Asociația Internațională a Martorilor lui Iehova (prescurtat AIMI) este o organizație non-guvernamentală, (vezi: http://www.aimi.ro/cine_suntem/ ), ei respectă literatura Turnului de Veghere până în anul 1962.

Despre numele lor ei explică: nu noi ca asociație ne-am dat acest nume, ci numele de „Martor” este dat de către însuși Atotputernicul Dumnezeu Iehova. „Voi sunteţi martorii Mei, zice Iehova.” (Isaia 43:10; Isaia 44:8)”.

La cine a dat Dumnezeu numele de martori ai Lui?

În contextul din Isaia 43:10, nu este o profeţie pentru Organizaţia Turnul de veghe, cum cred poate unii martori, nu; ci, acolo Iehova se referă la rămăşiţa poporului Israel care se va întoarce din captivitatea babiloniană (Isaia 43:1,Isaia 43:3,Isaia 43:7,Isaia 43:14). Evreii, erau martori ai lui Iehova, deoarece făceau parte din legământul făcut pe baza acestui Nume, şi purtau acest Nume nu pentru că a hotărât un om aşa (cum a fost cazul hotărârii lui Rutherford pentru studenţii Bibliei); ci, pentru că aşa a hotărât Dumnezeu în vechime în timpul lui Moise (Deuteronom 28:10).

Dacă poporul Israel erau martori ai lui Iehova conform cu Isaia 43:10-12, poporul creștin din Noul Legământ sunt martori ai lui Isus, vezi: Fapte 1:8; Fapte 2:32; Fapte 3:15; Fapte 22:15,Fapte 22:20; Apocalipsa 2:13; Apocalipsa 11:3; Apocalipsa 17:6.

Pentru mai multe informații citește: Creştinii sunt martori ai lui Iehova, sau al lui Isus ?

Prin faptul că AIMI nu sunt martori ai lui Isus, ca și discipolii lui Cristos, aceasta arată că ei nu sunt discipoli ai Lui, și nu sunt creștini!