Da, Biblia arată că toţi creştinii vor merge în cer, după cum însuşi Domnul Isus spune: „…unde sunt Eu ACOLO va fi şi slujitorul meu.” (Ioan 12:26 NW – 2000, 2006). Prin urmare dacă eşti slujitor al lui Cristos, vei fi cu El în cer.

Un lucru similar este subliniat şi în Apocalipsa 2:7 NW - 2000: „celui care învinge îi voi permite să se aşeze cu mine pe tronul meu.” (vezi şi Apocalipsa 2:10-11,Apocalipsa 2:17,Apocalipsa 2:25-27; Apocalipsa 3:5-12,Apocalipsa 3:21). Deci dacă învingi lumea vei fi în cer cu Cristos pe tron! Iar TOŢI care au credinţă pot învinge – 1Ioan 5:3.

 

Alte motive pentru care TOŢI creştinii merg la cer:

& Creştinii nu au decât o singură speranţă, nu două, cum susţin Martorii lui Iehova (Efeseni 4:4), cea cerească (Efeseni 2:6; Filipeni 3:20; Coloseni 3:1-4).

& TOŢI creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu nu doar 144.000: acest lucru este bine subliniat în Galateni 3:26 NW - 2006, care este un text foarte clar: „De fapt, TOŢI sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa voastră în Cristos Isus.” Prin urmare dacă crezi în Isus Cristos eşti Fiu al lui Dumnezeu, iar dacă nu eşti fiu al lui Dumnezeu înseamnă că nu crezi în Isus şi atunci nu eşti creştin şi nu vei primi viaţa veşnică (Ioan 3:16,Ioan 3:36). De aceea alege: ori crezi în Isus şi atunci eşti Fiu al lui Dumnezeu, având speranţa cerească, căci aceasta este speranţa pentru Fii lui Dumnezeu (Romani 8:14-17), ori nu eşti Fiu al lui Dumnezeu şi atunci nu crezi în Isus ?

& TOŢI creştinii sunt născuţi din nou sau din Dumnezeu, nu doar 144.000. Toţi care cred în Domnul Isus sunt născuţi din Dumnezeu. Această speranţă le este dată: „tuturor” Ioan 1:12-13, şi la „oricine” 1Ioan 5:1. Iar toţi cei care au această naştere o au pentru a moştenii cerul - 1Petru 1:3-4.

& TOŢI creştinii sunt fraţi cu Isus, nu doar 144.000. Toţi care fac voia lui Dumnezeu sunt fraţi şi surori cu Domnul Isus conform cu Matei 12:50; Marcu 3:35; Luca 8:21.

& TOŢI care cred în Isus sunt sigilaţi şi unşi cu spiritul nu doar 144.000. Conform cu 2Corinteni 1:19-22; Efeseni 1:13-14, toţi care cred în El au sigiliul, avansul Spiritului, ungerea, nu doar 144.000!!!

& TOŢI creştinii sunt regi şi preoţi, nu doar 144.000. Căci cine nu este rege şi preot, nu are iertate păcatele conform cu Apocalipsa 1:5-6 NW – 2000, unde se spune: ,,…A celui care ne iubeşte şi care ne-a dezlegat de păcatele noastre prin intermediul propriului sânge – şi ne-a făcut să fim un regat, preoţi pentru Dumnezeul şi Tatăl său…” Deci cine a fost dezlegat de păcate este un regat şi preoţi, cei ce nu sunt regi şi preoţi nu sunt iertaţi (dezlegaţi) de păcate şi vor muri în păcatele lor (compară Ioan 8:24 cu 1Ioan 5:1).

& În cer sunt văzute mai multe grupuri, nu doar 144.000! Apostolul Ioan vede o mare mulţime în cer (Apocalipsa 19:1), ei sunt văzuţi în Apocalipsa 7:9-17, înaintea tronului lui Dumnezeu şi înaintea Mielului, la fel ca cei 144.000. La fel sunt biruitorii fiarei văzuţi în cer în Apocalipsa 15:2-4, etc.

 

Speranţa cerească a început la botezul lui Isus şi durează până în ziua revenirii Lui când corpul Său va fi complect (Efeseni 5:24-27), şi numărul deplin al neamurilor va fi complect (Romani 11:25), atunci Domnul Isus va veni pe nori şi va răpi pe creştinii în viaţă (1Tesaloniceni 4:14-17).

După răpirea corpului lui Cristos, în ziua aceea se va da harul pentru speranţa pământească celor din Israel  (Zaharia 12:10; Zaharia 13:8-9) şi prozeliţilor iudei (Ezechiel 37:21-28; Mica 4:1-5; Zaharia 8:20-23) care se vor închina la Ierusalim (Zaharia 14:12-21; Isaia 2:2-4), dar nu oamenilor care sunt creştini, care sunt ai lui Cristos, le este oferită această speranţă de a rămâne cu rămăşiţa lui Israel pe pământ, NU! Biblia arată clar că toţi creştinii vor merge în cer, după cum am văzut!