Conform Bibliei, TOŢI creştinii sunt spălaţi în sângele lui Isus, şi TOŢI care au păcatele iertate, sunt:

 

1.    regi şi preoţi (Apocalipsa 1:5-6).

2.    în legământul cel nou (Evrei 8:10-13).

 

Nu poţi să ai păcatele iertate, şi să NU fi participant la legământul cel nou!!!

Căci doar cei ce sunt în Noul Legământ au păcatele iertate (Evrei 10:14-20).

 

De altfel, toţi creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu şi fraţi cu Cristos, nu doar 144.000, citeşte în propria Biblie aceste adevăruri simple: Galateni 3:26; Matei 12:50.

 

Iar teoria cu „asistenţi” la noul legământ!!! Unde învaţă Scriptura aşa ceva? Cum pot martorii condamna alte culte pentru învăţături nebiblice, când şi ei au destul învăţături nescripturale, cum este aceasta ?!?

 

Iar în ce priveşte luarea din pâine şi vin, aceasta este o lucrare a Noului Legământ şi se realiza cu ocazia cinei Domnului, dacă nu iei din pâine şi vin, nu faci parte din Noul Legământ, atunci nu eşti creştin, şi nu eşti iertat de păcate, căci Isus spune: „Apoi a luat şi un pahar şi, aducând mulţumiri, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta reprezintă «sângele legământului», sângele meu, care trebuie să fie vărsat în folosul multora (nu doar a celor 144.000) pentru iertarea păcatelor.” (Matei 26:27-28 NW - 2006). Deci dacă şi pentru tine şi-a vărsat sângele Isus, atunci, beneficiezi de sângele legământului, dar cum poţi beneficia de „sângele legământului” dacă tu nu eşti în legământul cel nou? Dacă eşti în afara corpului lui Cristos?

El este „salvatorul acestui corp” (Efeseni 5:23, NW), şi atât! Pe tine nu te poate salva căci eşti în afara coprului Său, în afara noului legământ!!!