primit înapoi divinitatea și gloria Lui de la început (Ioan 17:5; Ioan 20:28), ba chiar o glorie mai mare, căci El a primit toată autoritatea în cer şi pe pământ (Matei 28:18).

Dar și-a păstrat și umanitatea Lui, servind în calitate de Mijlocitor (1Timotei 2:5-6; Fapte 7:56).

Domnul Isus va veni ca „Fiul omului” (Daniel 7:13-14; Matei 24:30; Marcu 13:26), să se refere expresia  „Fiul omului” la o persoană spirituală sau carnală? La o persoană în corp fizic, cu siguranță!

Pe lângă toate acestea, Societatea mai argumentează că Isus vine cu norii (Apocalipsa 1:7), iar norii reprezintă invizibilitate (Exod 19:9), căci după cum un avion care este deasupra norilor nu poate fi văzut tot la fel Isus care vine pe nori nu poate fi văzut explică Societatea. Însă Sclavul Fidel, uită că şi plecarea lui Isus a fost învăluită de un nor, însă până la nivelul norilor plecarea lui a fost vizibilă (Fapte 1:9), iar apoi a venit partea invizibilă a deplasării lui Isus la cer. Tot aşa, Isus vine pe nori, deci prima parte a călătoriei sale spre pământ este invizibilă, căci nu-l vom vedea plecând de la dreapta Tatălui, dar de la nivelul norilor, sau când va fi deja pe nori, până pe muntele Măslinilor se va coborî în mod vizibil după cum precizează următoarele texte: Matei 24:30; Marcu 13:26; Luca 21:27.

Un alt argument folosit de Martorii lui Iehova pentru a susţine că venirea Domnului Isus este invizibilă, este textul din Ioan 14:19, unde se spune: „Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea…”, analizând cu atenţie contextul, acesta nu se referă la perioada venirii sale a doua; ci, la faptul că în contrast cu lumea care l-a respins pe Cristos, discipolii Lui, vor avea o comuniune specială cu El după coborârea Spiritului Sfânt, Îl vor vedea (percepe) în mod spiritual. Astfel, ei îl vor vedea, dar lumea care nu are comuniunea cu el nu-l va vedea (v.15-23). Chiar strict din text se înţelege aceasta, deoarece textul spune: „Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea („observa” NW ediţia 2000), dar voi mă veţi vedea, pentru că eu trăiesc şi voi veţi trăi”.  Deci observăm, că Isus nu a spus: „voi mă veţi vedea când voi reveni”; ci, El s-a referit la viaţa Sa în comuniune cu discipolii Săi, după înviere şi înălţarea la cer, când va turna Spiritul, la Penticosta, şi în ziua aceea, discipolii vor fi în unitate cu El şi Îl vor vedea pe Isus prin Spiritul Sfânt (vezi v.17-20). Indiferent dacă această vedere sau observare a lui Isus, va fi în sens literal prin viziuni (vezi cazurile: Fapte 7:55; Fapte 9:3-5,Fapte 9:10; Apocalipsa 1:13), sau în sens figurat observând prezenţa lui Cristos din ei, şi lucrările Domnului din viaţa lor (Apocalipsa 3:20, comp. cu 3Ioan 1:11), în timp ce lumea rămâne oarbă, la prezenţa Lui şi la lucrările Lui, creştinii Îl văd pe Domnul prin credinţă. Oare Iov la văzut pe Dumnezeu în sens literal, sau la văzut în sens spiritual prin credinţă (Iov 42:5)?

Dar martorii merg mai departe cu distorsionarea textului Biblic, astfel Apocalipsa 1:7 NW, care declară clar: „Iată! El vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, şi cei ce l-au străpuns; şi toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul de durere din cauza lui…” Îl denaturează prin următoarea explicaţie: „Aici Biblia nu vrea să spună că va fi văzut cu ochii adevăraţi, ci în sens figurat, prin discernământ sau pricepere…Prin urmare expresia: ,,orice ochi îl va vedea” înseamnă că toţi vor înţelege că este prezent.” (cartea: Paradisul p.146).

De unde ştie Societatea că aici textul Biblic se referă la a vedea în mod figurat? Oare naţiunile necredincioase au ele discernământ spiritual pentru a vedea cu ochii minţii? Au înţeles toţi în anul 1914, că Isus s-a reîntors şi şi-a făcut simţită prezenţa în acel an şi astfel l-a văzut pe Isus cu ochii inimii?

Sau cei care susţin că Isus nu a revenit în 1914, ci va veni în viitor, îi întrebăm, cum vor discerne naţiunile necredincioase revenirea sau prezenţa Sa, când ei au mintea întunecată (Efeseni 4:18) cum vor cunoaşte ei ziua venirii Lui, dacă nu Îl vor vedea fizic? Este o întrebare grea pentru cei ce susţin interpretarea cum că Îl vor vedea prin discernământul lor asupra evenimentelor.

Căci să nu uităm că textul precizează: „orice ochi îl va vedea,” iar efectul va fi: „toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul de durere din cauza lui…” Conform cronologiei Turnului de Veghere aceste lucruri sau petrecut în 1914, când Isus şi-a început prezenţa, însă oare în acel an s-au bocit şi lovit pieptul cu durere naţiunile din cauza venirii lui Cristos? Răspunsul este categoric NU.

Mai este demn de menţionat că acei care l-au străpuns pe Isus, şi care îl vor vedea nu se referă la soldaţii romani, cum explică Societatea, căci principalii vinovaţi au fost evreii pentru străpungerea lui (Ioan 19:11), iar corelat cu profeţia din Zaharia 12:10, cei ce l-au străpuns se referă la poporul Israel, care cu ocazia venirii a doua a lui Mesia, se vor căii de faptul că l-au omorât pe unsul lui Dumnezeu. Să nu uităm că în Zaharia 12:10 BCR se spune: „…îşi vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-l vor jeli amarnic…”. Observăm din text că Israelul îi va părea rău pentru ceea ce au făcut (vezi Ioan 19:34-37), tot aşa şi naţiunile vor fi făcute de ruşine pentru necredinţa lor. Dar ceea ce este de remarcat din acest pasaj, este că nu se spune că îşi vor întoarce inima sau mintea pentru al vedea, ci se spune că „îşi vor întoarce privirile”, deci îl vor vedea cu ochii fizici. Dacă susţinem contrariu, facem din aceste afirmaţii, care declară: că Îl vor vedea, orice ochi Îl va vedea, îşi vor întoarce privirile spre El, ca fiind un nonsens.

Un alt argument că venirea lui Isus va fi vizibilă sunt textele din Matei 24:30; Marcu 13:26 NW; unde se spune: „Şi atunci va apărea în cer semnul Fiului omului, şi atunci toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul lamentându-se şi îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi mare glorie.” Observăm din text că pe cer va apărea un semn, „semnul Fiului omului”, în Biblie cuvântul semn se referă totdeauna la ceva vizibil care să convingă pe necredincioşi, deci dacă eşti martor al lui Iehova te întreb la ce se referă această expresie? Pe lângă această expresie acest text precizează clar: „îl vor vedea pe Fiul omului”, ori dacă expresia „îl vor vedea”, se referă la a vedea în sens figurat la a discerne prezenţa invizibilă a lui Cristos, cum se face că oamenii necredincioşi ai popoarelor au discernământ spiritual? Şi a avut în 1914 o lamentare din partea naţiunilor? Dacă această venire este de domeniul viitorului, căci în unele reviste Matei 24:30 este aplicat la venirea din viitor, după cum acceptă şi Turnul de Veghere din anul 1995 că Isus vine în viitor la Armaghedon să judece oile şi caprele, se ridică o altă problemă, dacă nu acceptăm o venire vizibilă a Domnului, şi anume, ce poate avea efectul descris prin cuvintele: „şi atunci toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul lamentându-se”?

Care este problema demonică din această doctrină greşită a martorilor lui Iehova? Nu doar că orice doctrină greşită are în spate un spirit demonic, nu Spiritul Adevărului, dar în cazul acestei doctrine şi a altor doctrine spiritul din spatele ei este spiritul lui Anticrist.

În primul secol d.C. creştinii influenţaţi de gnosticism au început să creadă că Isus nu a trăit în corp de carne, ci a fost doar un spirit ce părea a fi om de carne. Dochetismul este o erezie care neagã realitatea sau materialitatea deplină a trupului Mântuitorului. Vine de la cuvântul grec: δοκεω (dokeo) = a părea. Se întâlneşte în toate variantele gnosticismului. Această învăţătură, învaţă că Isus Cristos doar avea aspectul unui om, fără să fie de fapt un om. Conform dochetiştilor, Fiul lui Dumnezeu nu a devenit cu adevărat om, nu a avut un corp fizic cu adevărat şi nici nu a suferit pe cruce; El doar a părut că face aceste lucruri, adică pentru trupul său era o iluzie, la fel a fost şi răstignirea Sa.

Docetismul a existat în epoca Noului Testament şi chiar după aceea, fiind combătut atât de epistolele Noului Testament (apostolul Ioan) cât şi de cele ale Ignatie din Antiohia, de scrierile lui Irineu, lui Tertulian şi Clement Alexandrinul, din secolul II d.C.[1]

Poate martorii s-ar întreb: ce legătură are asta cu noi?

Dacă această învăţătură susţinea că Isus nu a venit în corp de carne, dacă spiritul lui Anticrist i-a îndemnat să creadă acest lucru, atunci ce spirit poate fi în spatele credinţei că Isus a venit deja în 1914, şi va veni pentru judecată în acelaşi mod invizibil, ca spirit nu ca corp de carne? Sau învăţătura că învirea la cer a avut deja loc în anul 1918? Ce spune Scriptura?

2Timotei 2:16-18: „Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.

Şi martorii zic aelaşi lucru: învierea a venit în 1918. Şi mai zic că Însuşi Isus a venit în 1914, ce spune Cuvântul? În 2Tesaloniceni 2:1-2: „cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Martorii spun: Isus a venit, ziua Domnului a venit, cine este în spatele acestei învăţături? Un duh sau un spirit care tulbură pe cei care caută adevărul. Domnul Isus nu a venit, nici ziua Domnului, căci atunci are loc: „strângerea noastră laolaltă cu El”, învierea creştinilor este simultană cu venirea Domnului Isus, venirea nu poate avea loc în 1914, iar învierea în anul 1918!

Ce spirit este însă în spatele învăţături conform căreia Isus nu va veni în corp ci ca spirit, El nu va fi vizibil, decât în aparenţă, orice ochi Îl vor vedea spiritual, etc. Ce spirit este în spatele acestei învăţături?

1Ioan 4:1-2: „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.”

2Ioan 1:7-11: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine[2] în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş faptelor lui rele”.

Dacă spiritul lui Anticrist, susţine că Isus nu a venit în trup de carne, ci în spirit a fost El pe pământ. Oare ce spirit ar învăţa că Isus vine în spirit şi nu în trup de carne, ca om, aşa cum învaţă Biblia? Cu sigurnţă că tot spiritul lui Anticrist. Este imposibil ca Spiritul Sfânt să se contrazică singur, dacă Spiritul care a inspirat Biblia a spus prin Biblie, că Fiul Omului vine, sau că orice om Îl va vedea pe Isus, acelaşi Spirit nu poate să susţină contrariul şi anume că nici un om nu-L va vedea pe Isus!

 


[1] Sigla d.C. înseamnă după Cristos.

[2] Traducerea exactă este „a venit” (vezi şi SS 1874 şi NTTF – 2008), nu „vine” ca şi în BC.