Martorii lui Iehova susţin că în Apocalipsa 14:3, se spune că doar aceştia 144.000, cântă o cântare nouă, şi astfel doar ei vor fi în cer!!! Dar această învăţătură este falsă! Cei ce cântau cântarea cea nouă sunt şi alţii din cer, de fapt, cei 144.000 învaţă cântarea cea nouă de la acest glas care se aude din cer!

Confom cu Apocalipsa 5:9-10, şi cei 24 de bătrâni cântă cântarea cea nouă, însă în Apocalipsa 14:2-3, cântarea cea nouă se cântă înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea celor 24 de bătrâni (deci cei 24 de bătrâni nu pot fi simbolul celor 144.000 aşa cum interpretează Turnul de veghe).

Însă cine cântă cântarea cea nouă acompaniată de harpe în Apocalipsa 14:2-3? Tocmai alţi creştini şi anume biruitorii fiarei descrişi în Apocalipsa 15:1-3, care cântă la harpe, precum şi marea mulţime care este în cer nu pe pământ (comp. Apocalipsa 7:9-10 cu Apocalipsa 19:1) şi al cărui glas este asemănat cu vuietul unor ape şi bubuitul unor tunete (comp. Apocalipsa 14:2 cu Apocalipsa 19:6). Prin urmare, nu doar cei 144.000 cântă cântarea cea nouă şi nu doar ei vor fi în cer!

 

De la cine învaţă cântarea cea nouă cei 144.000?

În Apocalipsa 14:2-3, se spune: „Şi am auzit un sunet venind din cer, ca vuietul multor ape şi ca zgomotul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al unor cântăreţi care se acompaniază la harpă, care cântă la harpele lor. Ei cântă un fel de cântare nouă înaintea tronului şi înaintea celor patru creaturi vii şi a bătrânilor. Nimeni nu putea să înveţe această cântare decât cei o sută patruzeci şi patru de mii care au fost cumpăraţi de pe pământ.” Observăm din acest text că ei învaţă cântarea cea nouă de la cântăreţii ce cântă cu harpele lor, adică biruitorii fiarei (vezi: Apocalipsa 15:1-3), sunetul din cer este ca vuietul multor ape şi ca un tunet puternic aşa cum este glasul marii mulţimi (vezi: Apocalipsa 19:1-6).

Astfel cei 144.000 de evrei învaţă cântarea nouă de la cei dintre naţiuni, care au biruit fiara şi vor fi înviaţi la prima înviere sau răpiţi la cer, fiind parte din corpul lui Cristos (1Tesaloniceni 4:14-17; Apocalipsa 20:6).

Dacă în primul secol oamenii dintre naţiuni au fost învăţaţi Evanghelia de către evreii creştini, în cer se va întâmpla reversul medaliei ca evrei creştini să înveţe cântarea de la oameni ai naţiunilor (comp. cu Isaia 28:11; Ieremia 35:1-6).