Biblia vorbeşte de Judecata lui Dumnezeu prin domnul Isus (Romani 2:5-16).

Organizaţia martorilor prin Turnul de Veghe, distorsionează adevărul despre judecata divină, pedeapsa eternă.

În TURNUL DE VEGHE MAI 2015, la titlul: Ce este Ziua Judecăţii?

Se explică:

„De ce Ziua Judecăţii va dura o mie de ani?

Morţii vor fi readuşi la viaţă în timpul miei de ani (Revelaţia 20:4,12). Ei vor avea nevoie de timp pentru a învăţa căile lui Dumnezeu şi pentru a asculta de el. Contrar opiniei larg răspândite, Biblia arată că oamenii vor fi judecaţi pentru faptele pe care le vor face după ce vor fi înviaţi. (Citiţi Romani 6:7.)

De asemenea, Biblia vorbeşte despre o zi de judecată care va avea loc în curând, înainte de începerea celor o mie de ani. Această zi este numită şi sfârşitul, aşa cum s-a arătat în articolele introductive ale acestui număr. Atunci, Dumnezeu îi va înlătura pe toţi oamenii răi, lipsiţi de pietate (2Petru 3:7). De aceea, acum este momentul să dovedim că îl iubim pe Dumnezeu. (Citiţi 2Petru 3:9,13.)”.

Biblia nu învaţă ce spune liderii martorilor! Revelaţia 20:4,12, nu afirmă că morţi vor învia, citez: „în timpul miei de ani”; ci, tocmai învaţă că după dezlegarea lui satan, la sfârşitul mileniui morţi vor învia şi vor fi duşi în faţa scaunului de judecată, citeşte în acest sens, fără prejudecăţi: Revelaţia 20:7-15.

În ce priveşte rătăcirea lor, ea este atât de mare, încât susţine că „oamenii vor fi judecaţi pentru faptele pe care le vor face după ce vor fi înviaţi” Însă textul din Romani 6:7, nu se referă la moartea fizică; ci, la moartea din botezul în apă, unde murim cu Cristos, această moarte din botez este cea care ne absolvă sau eliberează de păcat, citeşte contextul: Romani 6:2-11.

Conform Evangheliei oamenii vor fi judecaţi pe baza a ceea ce au făcut în vechiul sistem, nu pe baza faptelor lor de după înviere, Domnul Isus a spus clar: „Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său şi vor ieşi afară: cei care au făcut lucruri bune, pentru o înviere a vieţii, iar cei care au practicat lucruri rele, pentru o înviere a judecăţii” (Ioan 5:28-29, NW). Chiar în traducerea lor, apare: „care au făcut”, sau „care au practicat” la trecut, nu la viitor!!! Vezi şi Daniel 12:2.

Dacă vor învia pentru viaţă sau pentru judecată ţine de ceea ce au făcut în trecut, nu în momentul învierii, sau după înviere !!!

Ziua de judecată a celor morţi, nu va dura o mie de ani, aşa cum învaţă negru pe alb cartea Paradisul şi acest articol: Ziua de Judecată nu este deci o zi de 24 de ore” – Paradisul p.175.

Biblia învaţă clar:

Matei 12:36-37, NW: “Vă spun că oamenii vor da socoteală în Ziua Judecăţii de orice cuvânt nefolositor pe care-l rostesc, fiindcă prin cuvintele tale vei fi declarat drept şi prin cuvintele tale vei fi condamnat“.

Fapte 17:30-31, NW: “Este adevărat că Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile unei astfel de neştiinţe, totuşi acum el le spune oamenilor că toţi, pretutindeni, trebuie să se căiască. Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece cu dreptate pământul locuit, printr-un om pe care l-a numit. Şi le-a dat o garanţie tuturor oamenilor înviindu-l din morţi“.

Atât Domnul cât şi apostolii nu au vorbit cuvinte nefolositoare; ci, dacă ei au zis că va fi o zi de judecată, aşa va fi.

Sau oare sunt mai deştepţi cei ce scriu revistele decât Domnul şi decât Dumnezeu care l-a inspirat pe Pavel ???

În 2Petru 3:8, nu se referă la ziua de judecată că ar dura o mie de ani; ci, la timpul în care creştini aşteaptă ziua lui Dumnezeu, şi pentru că li se pare că aşteapt de mult, Petru prin isnpiraţie ne explică că timpul la Iehova este altfel decât în optica noastră. Şi ori cum în 2Petru 3:8, se specifică: “ca”, el nu spune că o zi este o mie de ani, ci este ca o mie de ani”, parafrazat: ca şi cum ar fi o mie de ani!

În Psalm 90:4, Psalmisul spune că o zi la Dumnezeu este ca o strajă de noapte adică patru ore, astfel cu versetul din 2Petru 3:8, nu ne este permis să-l folosim cum vrem, aşa cum fac orbi ce conduc alţi orbi prin Turnul de Veghe!

 

În viitor Biblia vorbeşte de patru judecăţi:

1. Judecata din timpul necazului celui mare şi executarea ei asupra pământului şi a oamenilor, judecată executată prin plăgi descrise în Apocalipsa cap. 6-18.

2. La venirea Domnului Isus Cristos, are loc: „ziua de judecată” (2Petru 2:8; 2Petru 3:7, NW). O singură zi de 24 de ore, stabilită de Dumnezeu pentru a judeca prin Cristos tot pământul locuit (Fapte 17:31).

Domnul va despărţi oile (creştinii adevăraţi) de capre (creştinii falşi şi ne-creştinii) sau grâul de neghină (Matei 13:30,Matei 13:39-42; Matei 25:31-46), cât şi judecata fiarei şi a armatelor ei (Apocalipsa 16:14-16; Apocalipsa 19:11-21). Toţi aceştia vor suferi o pedeapsă veşnică, fiind aruncaţi în focul veşnic (Matei 25:41,Matei 25:46). Mânia lui Dumnezeu îi chinui încontinuu, căci ea rămâne peste ei! – Ioan 3:36. Ei nu au un salvator, o jertfă de ispăţire ca să scape de mânia divină chinuitoare!

3. Pe parcursul mileniului vor fi judecaţi oamenii ce se răzvrătesc şi vor fi pedepsiţi (Isaia 65:20; Isaia 66:23-24; Zaharia 14:16-19).

4. Când se vor împlinii cei o mie de ani, va avea loc judecata finală şi generală, atât a celor vii cât şi a celor morţi (2Timotei 4:1). Cei vii, care au trăit pe Pământ o mie de ani, dar la sfârşitul celor o mie de ani, satan va fi dezlegat şi va înşela pe unii dintre aceştia, iar toţi aceştia vor fi arşi de un foc din cer, iar satan împreună cu demonii, va fi aruncat în lacul de foc (Apocalipsa 20:1-10; Matei 25:41).

Morţii care nu au înviat la prima înviere, vor învia când se vor împlini cei o mie de ani şi vor fi judecaţi în faţa tronului mare şi alb a lui Dumnezeu (Apocalipsa 20:11). Atunci vor învia cei drepţi şi cei nedrepţi (Fapte 24:15), cei drepţi (care nu fac parte din Mireasa lui Cristos) pentru viaţă veşnică, datorită faptelor bune făcute înainte de a muri; iar cei nedrepţi vor fi judecaţi pentru faptele lor rele făcute pe pământ în această lume, consemnate în cărţile din cer (Apocalipsa 20:11-15; Daniel 12:2; Ioan 5:28-29).

Atunci are loc, judecata finală, care este o ZI de 24 de ore, numită în Scripturi: Ziua Judecăţii” (Matei 12:36-37; vezi şi Romani 2:5-6).