Preziceri false ale „religiei adevărate”? Cum sună? Nu prea bine, căci o religie, dacă este adevărată, nu poate să facă profeţii false. Martorii lui Iehova pretind următoarele despre religia lor: „Convingerile şi practicile lor... reprezintă o restabilire a creştinismului secolului întâi... Întrucât Martorii lui Iehova îşi fundamentează pe Biblie toate convingerile, normele de comportare şi procedurile organizatorice.” („Argumente” p.208). Deci dacă Martorii lui Iehova ar fi religia adevărată nu ar trebuie să găsim preziceri false, deoarece toate convingerile lor sunt bazate pe Biblie care este adevărul (Ioan 17:17).

Societatea Turnul de Veghe, afirmă în broşura „Ce pretind Dumnezeu de la noi” lecţia 4 paragraful 3 unde se spune: „O modalitate prin care îi induce (Satan) în eroare este Religia falsă. Dacă o religie predă minciuni despre Dumnezeu aceasta, serveşte de fapt scopului lui Satan”, iar în W[1] 1/12 1991 p.7,8 se spune: „O religie care predă minciuni nu poate fi adevărată. Martorii refuză să creadă doctrine oricât de vechi ar fi care contrazic în mod clar ce spune Biblia.” Eşti de acord cu aceste afirmaţii? Dacă da, atunci să vedem dacă Organizaţia Martorii lui Iehova a predat minciuni, a emis preziceri false, servind astfel scopului Diavolului şi făcând din această Organizaţie una falsă.

Să trecem în revistă câteva profeţii sau preziceri false ale „Turnului de Veghe”, care se auto-intitulează: singurul canal de comunicare al lui Dumnezeu.

 

 1. Preziceri false ale Turnului de veghere:
 • 1798 - Era considerat sfârşitul celor 1200 de zile din Apocalipsa capitolul 12. Sursă: Three Worlds (Trei lumi), publicaţie în comun a lui Barbour şi Russell, 1877, p.114. Această explicaţie a fost schimbată ulterior, 1798 fiind schimbat la 1889.
 • 1799 - Era considerat începutul „ultimelor zile”. Prin faptul ca Napoleon a îndepărtat pe Papă, s-a considerat ca s-a împlinit cei 1260 de zile descrise în Daniel 7:25; Daniel  12:7; Apocalipsa 11:1-3. Sursă: Turnul De Veghe, Ianuarie - Februarie 1889, Studii În Scripturi Volumul II, p 256, Studii În Scripturi Volumul III, p 58, 63, 64, scrise de C.T. Russell. În 1930 aceste explicaţii sau pus în legătură cu data de 1914.
 • 1829 - Era considerat sfârşitul celor 1290 de ani, expuşi în Daniel 12:11, care au început la 539 î.e.n. Era văzută o dată foarte importantă, deoarece atunci a început lucrarea lui William Miller şi de fapt Studenţii Bibliei, la origini provin de acolo. Sursă: Lothar Gassman, Martorii Lui Iehova, p 9, Studii În Scripturi Volumul III, p 40, 60, 163, Our Lord's Return (Revenirea Domnului nostru) scrisă de JF Rutherford. Această învăţătură a fost abandonată în 1930.
 • 1844 - După Miller era considerat anul „sfârşitului lumii”, după Russell era începutul celor 30 de ani de „probă”, care în opinia lui, corespundea cu cei 30 de ani din viaţa lui Isus, scurşi de la naşterea sa ca om şi până la botezul lui în apa Iordanului. Sursă: Studii În Scripturi Volumul II, p 240. Această învăţătură a fost abandonată în 1930. De remarcat că Russell şi colaboratorii săi credeau că orice eveniment Biblic, petrecut în antichitate, trebuia să aibă încă o împlinire, după aceea în viitor. Pe această preconcepţie greşită s-au pus bazele tuturor speculaţiilor lor. Şi nu este de mirare de ce au fost atâtea speculaţii cu privire la date.
 • 1846 - Era considerat sfârşitul celor 2300 de zile, expuşi în Daniel 8:14. Era considerată o dată importantă deoarece atunci George Storrs şi alţi colaboratori ai lui Russell, au abandonat învăţăturile greşite şi astfel „sanctuarul” a fost curăţit. De asemenea era considerat ca anul în care a început „alianţa evanghelică” între grupările protestante, ceea ce a fost catalogată ca „spiritism”. Sursă: Studii În Scripturi Volumul III, p 108, Studii În Scripturi Volumul VII (Taina Împlinită), p 163. Această învăţătură a fost abandonată în 1930.
 • 1873 - Era considerat data la care se împlinesc cei 6000 de ani de la creaţia lui Adam şi intrarea în al 7000 de an, mia de ani din cartea Apocalipsa, „ziua Domnului”. Sursă: Studii În Scripturi Volumul II, Prefaţa, p 39; JV[2] p.631, învăţătură abandonată în 1930. Încheierea celor 6000 de ani din istoria omenirii, va fi pusă în anul 1943, ca fiind anul 1975, în cartea Adevărul vă va face liberi. Începând cu anul 1966 anul 1975 va căpăta o importantă profetică în literatura de atunci a martorilor. Sursă = Cartea: Life Everlasting (Viaţă veşnică). [vezi anul 1975].
 • 1874 - Era considerat data de la care începe prezenţa invizibilă a lui Christos. Data cea mai importantă a lui Russell. Sursă: Trei lumi, p. 175, Studii În Scripturi Volumul II, p 170, Revenirea Domnului nostru, p 27, JV 133, nota de subsol. Până la 1904 Russell aşa credea că la această dată a început Armaghedonul. Sursă: Turnul De Veghe 15/1/92, p 3, 21 (reprint la pagina 1355), Studii În Scripturi Volumul II, p 101. Această învăţătură a fost abandonată în 1930 parţial şi în 1943 total. Vezi nota de subsol 2; vezi şi JV p.47, actualmente se crede că a revenit în 1914 şi de atunci şi-a început prezenţa.
 • 1875 - Era considerat anul în care se sfârşeşte „marele jubileu”, ca încheierea a celor 1335 de zile expuse în Daniel 12:12. Era privit ca anul în care au înviat sfinţii, invizibil. Sursă: Trei lumi, p 108. Ulterior, în 1881, data învierii invizibile a sfinţilor creştini a fost mutată de pe 1875 pe 1878.
 • 1878 - Era considerat data la care se sfârşeşte epoca evanghelică şi se produce răpirea adunării sfinţilor lui Cristos, a creştinilor credincioşi. Sursă: Trei lumi, p 68, JV p 632, Martorii Lui Iehova În Planul Divin, p 19. Bineînţeles, dată abandonată după anul 1878. Se mai credea că Isus îşi asumă puterea de rege (JV p. 632) şi are loc învierile cereşti (Taina Împlinită 149,278), actualmente Martorii cred că învierile cereşti au avut loc în 1918 .
 • Anul 1873, se împlinesc 6000 de ani de la facerea lui Adam (mai târziu aceste profeţii sau explicat că sunt greşite – JV p.631).
 • Anul 1881, Se închide uşa pentru clasa miresei de 144.000 (JV p. 632), apoi s-a crezut (până în 1966), ca această uşă s-a închis în 1931, ca apoi din 1966, să se creadă că această chemare s-a sfârşit în 1935, ca în anul 2007 să se renunţe la un an stabilit pentru închiderea uşi pentru clasa cerească (vezi: W 1/5 2007 p.30,31).
 • Anul 1889, se face următoarea precizare în cartea din limba engleză, The Time is at Hand la p.101: „Aducem dovezi că întemeierea Regatului lui Dumnezeu a început deja…şi că bătălia din ziua cea mare a lui Dumnezeu cel Atotputernic (Ap.16:14) care se va sfârşi în 1914 cu completa distrugere a conducerii actuale a pământului, a început deja.”
 • Anii 1910-1914„Stresul marelui necaz va fi în curând peste noi cam între 1910 şi 1912, culminând cu sfârşitul neamurilor, octombrie 1914.” (cartea în engleză: The New Creation p.579; vezi şi Volumul 2 Studii în Scripturi p.76,77,101).
 • Anul 1914, Armaghedonul din Scriptură ar trebui să aibă loc în acest an conform cu Volumul 3 Studii în Scripturi p.126,153.
 • Anul 1914, mai târziu s-a susţinut că în acest an nu se va sfârşi Armaghedonul; ci, atunci va începe (Pastor Russell¢s Serrmons p.676), iar după moartea primului preşedinte s-a susţinut că în acest an a început necazul cel mare, învăţătură rămasă în vigoare până în anul 1969 (W 1/5 1999 p.16).
 • Anul 1915, este anul când anarhia din lume va atinge apogeul (JV p.632), şi se va stabili împărăţia milenară (Taina Împlinită p.162).
 • Anul 1916, Russell după moartea sa, a înviat la cer de unde supraveghează organizaţia Turnul de Veghe (Taina Împlinită p.314).
 • Anul 1918, va fi pentru creştinism o groază foarte mare (Taina Împlinită p.77; „Timpul este aproape” (paginile 98 si 99), publicată în 1889, citim următoarele:

„Este adevărat că faptul de a pretinde, aşa cum spunem noi, ca în următorii douăzeci şi şase de ani toate guvernele prezente vor fi răsturnate şi desfiinţate înseamnă să aşteptam lucruri mareţe; dar noi trăim intr-o perioada de timp speciala, „Ziua lui Iehova”, in care lucrurile culminează cu rapiditate; şi este scris, „O lucrare scurta va face Domnul asupra pământului.” (Vezi Vol. I., cap XV.)

Având în vedere aceasta dovada biblica puternica referitoare la timpurile neamurilor, noi consideram acest fapt ca un adevăr întemeiat, ca finalul regatelor acestei lumi si instaurarea completa a Regatului lui Dumnezeu, vor avea loc la finalul anului 1914 e.n. Atunci rugăciunea bisericii, rostita de la plecarea Domnului ei – „Sa vina regatul tău” – va primi răspuns; şi sub acea administraţie dreapta şi înţeleptă, întregul pământ va fi umplut de gloria Domnului – cu cunoştinţa şi dreptate şi pace (Psalm 72:19; Isaia 6:3; Habacuc 2:14); şi voinţa lui Dumnezeu va fi îndeplinită „pe pământ aşa cum este şi în cer.”

În aceeaşi publicaţie, la pagina 101, se poate citi următoarea afirmaţie:

„Să nu vă surprindă, aşadar, când în capitolele următoare vom prezenta dovezi ca instaurarea Regatului lui Dumnezeu a început deja, ca profeţiile indică spre anul 1878 e.n. ca trebuie să înceapă domnia şi că „bătălia zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic” (Apoc. 16:14), care se va încheia în 1914 e.n. şi va duce la răsturnarea completa a conducerii prezente a pământului, a început deja. Strângerea armatelor este vizibila clar, din punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Daca viziunea noastră este întunecată de prejudecăţi, când ajustam în mod potrivit telescopul Cuvântului lui Dumnezeu, putem vedea cu claritate sensul multor evenimente prevăzute pentru „Ziua Domnului” – că ne aflam chiar în mijlocul evenimentelor şi ca „ziua cea mare a mâniei sale urmează să vină”.

Cu doi ani după publicarea acestei cărţi, în 1891, Russell a publicat o alta carte, „Sa vina Regatul tău” şi la pagina 153 găsim următoarele: „Lucrarea secerişului. Prăbuşirea, epidemiile, distrugerea, etc., prezise ca se vor abate asupra misticului Babilon, au fost prefigurate prin marele necaz si distrugerea naţionala care a survenit asupra Israelului carnal şi care s-a sfârşit cu căderea definitiva a naţiunii în 70 e.n. Iar perioada căderii îşi găseşte, de asemenea, corespondenta; pentru ca de la momentul când Domnul nostru a zis, „Casa vi se lasă pustie”, în 33 e.n. pana în 70 e.n. au trecut 36 ½ ani; şi de la 1878 e.n. pana la sfârşitul anului 1914 e.n. sunt 36 ½ de ani. Iar odată cu sfârşitul anului 1914 e.n., ceea ce Dumnezeu numeşte Babilon şi ceea ce lumea numeşte Creştinătate va pieri, aşa cum se arata în profeţii.”

Tot Russell a mai afirmat: „Noi nu vedem nici un motiv ca numerele sa trebuiască schimbate – nici nu am putea să le schimbăm şi dacă am dori. Acestea sunt, credem noi, calendarul lui Dumnezeu, nu al nostru. Insa nu uitaţi, ca sfârşitul anului 1914 nu este momentul începutului, ci al sfârşitului necazului.”

Noi nu vedem nici un motiv pentru a schimba opinia exprimata în punctul de vedere prezentat în Turnul de Veghe din 15 ianuarie, 1892. Îndemnul nostru este să-l citiţi din nou, şi să luaţi o decizie dacă Perspicacitate în Scripturi (vol. II, pagina 468), are dreptate când spune: Russell a făcut referiri la el însuşi ca purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu şi a prezentat prezicerile cronologice ca şi rezultatul îndrumării lui Dumnezeu asupra poporului Său.

Să trecem la alte profeţii false:

 • Anul 1925, vor avea loc învierile credincioşilor din vechime, al lui Avraam, Isac, Iacov, etc. cât şi poate luarea la cer a creştinilor (JV p.78) susţinea Rutherford, în timp ce Russell declara: „Stabilirea Împărăţiei în Palestina va fi probabil prin 1925” (Taina Împlinită p.162).

Al doilea preşedinte al Societăţii, Rutherford, continuă cu prezicerile false, susţinând tot anul 1925 dar pentru alte evenimente, astfel în W 1/9 1922 p.262 (engleză) se spunea: „Data de 1925 este încă şi mai limpede arătată de Scriptură, deoarece este fixată de legea lui Dumnezeu, dată lui Israel.” Iar în W 1/4 1923 p.106 se preciza: „Crezul nostru este că anul 1925 este în mod clar stabilit în Scriptură.” Pe lângă aceste afirmaţii, în cartea: „Milioane de oameni care trăiesc acum nu vor mai muri niciodată”[3] (1920), la p.89,90 se spunea: „după cum am afirmat mai înainte, marele ciclu de jubileu trebuie să înceapă în 1925. În acest timp va fi recunoscută etapă pământească a Regatului. De aceea ne putem aştepta cu încredere că anul 1925 va marca întoarcerea lui Avraam, Isac şi Iacob şi a profeţilor credincioşi din vechime, cei amintiţi de apostol în Evrei 11 la starea de perfecţiune omenească.” (vezi şi JV unde se arată că pentru ai primi pe patriarhi au construit şi casa prinţilor, şi mulţi credeau că rămăşiţa va merge la cer în acel an).

Câtă deziluzie a adus acel an, făcând ca mulţi studenţi în Biblie să părăsească Organizaţia, cum s-a întâmplat şi după moartea lui Russell (JV p.78). De asemenea este curios că punctul de vedere greşit cu privire la anul 1925 s-a corectat doar în 1950, (JV p.76 n.s.), oare a fost nevoie de 25 de ani să-şi dea seama că au greşit? Ei care pretind că sunt umili şi receptivi!

În anii care au urmat după 1925, sau făcut zeci de preziceri iminente ale Armaghedonului, de pildă între anii 1940-1943 sau făcut cel puţin 44 de preziceri ale iminenţei sfârşitului (W15/9 1941 p.276; W15/1 1942 p.28; W1/5 1942 p.139; W1/5 1943; W1/9 1944 p.264; etc), să facem o spicuire concretă: „Sfârşitul final este aproape…lunile rămase până la Armaghedon.”

 • Anul 1975, sau împlinit 6000 de ani de la facere, şi va fi foarte probabil Armaghedonul (Jv p. 104). Al patrulea preşedinte al Societăţii, a continuat cu linia prezicerilor false, astfel în cartea: „Viaţă eternă în libertatea fiilor lui Dumnezeu”, la p.29,30, Fredrerich Franz a spus că anul 1975 în toamnă se sfârşesc 6000 de ani de la crearea lui Adam şi probabil începutul Armaghedonului din Scriptură.

Aceasta înţelegere a fost publicata în vara anului 1966, într-o cartea scrisă de Frederich Franz, în primul capitol, cartea vorbea despre aranjamentul jubileului, care jucase, de asemenea, un rol proeminent în prezicerile referitoare la anul 1925 şi prezenta argumente în favoarea învăţăturii că şase zile a cate o mie de ani fiecare, în care omenirea experimentează imperfecţiunea, vor fi urmate de o a şaptea zi de o mie de ani, în care se va restabili perfecţiunea într-un jubileu măreţ de eliberare din sclavia păcatului, bolii şi a morţii. Cartea spunea următoarele la paginile 28 si 29:

„... Conform acestui calcul demn de încredere al cronologiei biblice sase mii de ani de la crearea omului se for sfârşi în 1975, iar perioada a şaptea de o mie de ani de istorie umana va începe în toamna anului 1975 e.n.
Aşadar, în curând se vor încheia şase mii de ani de existenta umana pe pământ, în cadrul acestei generaţii...Deci nu peste mulţi ani, pe parcursul generaţiei noastre, vom ajunge la ceea ce Iehova Dumnezeu considera a şaptea zi a existentei omului.

Cât de potrivit este pentru Iehova Dumnezeu să facă aceasta a şaptea perioada de o mie de ani un sabat de odihna şi eliberare, un măreţ sabat jubileic pentru declararea libertăţii pe tot pământul şi tuturor locuitorilor lui! Aceasta este cea mai potrivita ocazie pentru omenire. De asemenea si cel mai potrivit pentru Dumnezeu, pentru ca, amintiţi-vă, omenirea aşteaptă ceea ce ultima carte a Sfintei Biblii numeşte domnia lui Isus Cristos de o mie de ani asupra pământului, domnia milenara a lui Cristos. Când a fost pe pământ, cu nouăsprezece secole în urma, Isus a spus despre sine: „Pentru ca Fiul Omului este domn al Sabatului.” (Matei 12:18) Faptul ca domnia lui Isus Cristos, „Domnul sabatului”, merge in paralel cu al şaptelea mileniu al existentei umane nu este doar o întâmplare, ci este in conformitate cu scopul iubitor al lui Iehova Dumnezeu.”   [sublinierile îmi aparţin].

Chiar în cartea JV se recunoaşte la pagina 104, că la un congres din Baltimore, Franz a spus: „s-ar putea ca Satan să fie legat atunci (în anul 1975).” Însă cartea JV recunoaşte următoarele: „Totuşi au fost publicate şi alte declaraţii cu acest subiect, iar unele dintre ele au fost mai categorice decât au trebuit.”

Astfel în acelaşi an, 1966, ediţia din 8 octombrie a revistei Treziţi-vă, publicata alături cu Turnul de Veghe, conţinea un articol cu titlul „Cât de mult va mai dura?” şi sub titlul „6.000 de ani se încheie în 1975”, argumenta că mileniul va fi ultima 1.000 de ani a unei zile de odihna de 7.000 de ani a lui Dumnezeu. Aceasta revista spunea următoarele (paginile 19, 20): „De aceea, apropierea sfârşitului primelor 6.000 de ani a existentei umane are mare semnificaţie.

Va merge ziua de odihna a lui Dumnezeu în paralel cu timpul existentei omului pe pământ de la creaţie? Se pare ca da. Din cele mai demne de încredere cercetări ale cronologiei biblice, care se armonizează cu multe date acceptate de istoria laica, noi ajungem la concluzia ca Adam a fost creat in toamna anului 4.026 i.e.n.. Creaţia Evei a avut loc probabil cândva în acelaşi an, imediat după aceea urmând să înceapă ziua de odihna a lui Dumnezeu. În ce an se vor încheia primii 6.000 de ani ai zilei de odihna a lui Dumnezeu? In 1975. Acest eveniment este demn de remarcat, în special având în vedere începutul „zilelor din urma”, în 1914 şi dovezile concrete ale zilelor noastre, ca împlinire a profeţiilor, marchează aceasta ca fiind ultima generaţie a acestei lumi rele. Deci noi aşteptam ca viitorul apropiat sa fie plin de evenimente impresionante pentru cei care îşi pun credinţa in Dumnezeu şi promisiunile Lui. Înseamnă ca în relativ putini ani vom fi martori ai împlinirii profeţiilor ramase care se refera la timpul sfârşitului.” [sublinierile îmi aparţin].

Revista Turnul de Veghe din 1 mai 1968, ea spunea următoarele (paginile 272, 273): „Viitorul imediat va fi în mod garantat plin cu evenimente climatice, pentru ca acest sistem vechi se apropie de sfârşitul final. Pe parcursul a numai câţiva ani cel mult, partea care a mai rămas din profeţiile referitoare la „zilele din urma” se vor împlini, având ca rezultat eliberarea şi supravieţuirea omenirii în regatul glorios de 1.000 de ani a lui Cristos. Ce zile dificile, însă în acelaşi timp, ce zile măreţe ne stau în faţă! Înseamnă aceasta ca anul 1975 va aduce bătălia Armaghedonului? Nimeni nu poate spune cu certitudine ce va aduce un anumit an. Isus a spus: „Referitor la ziua si ceasul acela nimeni nu ştie.” (Marcu 13:32) Este suficient pentru slujitorii lui Dumnezeu să ştie cu certitudine ca timpul înaintează cu repeziciune pentru acest sistem de lucruri sub conducerea lui Satan. Cât de neînţelept ar fi pentru cineva să nu fie treaz şi conştient de timpul limitat care a mai rămas, de evenimentele zguduitoare care vor veni si de nevoia de a acţiona în vederea salvării!” [sublinierile îmi aparţin].

Paragrafele de mai sus apăreau în jurul unui grafic mare de date, începând din anul 4.026 î.e.n., ca data pentru „Crearea lui Adam (la începutul toamnei).” Graficul se încheia în felul următor:

1975 6.000 Sfârşitul celei de-a 6-a zi de 1.000 de ani (la începutul toamnei).

2975 7.000 Sfârşitul celei de-a 7-a zi de 1.000 de ani (la începutul toamnei)

Cred că comentariile sunt de prisos, pe de o parte spun că nu afirmă cu certitudine, că 1975 va însemna sfârşitul lumii, pe de altă parte, afirmă că anul 1975 însemnă sfârşitul celor 6 zile (6000 de ani) de istorie umană imperfectă.

După trei ani de la prima carte care se ocupa de 1975, „Viaţă eternă în libertatea fiilor lui Dumnezeu”, autorul, Frederich Franz, a scris încă o publicaţie, intitulată: „Apropierea păcii de o mie de ani”.

Tot ce se poate spune este că limbajul din ea este chiar mai categoric şi concret decât în publicaţia anterioara. Lansată în 1969, ea conţinea următoarele afirmaţii la paginile 25, 26: „Mai recent, unii cercetători ai Sfintei Biblii au făcut o re-verificare a cronologiei acesteia. Conform calculelor lor, la mijlocul anilor şaptezeci se vor încheia sase milenii de viaţă a omului pe pământ. Astfel al şaptelea mileniu de la crearea omului de către Iehova Dumnezeu va începe în mai puţin de zece ani.

Pentru ca Domnul Isus Cristos sa fie „Domn şi al sabatului”, domnia Sa de o mie de ani trebuie sa fie a şaptea dintr-o serie de perioade de o mie de ani sau milenii. (Matei 12:8, AV) Astfel va fi o domnie sabatică.” [sublinierile îmi aparţin].

Întreg acest flux constant de informaţii avea în mod clar scopul de a construi şi întări o speranţă, anticipaţie. El nu a avut scopul să calmeze, să risipească spiritul aşteptării entuziasmate. Este adevărat ca majoritatea afirmaţiilor erau însoţite de comentarii descriptive de genul 'noi nu spunem categoric' sau 'nu spunem o data anume' si ca 'nu ştim ziua şi ceasul'. Insa trebuie ţinut cont de faptul ca organizaţia nu era la începuturi virgine în privinţa aceasta. Întreaga ei istorie, chiar de la început, a constat din construirea de speranţe în mintea oamenilor, în anumite date, doar ca mai târziu acele date să treacă, fără ca speranţele să se realizeze. În ocaziile dinainte, publicaţiile Societăţii au încercat implicit să plaseze responsabilitatea oricărei deziluzii asupra cititorilor, nu al autorilor informaţiei, că au avut tendinţa să aştepte prea mult. Astfel ca persoanele responsabile în organizaţie trebuie să fi fost conştiente de pericol şi să fi realizat cum este natura umană, să fi înţeles cât de uşor se pot stârni speranţele.

Totuşi, în timp ce au evitat cu grija folosirea explicită a prezicerii unei date anume care va reprezenta începutul mileniului, acele persoane responsabile au aprobat folosirea frazelor cum ar fi „în următorii relativ puţini ani”, „viitorul imediat”, „doar în câţiva ani cel mult”, „numai câţiva ani cel mult”, „ultimii câţiva ani”, toate acestea fiind scrise în revistele Turnul de Veghe si Treziţi-vă! cu referire la începutul domniei milenare şi toate intr-un context care includea anul 1975. Înseamnă aceste cuvinte ceva? Sau au fost folosite în mod liber şi neatent? Sunt sentimentele, planurile şi speranţele oamenilor ceva cu care să ne putem juca? A nu fi preocupat de aceşti factori înseamnă să fii atât iresponsabil cât şi insensibil. Totuşi Turnul de Veghe din 15 august, 1968, îndemna cititorii să aibă grijă cum consideră propriile cuvinte de avertizare ale lui Isus Cristos însuşi.

Unele dintre cele mai directe afirmaţii au venit din Departamentul de serviciu de la Brooklyn, care produce o revista lunara numita „Ministerul pentru Regat”, care este trimisa numai martorilor, nu şi publicului. În ediţia din martie, 1968, se găseşte îndemnul de a intra în serviciul de predicare cu timp integral prin cuvintele:

„Având in vedere perioada scurta de timp rămasa, vom dori sa facem aceasta ori de cate ori ne permit condiţiile. Gândiţi-vă numai, fraţilor, mai sunt doar nouăzeci de luni înainte ca 6.000 de ani de existenta umana pe pământ sa se termine.”  [sublinierile îmi aparţin].

Ediţia Ministerului pentru Regat din mai 1974, spune cu referire la „timpul scurt rămas”„Se aud rapoarte ca fraţii îşi vând casele şi proprietăţile si plănuiesc să termine restul zilelor ramase în acest sistem vechi în serviciul de pionier. Desigur ca aceasta este o modalitate excelentă de a petrece perioada scurta de timp rămasa dinaintea sfârşitului lumii nelegiuite. - 1Ioan 2:17”. [sublinierile îmi aparţin].

Însă şi această presupunere fiind eronată a avut efecte catastrofale, după cum prezicerile lui Russell a avut ca efect plecării unora din cadrul Studenţilor în Biblie, ba mai mult, unii şi-au pierdut şi credinţa în Dumnezeu, tot aşa prezicerea cu anul 1975 a făcut ca între anii 1970-1979 să plece sute de mii din Organizaţie sau să fie excluşi[4].

Încrederea în Organizaţie i-a costat mult pe unii, deoarece şi-au vândut casele, şi-au donat averile Societăţii că vine Armaghedonul şi au fost dezamăgiţi. Naivitatea a fost atât de mare, încât un martor al lui Iehova a spus patronului său: „dacă sfârşitul nu vine în 1975, din ianuarie 1976 voi lucra pe gratis.”

 • Anul 1980, a fost prezis de Russell în cartea Taina împlinită, la p.78 ca fiind: „Probabil că anul 1980 să însemne pentru israeliţii după trup aducerea lor din prinsoarea morţii şi restaurarea lor deplină în Palestina.” După cum vă daţi seama şi această presupunere nu s-a împlinit.[5]

După prezicerea cu anul 1975, făcută de al patrulea preşedinte, Societatea nu s-a mai lansat în presupuneri concrete cu privire la vreun an anume, dar s-a subliniat învăţătura că generaţia de la 1914 nu va trece până nu va veni sfârşitul. Societatea a învăţat timp de cel puţin 50 de ani că cei în vârstă de 15 ani, care au văzut evenimentele din 1914, nu vor trece (G 8/10 1968). Apoi în W1/10 1978 (engleză) se spunea: „Generaţia se aplică adepţilor lui Cristos care au fost în stare să observe acel război.” În W15/10 1980 s-a rectificat ideea spunându-se că generaţia trebuie să aibă cel puţin 10 ani, iar în W15/5 1984 se susţinea că generaţia trebuie să-i includă şi pe copilaşi şi se întinde pe maxim 80 de ani (Psalmul 90:10). Deci voalat se specula că sfârşitul vine cel mai târziu în 1994, adică: 1914+80 de ani = 1994. Vi se pare că acest fel de speculaţii vine de la Iehova?

Toate acestea au fost de fapt falsităţi, deoarece apare W 1/11 1995 p.10-21 şi anulează complet tot ceea ce se învăţase cu privire la textul din Matei 24:34, cu generaţia, ba mai mult, însuşi scopul revistei Treziţi-vă care este un instrument de vestire al adevărului, a eşuat, deoarece până în 8/11 1995, se specifica la scopul revistei Treziţi-vă următoarele: „Această revistă întăreşte încrederea în promisiunea Creatorului, referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi sigure, înainte ca generaţia care a văzut evenimentele din 1914 să dispară…”. Ne punem întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă unii contestau această învăţătură înainte de 1995? Probabil erau excluşi.

După cum se vede, societatea Watchtower nu pare să mai aibă vreo problemă cu limita psihologică a celor 70 sau 80 de ani din Psalmul 90 pentru durata „generaţiei”. Dacă citim cuvintele citate mai sus în contextul lor din Turnul de veghe din 15 decembrie 2003, putem observa că se sugestionează o nouă limită a „generaţiei” calculate sau mai exact a intervalului calculat de 120 de ani, de la 1914: „În zilele lui Noe, Iehova a declarat: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci el nu este decât carne; totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Geneza 6:3). Emiterea acestui decret divin în 2490 î.e.n. a marcat începutul ultimelor zile ale acelei lumi nelegiuite. Gândiţi-vă ce a însemnat acest decret pentru cei ce trăiau atunci! Urmau să mai treacă doar 120 de ani şi Iehova avea să aducă „un potop de ape pe pământ, ca să distrugă orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă”. – Geneza 6:17.

Noe a fost avertizat despre catastrofă cu zeci de ani înainte, iar el a dat dovadă de înţelepciune folosindu-şi timpul pentru a se pregăti în vederea supravieţuirii. Apostolul Pavel spune: „După ce i s-a dat avertisment divin despre lucruri care nu se vedeau încă, [Noe] a manifestat teamă sfântă şi a construit o arcă pentru salvarea casei sale” (Evrei 11:7). Ce se poate spune despre noi? Au trecut aproximativ 90 de ani din 1914, când au început ultimele zile ale actualului sistem de lucruri. Ne aflăm fără îndoială, în „timpul sfârşitului(Daniel 12:4)”. (W03 12/15 p15). [sublinierile îmi aparţin].

După ce am trecut în revistă principalele profeţii false ale Turnului de Veghe să ne întrebăm dacă Societatea Turnului de Veghe este singurul canal de comunicare al lui Iehova? Să lăsăm să răspundă însuşi Societatea la această întrebare, adică ce fel de profeţi sunt acei ale căror profeţii nu se împlinesc. Într-un articol care a tratat problema prezicerilor false cu privire la sfârşitul lumii a anumitor persoane g 8/10 1968 p. 23 (engleză) declară, şi ar trebui ca fiecare martor al lui Iehova să ia notă de principiile emise de Societate cu privire la preziceri false, aici se preciza: „Este adevărat că au fost unii în trecut care au prezis un sfârşit al lumii (faptele indică că şi martorii au făcut profeţii false[6])anunţând o dată precisă. Sfârşitul nu a venit. Ei s-au făcut vinovaţi de profeţie falsă. De ce? Ce lipsea? Acestor oameni le lipsea adevărurile lui Dumnezeu şi dovada că El îi călăuzea şi îi folosea.” Deci care este motivul pentru care Martorii lui Iehova au făcut preziceri false? Răspunsul reiese din revistă, şi anume, aceştia sunt vinovaţi de „profeţie falsă” şi le lipsea „adevărurile lui Dumnezeu” şi călăuzirea divină.

Să ne gândim puţin logic, oare este prea greu de înţeles ceea ce spune Domnul Isus: „Nu vă aparţine vouă să cunoaşteţi timpurile şi perioadele.” (Fapte 1:7 NW). Ne întrebăm: ori Sclavul fidel şi prevăzător (conducerea Martorilor), nu a înţeles acest text, dar atunci nu pot fi canalul de comunicare al lui Dumnezeu, deoarece şi un copil de 10 ani ar înţelege un astfel de text simplu, care interzice să facem speculaţii, şi cu atât mai mult să-i inducem în eroare şi pe alţii. Dar dacă conducerea Turnului de Veghe l-a înţeles, însă nu l-au respectat, atunci îi descalifică din rolul de „Sclav fidel şi prevăzător” (Matei 24:45-47 NW; vezi şi Luca 6:46), pentru că un sclav fidel, adică credincios, ascultă de Stăpânul, care  ne-a spus să nu ne preocupăm cu timpurile şi perioadele. Oare Dumnezeu minte, cu siguranţă NU (Tit 1:2), dar atunci cum se face că organizaţia prin care vorbeşte Iehova Dumnezeu, au dat sute de învăţături greşite, de fapt mai mult de jumătate din scrierile lui Russell sau dovedit mai târziu false.

În Ieremia 23:28-32 BCR se precizează: „…cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul. Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca? De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care îşi ascund unul altuia cuvintele Mele. Iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu… şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu mândria lor; nu Eu i-am trimis, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu Sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.” Deci cei ce fac profeţii false nu spun cuvântul lui Iehova; ci, cuvântul lor, astfel ei mint şi sunt mândri şi rătăcesc poporul lui Iehova, oare nu asta au făcut cei din conducerea Societăţii?

Dar vei spune: lumina creşte în timp, şi apostolii au greşit (Luca 19:11; Fapte 1:6; Ioan 21:22-23).

Este adevărat, dar au comis ei preziceri false pe care să le răspândească ca adevăruri categorice? Şi-au permis ei să stabilească data sfârşitului? Au emis ei doctrine fundamentale false în calitate de corp de guvernare? Ce exemple de păreri greşite poţi să-mi dai după coborârea Spiritului Sfânt de la Penticosta din 33 e.n, nu înainte de acest eveniment? Ei au fost umili şi au spus: „…în prezent cunosc parţial…” (1Corinteni 13:12 NW), şi chiar dacă s-ar fi emis explicaţii eronate în primul secol ele nu pot constitui o paralelă cu erorile Societăţii Turnul de Veghe. Poate vei spune că în cazul erorilor Turnului de Veghere, se aplică principiul din Proverbe 4:18 ? Aici se spune: „Dar cărarea celor drepţi este ca lumina strălucitoare, care merge mereu crescând până la miezul zilei.”  Din păcate acest principiu nu se poate aplica la erorile Turnului de Veghere, din următoarele motive:

 1. Putem compara învăţăturile adevărului cu picurii de apă, cu care încercăm să umplem un pahar, după cum paharul se umple treptat, tot aşa şi lumina vine treptat, dar odată ce am pus un picur, nu îl vom înlocui peste câtva timp cu altul, căci adevărul rămâne adevăr, ci la acela care este în pahar, mai adăugăm alţi picuri;
 2. Au fost lucruri care au fost explicate bine la început, dar noile explicaţii, au înlocuit picurii buni cu alţii falşi, astfel putem spune că în Organizaţia Martorii lui Iehova au fost perioade când lumina a fost în scădere, ca de pildă: Russell, explică corect pasajul din Romani 13:1-7 că se aplică la autorităţile guvernamentale umane (JV p.147), dar vine al doilea preşedinte al Turnului de Veghere şi dă o altă explicaţie, şi anume că aceste autorităţi nu sunt cele guvernamentale umane, ci Iehova şi Isus care-şi exercita autoritatea prin Organizaţie, această învăţătură a fost promovată în rândurile Martorilor din 1929 până în 1962. Un alt exemplu de lumină în scădere este sistarea cântărilor creştine de la întrunirile Martorilor lui Iehova, din anul 1938 până în 1944 (W 1/2 1997 p.26), deci conducerea luminată oare, de cine, a suspendat pe timp de 6 ani cântările de laudă la adresa lui Iehova, oare pe ce temei biblic (Efeseni 5:19)?

În 1952, lumina a crescut, locuitorii Sodomei şi Gomorei, nu vor fi mai înviaţi (W 1952 1/6 p.338), lumina nou venită în 1965 susţine că ce s-a spus până atunci, era fals, căci în W 1965 1/8 p.479 se susţine că locuitorii Sodomei şi Gomorei vor învia, pentru ca să vină W 1988 1/6 p.30,31 şi să spună că totuşi nu vor învia, păi ce lumină în creştere este aceasta ? Şi acestea sunt doar câteva exemple care arată clar că principiul din Proverbe 4:18, nu se poate aplica la învăţăturile Turnului de Veghe.

 

 1. Societatea Turnul de Veghe aplică unele profeţii Biblice la adresa ei şi astfel susţin că cunosc mai mult decât s-a cunoscut în primul secol e.n., de pildă aplică Daniel 12:4, la adresa conducerii începând cu anul 1914, sau textul din Apocalipsa 16:18 care este explicat ca fulgere de lumină asupra clasei Ioan, sau 2Petru 1:19 care în viziunea Societăţii, s-a împlinit în 1914 când Luceafărul Isus a apărut pe scena lumii, astfel lumina asupra cuvântului profetic a crescut fără precedent. Având în vedere aceste pretenţii ale Societăţii, cum se explică atâtea greşeli? Dacă într-adevăr ei sunt cei înţelepţi din Daniel cap. 11, 12, atunci Organizaţia nu ar fi trebuit să facă greşelile pe care le-au făcut.
 2. În plus, în W 15/7 1996 p. 20 se sugera că în acel an adică în 1996„adevărul străluceşte ca soarele în amiază”adică când este lumina mai mare, dar curios că în acel an nu s-a oprit schimbarea explicaţiilor, că în anii 1998 şi 1999 au avut loc schimbări destul de importante în învăţături (vezi W 1998 15/9; W 1999 1/5).

 

 1. Ce este de făcut:

Dacă eşti Martor al lui Iehova în primul rând sugestia mea este, să iei Biblia, chiar mai multe traduceri ale Bibliei, un caiet cu notiţe, şi pentru o perioadă să citeşti doar Biblia fără alte publicaţii, şi să te rogi mult lui Dumnezeu pentru lumină, poate ar fi bine să-ţi iei concediu dacă poţi, pentru a putea să mergi undeva, într-un loc retras, departe de Sala Regatului, de publicaţii şi influenţe de orice fel, doar cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi în special să citeşti Noul Testament sub rugăciune, şi-ţi vei da seama cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă religia Martorii lui Iehova este o restaurare a primilor creştini sau nu.

NU UITA, tu poţi singur, doar cu ajutorul Spiritului Sfânt să înţelegi Scriptura, după cum se spune în Proverbe 28:5b NW: „…cei ce-l caută pe Iehova înţeleg totul.” Deci dacă eşti sincer Dumnezeu îţi va dezvălui adevărul său. Să nu te descurajezi, dacă ajungi la concluzia că religia Martorilor lui Iehova nu este adevărată, nu uita, ai trei lucruri absolut sigure pe care te poţi baza indiferent de dezamăgirile provocate de religie, şi anume:

Dumnezeu te iubeşte (Ioan 3:16; Romani 5:8).

Domnul Isus a murit şi pentru tine (1Corinteni 15:3; 1Petru 2:24-25).

Ai Cuvântul complet al lui Dumnezeu, care te poate călăuzi în tot adevărul (Psalm 119:105; Ioan 17:17).

De aceea nu eşti părăsit, de fapt Dumnezeu doreşte să fii salvat şi fericit, mai mult decât doreşti tu, căci este numele lui în joc, El te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu (Isaia 49:15), de aceea caută-l cu sinceritate şi îl vei găsi, dar ca să-l găseşti nu ai nevoie de alt intermediar decât de Fiul Său Isus Cristos (Ioan 14:6), şi nu de o Organizaţie sau de o Societate care mai mult îţi cenzurează relaţia cu Dumnezeul Cel viu care este salvatorul tuturor celor credincioşi nu doar a celor apartenenţi la o Organizaţie.

 


[1] Sigla W este sigla pentru Turnul de Veghe.

[2] Simbolul JV este pentru cartea: „Martorii lui Iehova proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu”.

[3] În prezent se recunoaşte că această învăţătură, cum că milioane de oameni din ani 1920 nu vor muri niciodată a fost exagerată.

[4] După unele estimări au părăsit Organizaţia atunci cam 750.000 de martori, iar între anii 1975-2000, cam 30% dintre martori, sau aproximativ 2 milioane.

[5] În ce priveşte literatura Studenţilor în Biblie, poate fi găsită în limba română pe site-ul: http://www.dawnbible.com/ro/content-ro.htm

Iar cele şase Volume, Studii în Scripturi: http://agsconsulting.com/acsb/

http://www.thestudiesinthescriptures.com/Pages/Romanian/Rom%20Home.htm  

[6] Vezi şi: Anuarul 1975, 1980 (engleză) şi cartea JV (română).