Biblia învață:

1Corinteni 11:23-26, SCC: “Pentru că eu am primit de la Domnul ceea ce v-am şi dat; că Domnul Iesus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine; şi mulţumind, a frânt şi a zis: „Luaţi mâncaţi; acesta este corpul Meu, cel frânt pentru voi; faceţi aceasta spre amintirea Mea.” La fel şi paharul, după Cină, zicând: „Paharul acesta este noul legământ în sângele Meu; faceţi aceasta, de câte ori veţi bea, spre amintirea Mea.” Pentru că, de câte ori veţi mânca pâinea aceasta, şi veţi bea paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până ce are să vină El”.

 

 

Turnul de Veghe învață:

În contrast, Turnul de Veghe din 2/2017, spune: “Asistă la Comemorarea morții lui Isus. Isus a instituit o sărbătoare anuală, care să ne amintească de răscumpărare. Referitor la acest eveniment, el a spus: „Continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea”. Luca 22:19) Martorii lui Iehova vor comemora moartea lui Isus marți, 11 aprilie 2017, după apusul soarelui. Programul, care durează aproximativ o oră, va include un discurs în care se va explica semnificația morții lui Isus și foloasele pe care le aduce aceasta omenirii”.

 

Martorii spun că ei iubesc: adevărul! Că ei iubesc: Cuvântul lui Dumnezeu!  Dar de ce nu au ei aceiaşi deschidere a inimii când cineva le transmite Cuvântul lui Iehova, ca şi faţă de conducerea lor cu învăţăturile ei schimbătoare pe care le cred fără o cercetare amănunţită! Sunt ei atunci ca şi bereenii din primul secol!

În cartea „Paradisul”, la p.29-31, se învaţă: „pentru ca închinarea noastră să-I fie plăcută, ea trebuie să aibă rădăcinile în Cuvântul Divin al adevărului…Ei (Fariseii) au urmat propriile lor învăţături şi tradiţii, mai degrabă decât Cuvântul lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul? Isus le-a zis: Aţi făcut fără efect Cuvântul lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre. Aşadar dacă dorim să fim plăcuţi lui Dumnezeu, trebuie să fim siguri că ceea ce credem este în armonie cu Biblia. Nu este suficient să presupunem doar că învăţăturile religiei noastre sunt în armonie cu Biblia. Simplu fapt că o religie oarecare se foloseşte de Biblie nu dovedeşte că învăţăturile şi obiceiurile acestei religii s-ar baza pe ea. Unii locuitori din Bereea au fost lăudaţi pentru că au verificat în Scripturi dacă Pavel care le-a vestit Cuvântul, le-a spus adevărul (Fapte 17:10-11). Religia aprobată de Dumnezeu trebuie să fie în toate privinţele în armonie cu Biblia; ea nu va accepta doar anumite părţi ale ei, respingându-le pe celelalte (2Timotei 3:16).” [sublinierile îmi aparţin].

Aceast articol despre comemorare te ajută să verifici „în Scripturi”, dacă ceea ce ai fost învăţat este scriptural sau nu!

Învățătura Turnului de veghe are cel puțin 4 greșeli grave!

 

1) Numele acestui eveniment.

Conform Bibliei, numele acestui eveniment și lucrări sfinte este:Cina Domnească” (1Corinteni 11:20, Scripturile Calea Creștină, prescurtat: SCC).

În greacă este adjectiv nu substantiv ca să fie Cina Domnului.

Iar martorii susțin denumirea de comemorarea morții”, chiar dacă această denumire este nebiblică! Ei înlocuind cina pe care orice creștin trebuie să o consume, cu o comemorare, o amintire seacă, fără a consuma din masa Domnului!?! Și prin această consumare să-ți amintești de jertfa Domnului. 

 

2) Timpul când trebuie ținută cina Domnească.

În Turnul de Veghe din 2/2017, se spune: “Asistă la Comemorarea morții lui Isus. Isus a instituit o sărbătoare anuală, care să ne amintească de răscumpărare”.

Martorii lui Iehova afirmă că cina sau comemorarea morţii lui Cristos, trebuie ţinută doar o dată pe an, bazându-se pe paștele evreiesc.

Este interesant că o ediţie mai veche a Traducerii Lumii Noi, traduce cuvintele Domnului astfel: „căci oricât de frecvent mâncaţi această pâine…” (W 1985 1/3 p.14).

Gândiţi-vă, dacă Corintenii luau cina doar o dată pe an, ar mai fi apărut atâtea probleme cu ocazia acestei celebrări în congregaţia lor? Conform cărţi „Toată Scriptura”, Pavel a plecat din Corint în 52 e.n., şi a trimis prima scrisoare în 55 e.n., dacă s-ar fi luat cina doar o dată pe an, ceea ce ar fi însemnat maxim trei celebrări fără Pavel, oare s-ar fi creat atâtea probleme?

Conform Scripturii, creștinii sunt sub legea Noului legământ, iar în Scripturile Creștine, cina Domnească se lua la început zilnic, căci zilnic se întruneau ca adunare (Fapte 2:41-47), apoi după Fapte cap. 9, când nu se mai avea averile în comun, se lua în fiecare zi întâi a săptămânii (comp. cu Fapte 20:6-7), adică săptămânal.

Martorii nu sunt creștini pentru că ei nu urmează modelul apostolic din Faptele Apostoliilor, perpetuat și mai târziu, căci de pildă corintenii aveau întruniri dese pentru a mânca Cina Domnului, confom cu textul din 1Corinteni 11:17,1Corinteni 11:20-22,1Corinteni 11:33-34, unde Pavel îi corectează pe corinteni pentru modul cum luau cina, nu pentru frecvenţa cu care o luau.

 

3) Domnul a învățat de o continuitate în a ne împărtăși, nu doar a comemora fără împărtășire?

În Turnul de Veghe din 2/2017, se spune: “Asistă la Comemorarea morții lui Isus. Isus a instituit o sărbătoare anuală, care să ne amintească de răscumpărare. Referitor la acest eveniment, el a spus: „Continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea”. (Luca 22:19)”.

Să citim contextul din Luca 22:19-20, după o traducere literară, SCC: Şi luând o pâine, mulţumind, a frânt; şi le-a dat, zicând: acesta este corpul Meu, cel dându-se pentru voi; faceţi aceasta spre amintirea Mea. La fel şi paharul, după cină, zicând: paharul acesta este legământul nou, în sângele Meu; cel vărsându-se pentru voi.” Iar conform cu aceiași relatare prezentată de alți evangheliști: Iar mâncând ei, luând Iesus o pâine, şi binecuvântând, a frânt; şi dând discipolilor, a zis: luaţi, mâncaţi; acesta este corpul Meu. Şi luând un potir, şi mulţumind, le-a dat, zicând: beţi din el toţi. – Matei 26:26-27, SCC. Domnul nu ne-a spus să comemorăm mortea, ci să facem ceva concret în amintirea Lui! Și acest lucru care suntem învățați de El să facem, este: să mâncăm și să bem, adică să consumăm corpul și sângele Lui, nu doar să ne amintim de corp și de sângele vărsat pentru noi!

Iar în ce priveşte luarea din pâine şi vin, aceasta este o lucrare a Noului Legământ şi se realiza cu ocazia cinei Domnului, dacă nu iei din pâine şi vin, nu faci parte din Noul Legământ, atunci nu eşti creştin, şi nu eşti iertat de păcate, căci Isus spune: „Apoi a luat şi un pahar şi, aducând mulţumiri, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta reprezintă «sângele legământului», sângele meu, care trebuie să fie vărsat în folosul multora (nu doar a celor 144.000) pentru iertarea păcatelor.” (Matei 26:27-28 NW - 2006). Deci dacă şi pentru tine şi-a vărsat sângele Isus, atunci, beneficiezi de sângele legământului, dar cum poţi beneficia de „sângele legământului” dacă tu nu eşti în legământul cel nou?

 

4) Sângele lui Isus ne spală de păcat, nu „valoarea sângelui!

În Turnul de Veghe 15/8; 2010, se învață: Timp de 40 de zile după înviere, Isus s-a arătat discipolilor săi, întărindu-le credinţa şi pregătindu-i pentru lucrarea amplă de evanghelizare ce le stătea înainte. Apoi Isus a urcat la cer. Acolo i-a prezentat lui Dumnezeu valoarea sângelui său vărsat, ce urma să fie folosită în favoarea adevăraţilor săi continuatori, care manifestă credinţă în jertfa sa de răscumpărare”.

Unde spune Biblia de valoarea sângelui său vărsat”? Nicăieri! Aceasta este o scorneală demonică de a înlocui sângele vărsat cu o valoare!

Sângele lui Isus ne spală de păcate nu valarea sângelui, citește în Sfânta Scriptură, următoarele versete: Efeseni 1:7; 1Ioan 1:7; Apocalipsa 1:5-6; Apocalipsa 7:14.

Dacă martorii nu știu cum a urcat Domnul la cer cu sângele Său așa cum spune în Evrei 9:11-12, să-l întrebe pe adevăratul „sclav” din Matei 24:45, și să lase interpretările aberante care subminează jertfa Domnului și învățătura Lui.