Matei 10:11, SCC: „Iar în care cetate sau sat aveţi să intraţi, cercetaţi cine este vrednic în el; şi acolo rămâneţi până aveţi să ieşiţi”.

 

Atunci când lucrătorii Domnului predică într-o localitate, ei îi caută pe cei vrednici, din care să facă discipoli (Matei 28:19-20).

Atunci când ei merg într-o localitate, fie oraș, comună sau sat, ei vor găsi oameni vrednici, din adevăr (Ioan 18:37), sinceri, care cercetează (Fapte 17:11), care ascultă de glasul Păstorului Iesus (Ioan 10:4-5,Ioan 10:14). Însă, vor găsi și oameni care nu caută pe Dumnezeu, adevărul, unii chiar se vor împotrivi sau batjocori, iar alții caută religia, biserica, socializarea, nu pe Dumnezeu și pe Christos (1Ioan 1:3).

Însă, degeaba, cauți poporul lui Dumnezeu, părtășia, vrei să știi care este poporul lui Dumnezeu, însă dacă tu nu ești vrednic, Dumnezeu nu ți-l dezvăluie, pentru că doar când un om ajunge vrednic de poporul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va duce în staulul oilor!

Un om nevrednic, este un om necopt, necioplit suficient pentru a fi așezat ca o piatră vie în clădirea lui Dumnezeu (1Petru 2:5), el nu are sufiucientă cunoștință a advărului, credință, ascultare, și chiar va ajunge să critice poporul, învățătura, sau forma mică a poporului lui Dumnezeu, deorece el nu are credință, el nu este condus de Spiritul Sfânt; ci, de înțelepciunea firească, și de modelele religioase ale lumii, cu care el s-a îndopat până atunci!

Așa cum nici Domnul nu a fost cunoscut de oameni, de lume, de cei înțelepți ai lumii (Fapte 13:27; 1Corinteni 2:8), tot așa nici frații lui Christos nu sunt cunoscuți de lume, așa cum spune apostolul Ioan în 1Ioan 4:17, SCC: “precum este El, suntem şi noi în lumea aceasta”.

Primi creștini au fost considerați o sectă (comp. cu Fapte 24:5) și noi putem fi considerați în fel și chip de cei firești, dar nu contează opinia lor, ci ceea ce mărturisește Dumnezeu despre noi (Fapte 11:17; Fapte 15:8).

 

Ce să faci ca să fi vrednic de poporul lui Dumnezeu?

Iubite cititor dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu caută-L din toată inima Ta, așa cum suntem încurajați prin următoarele versete:

Proverbe 8:17: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.

Apoi, fii dependent în toate de El, nu te bizui pe înțelepciunea ta, roagă-te (Matei 6:9), studiază Scripturile (Iosua 1:8), postește (Matei 6:16-18), implică-L pe Creator în toate căile tale (Proverbe 3:5-6) şi atunci vei propăşi şi vei înainta spiritual, și vei ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Fiul Său (Ioan 17:3), și astfel, Dumnezeu îți va face de cunoscut și poporul Lui și Domnul te va alipi la corpul Său (Fapte 2:47).

Tu nu poți cunoaște poporul lui Dumnezeu înainte de a-L cunoaște pe El și a voința Lui, și DOAR apoi urmează să cunoști turma Lui, și să devii vrednic de a intra în ea, până nu-l cunoști pe Dumnezeu printr-o părtășie vie cu El, în care tu să comunici cu El și El cu tine, în toate (Romani 8:13-17), nu vei cunoaște decât rătăcirea religioasă, și staulele false făcute de satan care să-i amăgească pe cei nevrednici, care se mulțumesc cu forme religioase, cu o formă de evelavie (2Timotei 3:5)!

Sper din toată inimă iubite cititor că tu nu ești o astfel de persoană!

În final, Dumnezeu va manifesta bunătate față de tine dacă Îl cauți, așa cum se spune în Plangeri 3:25: Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută”.

David a spus în Psalm 63:1: Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă”. Este Dumnezeu Bibliei Dumnezeul Tău? Dacă da, atunci fă ca David, omul lui Dumnezeu: „pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine”. Nimic altceva nu te poate împlini decât Dumnezeu Însuşi, CĂUTĂ-L PE EL DIN TOATĂ INIMA!