1. Martorii susţin următoarele erori cu privire la Fiul: a) Fiul creat din nimic. Biblia învaţă că toate provin din Tatăl nu din nimic (Romani 11:36; 1Corinteni 8:6). b) Fiul creat nu născut din Tatăl. Biblia descrie venirea în existenţă a Fiului lui Dumnezeu prin ambele expresii: născut (Ioan 1:14; Proverbe 8:25; 1Ioan 5:18); nu doar: făcut, creat, zidit (Proverbe 8:22; Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14). c) Turnul de veghe (W 2005 15/9 p. 4-7) susţine că cu nenumărate milenii în urmă a fost creat fiul. Însă Biblia învaţă că Fiul  a venit în existenţă în început (1Ioan 2:13-14), în începutul primei zile a creaţiei (Geneza 1:1; Apocalipsa 3:14), nu există ceva sau cineva creat înainte de cele 6 zile ale creaţiei (Exod 20:11).

2. Spiritul Sfant nu este o forţă activă a lui Dumnezeu; ci este o persoană spirituală născută din Tatăl (1Corinteni 2:12; 1Ioan 4:2), dar prin Fiul (Ioan 1:2; Coloseni 1:15-17), şi deci inferioară şi supusă lor (Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:13-15). Spiritul are raţiune (Romani 8:27; 1Corinteni 2:10), sentimente (Efeseni 4:30; Isaia 63:10), voinţă (1Corinteni 12:11), El are un Sine propriu (Fapte 10:19-20; Fapte 13:1-4).

3. Botezul se face doar in numele Domnului Isus. Apostolii care au primit porunca de a boteza pe oameni, ei au botezat întotdeauna ,,în numele lui Isus Cristos”, vezi (Fapte 2:38; Fapte 8:16; Fapte 19:5; Romani 6:3; 1Corinteni 1:12-13; 1Corinteni 6:11; Galateni 3:27). Fraza "botezandui in Numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh" din Matei 28:19 este o falsificare timpurie a scripturi (app. sec. 2), nici un verset din Biblie în afară de Matei 28:19, nu susţine un botez pe baza a trei Nume, Nicăieri în Scripturi nu găsim ceva să se facă ,,în numele… Sfântului Duh”. Astfel dar toate lucrările în Noul Legământ se fac ,,în numele lui Isus” de altfel apostolii in primul secol: vindecau, se rugau, slujeau, făceau minuni, scoteau demoni, etc. doar in numele lui (Fapte 3:6, Fapte 3:16; Fapte 4:18; Fapte 5:40; Fapte 16:18; 1Corinteni 5:4; 1Corinteni 6:11; 1Tesaloniceni 4:1).

Pe lângă toate acestea, botezul este o identificare cu moartea şi învierea lui Isus (Romani 6:3-4Coloseni 2:12), căci prin botez noi suntem ,,îngropaţi (scufundaţi) împreună cu Isus”, şi deci „identificaţi cu El, printr-o asemănare cu moartea Lui...” prin botez (îngropare) noi ne identificăm cu Isus, însă noi nu ne putem identifica cu Tată ceresc care nu a murit (Deuteronom 32:4), nici cu Duhul Sfânt, ci, doar cu Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu singurul care a murit şi a înviat (Romani 6:8-10).

4. Dumnezeu nu lucrează printr-o organizaţie care se bazează pe aprobări de la oameni, pentru a se închina sau a predica vestea bună, nu putem da cezarului ce este a lui Dumnezeu! Astfel Corpul de Guvernare nu este îndrumat de Iehova. Organizaţia martorilor fiind o lucrare omenească!

5. Toţi creştini botezaţi începând din timpul lui Cristos până la sfârşit au speranţă cerească. Toţi cei ce cred în Isus sunt în Noul legământ - Galateni 3:26-29; 1Ioan 5:1.

Astăzi nu există două clase de creştini, creştini din clasa cerească şi creştini din clasa pământească, creştinii au doar o singură speranţă (Efeseni 4:4) cea cerească (Evrei 2:10-12; Evrei 3:1), şi toţi trebuie să se împărtăşească la Cina Domnului nu doar 144.000.

6. Conform Bibliei: ‘sclavului fidel şi prevăzător’ este format din apostoli, lor le spune Domnul Isus această parabolă (Luca 12:41-44), iar semnele unui apostol sunt descrise în 2Corinteni 12:12. Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova nu are aceste semne, ei nu sunt apostoli, prin urmare ei nu sunt calificaţi pentru a dirija lucrurile din poporul lui Iehova.

7. Cei 144.000 menţionaţi în Apocalipsa 7:4 şApocalipsa 14:1 se referă la oameni din Israel, oameni răscumpăraţi după ce se deschide sigiliul şase nu la oameni din primul secol! - Apocalipsa 6:12-7:8.

Iar cei din „marea mulţime“, menţionaţi în Apocalipsa 7:9, slujesc de asemenea în cer, lucru ce se arata în Apocalipsa 7:15 unde se afirmă că o astfel de mulţime slujeşte „zi şi noapte . . .în templul (naos) său“. iar templul său este în cer (Apocalipsa 14:17) În plus, în Apocalipsa 19:1, se spune că marea mulţime este în cer! 

8. ‘Zilele din urmă’ au început in primul secol (nu in 1914) la botezul Domnului Isus, lucru arătat în Evrei 1:2, Iar Apostolul Petru în Fapte 2:17 citează din Ioel 2:28-31 şi spune că revărsarea Spiritului a fost în zilele din urmă.

9. În anul 1914 NU a avut loc bătălia dintre diavol si Arhanghelul Mihail (Apocalipsa 12:7), Isus nu a fost întronat ca rege atunci ci imediat de la înălţarea Sa la cer (1Petru 3:22). Bătălia din Apocalipsa 12:7 va avea loc cu 1260 zile înainte de revenirea lui (Apocalipsa 12:6). 

Prezenţa (parousia) lui Cristos nu a început încă, ci atunci când „va apărea în ceruri semnul Fiului omului“ în viitor - Matei 24:27-30.

10. Cuvântul Creştin nu se potriveşte pentru marea majoritate a Martorilor lui Iehova, deoarece cuvântul creştin vine de la Cristos care înseamnă „unsul” (Matei 1:16 BCR n.s.), iar creştini, semnifică: ‘unşii’ cu referire la ungerea lor cu Spiritul Sfânt (1Petru 4:14,1Petru 4:16; 2Corinteni 1:21-22).

Ori Martorii lui Iehova cred că doar 144.000 sunt unşi cu Spirit. Însă Biblia nu susţine deloc ideea de creştini unşi şi creştini ne-unşi, care este promovată de Turnul de Veghere, deci conform Bibliei ori eşti creştin şi atunci eşti uns cu Spiritul Sfânt (comp. 2Corinteni 1:21-22, cu Efeseni 1:13-14), ori nu eşti uns cu Spiritul Sfânt şi atunci nu eşti creştin. 

De asemenea, a fi creştin înseamnă a fi născut din nou, a fi copil al lui Dumnezeu şi frate cu Cristos, dar în accepţiunea Turnului de Veghere, doar 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu, născuţi din nou şi fraţi cu Cristos (Argumente p.67,68; Paradisul p.124-126).

Din Biblie reiese că toţi creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu adoptaţi prin Spirtul Sfânt (Romani 8:14), toţi creştinii sunt fraţi cu Cristos (Matei 12:50; Marcu 3:35); toţi sunt născuţi din Dumnezeu (Ioan 1:12-13; 1Ioan 5:1).

11. Turnul de veghere spune despre venirea Domnului Isus că a avut loc în anul 1914 (Paradisul p.146; W 15/10 2000, p.26), însă dacă venirea lui Isus a avut loc în anul 1914.

Atunci se ridică o întrebare:

dragi Martori de ce ţineţi comemorarea, deoarece aceasta trebuie ţinută PÂNĂ la venirea lui Isus (1Corinteni 11:26) ?