Poporul lui Dumnezeu Îl are pe Dumnezeul Bibliei (Fapte 20:28), pe Cristosul Cel Viu şi adevărat (1Corinteni 1:2; 1Tesaloniceni 1:1), şi pe Spiritul Sfânt (Fapte 9:31). Ea are Evanghelia Domnului Isus (Fapte 5:42; Romani 15:19), Evanghelia veşnică (Apocalipsa 14:6), ea are învăţătura lui Dumnezeu (Ioan 7:16-18; 2Ioan 1:9), ea păzeşte credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 1:3).

Poporul lui Dumnezeu a fost născută prin Cuvântul lui Dumnezeu, ea nu se abate de la Cuvântul Evangheliei, ea rămâne la „învăţătura lui Cristos”, nu o i-a înainte (2Ioan 1:9), ea stăruie în „învăţătura apostolilor” (Fapte 2:42).

Ea păzește rânduielile date prin apostolii așa cum în fiecare adunare din primul secol aveau aceleași rânduieli, aceiași organizare (1Corinteni 4:17; 1Corinteni 11:2).

Orice om poate deosebi poporul lui Dumnezeu, de o grupare religioasă, cercetând învăţătura și organizarea acelei grupări, dacă ea corespunde cu ceea ce este scris în Biblie sau nu?

De pildă, Organizaţia Martorii lui Iehova, permit ca în cadrul întrunirilor ca femeile să dea învăţătură, prin interviuri, demonstraţii, prin răspunsuri la întrebări, etc. toate pentru instruirea martorilor!

Însă, ce învaţă Biblia despre vorbirea femeilor în congregații?

Biblia însă învaţă următoarele, în 1Corinteni 14:34-37 NW: Femeile să tacă în congregaţii, căci nu le este permis să vorbească; ci să fie supuse, aşa cum spune şi Legea. Dacă vor să înveţe ceva, să-şi întrebe propriii soţi acasă, căci este ruşinos ca o femeie să vorbească în congregaţie…să recunoască lucrurile pe care vi le scriu, pentru că ele sunt porunca Domnului.” Deci în creştinismul din primul secol, femeile nu dădeau învăţătura nici nu aveau voie să pună întrebări, iar despre demonstraţii, nici vorbă. Ele trebuiau să înveţe în tăcere, în ascultare după cum se spune şi în 1Timotei 2:11-14, NW: Femeia să înveţe în tăcere, cu supunere deplină. Nu-i dau voie femeii să predea, nici să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Căci Adam a fost făcut primul, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită şi a ajuns să încalce legea”.

Motivul acestei interdicții este întâietatea bărbatului care a fost creat primul, și faptul că femeia este mai sentimentală, expusă mai mult amăgirii, decât bărbatul care este o ființă mai rațională.   

Problema nu este minoră cum pare; ci, foarte gravă, de ce? Deoarece apostolul Pavel spune inspirat fiind în 1Corinteni 14:37: „Dacă cineva crede că este profet sau că are un dar al spiritului, să recunoască lucrurile pe care vi le scriu, pentru că ele sunt porunca Domnului.” Iată că dacă cineva nu recunoaşte lucrurile scrise în prima scrisoare către Corinteni, se descalifică singur din poziţia de profet sau om spiritual, cel ce nesocoteşte aceste sfaturi, nu nesocoteşte un om, pe Pavel; ci, pe Dumnezeu care a dat aceste sfaturi prin Spiritul Sfânt. Astfel aşa zisul ‚sclav fidel’ se dă singur de gol, că nu este nici profet, nici spiritual!