De multe ori oamenii își bazează credința că: religia pe care o au este cea corectă, deoarece există mulți oameni în acel cult!

Biblia Cuvântul lui Dumnezeu învață însă:

Exod 23:2, GBV 2001: „Să nu te iei după cei mulţi, ca să faci rău, şi să nu răspunzi la judecată ca să te pleci după mulţime, ca să strâmbi judecata”.

Marcu 13:6: „Vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Acela!” şi vor înşela astfel pe mulţi.

La judecată nu vei fi tras la răspundere pe criteriul: cât de mulți sunt în religia ta, ci pe criteriul ascultării de Evanghelie, deci nu contează mulțimea, ci contează adevărul!

Biblia precizează în Romani 2:16, SCC: În ziua în care Dumnezeu judecă cele ascunse ale oamenilor, potrivit cu Evanghelia mea, prin Iesus Christos.

Iar în 2Tesaloniceni 1:8-9, SCC: într-o flacără; dând răzbunare celor neştiindu-L pe Dumnezeu şi celor neascultând de Evanghelia Domnului nostru Iesus; care vor suferi pedeapsă o pieire eternă de la faţa Domnului şi de la gloria tăriei Lui”.

Deci contează dacă eu ascult sau nu de evanghelie, nu de o religie cu milioane de oameni!

Unii oameni zic: să nu fie mântuiți milioane de persoane și să fie mântuiți doar câți-va? Doar câți-va sunt creștini adevărați?

Din păcate oamenii nu cunosc Biblia!

Domnul a făcut de cunoscut că poporul lui Dumnezeu va ațipi din punct de vedere spiritual, și astfel cei ce fac voința lui Dumnezeu, lucrarea Lui sunt foarte puțini!

În Parabola cu cele 10 fecioare, Domnul învață: „Atunci Regatul cerurilor va fi asemănat cu zece fecioare; care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, şi cinci chibzuite. Cele nechibzuite, luând candelele lor, nu au luat cu ele ulei; dar cele chibzuite au luat ulei în vase, cu candelele lor. Întârziind însă mirele, au aţipit toate; şi dormeau. Dar la miez de noapte s-a făcut strigare: iată mirele! Ieşiţi în întâmpinare! Atunci s-au ridicat toate fecioarele acelea, şi au pregătit candelele lor. Iar cele nechibzuite au zis celor chibzuite: daţi-ne din uleiul vostru; deoarece candelele noastre sunt stinse. Dar cele chibzuite au răspuns, zicând: Nu! Nu cumva să nu ne ajungă nouă şi vouă. Mai degrabă duceţi-vă la cei vânzând, şi cumpăraţi-vă. Iar fiind ele duse să cumpere, a venit mirele; şi cele pregătite au intrat cu el în sala de nuntă, şi uşa a fost încuiată. Dar mai târziu, vin şi fecioarele celelalte, zicând: Doamne! Doamne! Deschide-ne! El însă, răspunzând, a zis: adevărat vă zic: Nu vă ştiu! Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, nici ora.”Matei 25:1-13, SCC.

În Matei 25:1-13, Regatul cerurilor este asemănat cu 10 fecioare, care aşteaptă pe mire să vină cu alaiul lui nupţial şi să intre la petrecerea de nuntă. În această pildă ca şi în cea cu Fiul de Rege, nu apare vreo mireasă, tocmai că fecioarele care intră la nuntă sunt clasa miresei (2Corinteni 11:2; Apocalipsa 19:7-8).

Toate cele 10 fecioare îl aşteaptă pe mire, având candelele aprinse pentru a lumina calea lor şi a mirelui care va veni. Însă cinci dintre fecioare sunt nechibzuite, pentru că nu şi-au luat undelemn de rezervă, iar cinci fecioare sunt chibzuite pentru că au luat undelemn în plus faţă de cel avut în candelă, în vase de rezervă. Deoarece Mirele care este Christos, din punct de vedere uman: întârzie să vină, TOATE fecioarele au adormit.

Iată tot poporul lui Dumnezeu doarme, nu face lucrarea, de aceea doar puțini sunt treji, care ca niște heralzi (vestitori) strigă: „iată mirele! Ieşiţi în întâmpinare!”

Cultele nu pot fi poporul lui Dumnezeu, deorece:

1) ele spun că fac lucrarea și nu dorm, și astfel ele nu se pot încadra în fecioare, adică în poporul lui Dumnezeu care a ațipit!

2) Cultele nu pot fi nici heralzi care vestesc: venirea Mirelui, pentru că ele nu Îl cunosc pe Mire, și nici timpul profetic în care ne aflăm. Dacă l-ar cunoaște ar știi atunci că poporul lui Dumnezeu a ațipit, și alte lucruri profetice pe care ei le învață greșit, etc.

Dragi frați și surori, nu vă lăsați clătinați și intimidați de glasul Vrășmașului care se laudă cu mulțimi de oameni, cu clădiri, cu culte, etc. Ele în ziua judecății vor pieri!

Religiile se înfințează și pier (comp. cu Fapte 5:36-37), lumea piere (1Ioan 2:15-17), instituțiile religioase, mândria lor și idolii lor vor pieri (Isaia 2:17-21), însă doar Cuvântul rămâne în etern (Matei 24:35), să ne asigurăm că rămânem la Cuvâtul etern, indiferent câți ascultă de el, căci “iarba s-a uscat şi floarea a căzut; dar cuvântul lui Iehova rămâne în etern. Iar acesta este cuvântul cel evanghelizat către voi” (1Petru 1:24-25, SCC).

Astfel noi creștinii adevărați să ne lăudăm în Christos nu cu lucruri pământești (Filipeni 3:3-10), și cu crucea Lui prin care să fim răstigniți față de lume și lumea față de noi (Galateni 6:14).

Puteți citi explicația parabolei cu cele 10 fecioare, aici.