1Timotei 6:14-16, NW: “să respecţi porunca fără pată şi ireproşabil până la manifestarea Domnului nostru Isus Cristos. Această manifestare o va arăta la timpul fixat fericitul şi unicul Stăpânitor, el, Regele celor care domnesc ca regi şi Domnul celor care stăpânesc ca domni, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. A lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin!”

 

La fel ca alte texte și la acesta Turnul de Veghe dă o explicație eretică! Arătând prin aceasta:

1) Că conducerea Turnului de Veghe nu este călăuzită divin!

2) Că nu înțelege lucruile simple din Scriptură!

3) Că nu are principii consecvente și corecte de interpretare a Scripturii!

 

Astfel, în Turnul de Veghe 2005 1/9 p.27, se explică: „Pe ce bază afirmăm că expresii precum „singurul care are nemurirea“ şi ‘cel pe care nimeni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea’ se referă la Isus şi nu la Iehova Dumnezeu? Apostolul Pavel a scris: „Această manifestare o va arăta la timpurile ei fixate fericitul şi unicul Suveran, el, Regele celor care domnesc ca regi şi Domnul celor care guvernează ca domni, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină inaccesibilă, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea“. — 1 Timotei 6:15,16.

Majoritatea bibliştilor sunt de părere că expresii precum „singurul care are nemurirea“, „unicul Suveran“ şi ‘cel pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea’ nu ar putea să se refere decât la Cel Atotputernic. Este adevărat că astfel de expresii pot fi folosite pentru a-l descrie pe Iehova. Însă din context reiese că în 1 Timotei 6:15, 16 Pavel se referea în mod expres la Isus.

La finalul versetului 14, Pavel foloseşte expresia „manifestarea Domnului nostru Isus Cristos“ (1 Timotei 6:14). Prin urmare, când scrie în versetul 15 că „această manifestare o va arăta la timpurile ei fixate fericitul şi unicul Suveran“, Pavel se referă la o manifestare a lui Isus, nu a lui Iehova Dumnezeu. Cine este, aşadar, „unicul Suveran“? Pare logic să conchidem că Isus este Suveranul la care s-a referit aici Pavel. De ce? Contextul arată clar că Pavel îl compară pe Isus cu conducătorii umani. Isus este într-adevăr, aşa cum a scris Pavel, „Regele celor [acelor oameni] care domnesc ca regi şi Domnul celor [acelor oameni] care guvernează ca domni“. Da, în comparaţie cu aceşti oameni, Isus este „unicul Suveran“. Lui Isus i s-a dat „stăpânire, slavă şi împărăţie, pentru ca toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile să-I slujească“ (Daniel  7:14). Nici un suveran uman nu poate emite această pretenţie!

Dar ce se poate spune despre expresia „singurul care are nemurirea“? Şi în acest caz se face o comparaţie între Isus şi regii umani. Spre deosebire de Isus, nici un conducător uman nu poate afirma că a primit nemurirea. Pavel a scris: „Ştim că Cristos, acum că a fost sculat din morţi, nu mai moare; moartea nu mai stăpâneşte peste el“ (Romani  6:9). Astfel, Isus este primul despre care Biblia spune că a primit darul nemuririi. De fapt, la data când Pavel a scris cuvintele de mai sus, Isus era singurul care primise viaţă indestructibilă.

Să reţinem, de asemenea, că ar fi fost incorect ca Pavel să afirme că numai Iehova Dumnezeu are nemurirea, deoarece, când apostolul a scris aceste cuvinte, şi Isus era nemuritor. Dar, comparându-l pe Isus cu conducătorii umani, Pavel a putut spune că numai Isus era nemuritor.

În plus, fără îndoială că, după învierea şi înălţarea sa la cer, Isus putea fi descris drept cel „pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea“. Este adevărat că discipolii săi unşi aveau să-l vadă pe Isus după moartea şi învierea lor în cer ca fiinţe spirituale (Ioan  17:24). Dar nici un om de pe pământ nu avea să-l vadă pe Isus în poziţia sa de glorie. Prin urmare, se poate spune pe bună dreptate că de la învierea şi înălţarea lui Isus la cer „nimeni dintre oameni“ nu l-a văzut de fapt pe Isus.

Chiar dacă la prima vedere s-ar părea că expresiile descriptive folosite de Pavel în 1 Timotei 6:15,16 s-ar referi la Dumnezeu, contextul — coroborat de alte texte biblice — arată că Pavel se referea la Isus”.

 

Această explicație este eronată, orice om de bun simț poate să își dea seama de aceasta!

În primul rând, însemnă că manifestarea lui Isus este arătată tot de Isus, dacă el este unicul Stăpânitor?

În al doilea rând, tocmai această manifestare a Domnului Isus, “o va arăta”, altcineva, și anume, Cel care este “unicul Stăpânitor”, care nu poate fi Isus, căci Isus și după înviere are un Stăpân pe Dumnezeu Tatăl conform cu Fapte 4:24-30. În acest text, Isus este numit slujitorul lui Dumnezeu, și Iehova este numit: Domn Suveran în NW sau Stăpân (în limba greacă: “Despotes”, stăpân absolut).

Și atunci doar Tatăl ceresc poate fi numit: “unicul Stăpânitor”, căci doar El are conducerea supremă, și este pe deplin și absolut Stăpân, și astfel doar El este în sens unic titlul de Stăpân.

În al treilea rând, traducerea NW este greșită, în textul grecesc nu apare: „el”, prin introducerea acestui cuvânt, Turnul de Veghe, vrea să își suțină interpretarea, dar prin aceasta ei falsfică Scriptura, un lucru foarte grav! (vezi: Apocalipsa 22:18).

Fără „el”, sensul textului este:  “Această manifestare [a lui Isus] o va arăta la timpul fixat fericitul şi unicul Stăpânitor [Dumnezeu Tatăl], Regele celor care domnesc ca regi şi Domnul celor care stăpânesc ca domni, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea”.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu, Unicul Stăpânitor va arăta la timpul fixat, manifestarea Fiului Său, lucru învățat de Scriptură și în alte texte, ca de pildă în:

Psalm 110:2, NW: “Iehova va trimite din Sion toiagul puterii tale, spunând: „Du-te să stăpâneşti în mijlocul duşmanilor tăi“. Deci Dumnezeu va arăta: manifestarea Fiului, prin faptul că Îl trimite din cer pe Fiul Său să vină ca Rege și Judecător. Lucru subliniat și în Fapte 3:19-21, NW: “Aşadar, căiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină timpuri de înviorare de la însuşi Iehova şi el să-l trimită pe Cristosul desemnat pentru voi, pe Isus,  pe care cerul trebuie să-l păstreze până la timpurile de restabilire a tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime”. Deci Dumnezeu arată manifestarea Fiului prin triniterea Acestuia ca să vină să execute judecata celor răi!

În al patrulea rând, Iehova este numit în cartea 1Timotei: “fericitul”, astfel luând regula de interpretare a unei expresii prin contextul cărții, găsim în 1Timotei 1:11, NW: “care este în armonie cu glorioasa veste bună a fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată”.

În al cincilea rând, doar Dumnezeu are în sens unic nemurirea, deorece El nu are nevoie de nimeni ca să fie nemuritor! Pe când Isus a primit după înviere: nemuriea (Romani 6:9), dar și creștinii vor beneficia de nemurire la prima înviere sau la răpire (1Corinteni 15:51-54; Luca 20:36), astfel această nemurire primită de la Dumnezeu de Isus nu este unică, căci o primesc și frații Lui!

Sensul este că, Dumnezeu este singurul care are nemurirea prin Sine, prin faptul că nu a primit-o de la altcineva, El nu are nevoie de nimeni ca să fie nemuritor! Domnul Isus şi oamenii, au sau vor avea nemurire dar nu prin Sine, ci prin Dumnezeu, căci Fiul trăieşte prin Tatăl (Ioan 6:57; 2Corinteni 13:4). Doar Tatăl ceresc are nemuirea prin Sine, astfel doar acest tip de nemurire este UNIC! De aceea, doar Tatăl ceresc poate fi numit: singurul care are nemurirea”!

În al șaselea rând, de Domnul Isus te poți apropia chiar ca om imperfect, căci El este și în cer un Mare Preot plin de milă care se îndură de slăbiciunile noastre (Evrei 2:17-18; Evrei 4:14-16), pe când doar de Dumnezeu nu te poți apropia în starea de imperfecțiune, doar prin dreptatea primită prin Cristos (Romani 5:1; Evrei 7:19-25), astfel doar Dumnezeu locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia”! (vezi și Isaia 57:16; 1Ioan 1:5-7).

În al șaptelea rând, doar Dumnezeu în trecut și în prezent nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea”. Textul este la trecut și la prezent, pe când pe Isus, oamenii l-au văzut (Luca 2:30; Ioan 1:14-18,Ioan 1:29; 1Ioan 1:1-2).

În al optulea rând, sau un al optulea argument că v.15,16, se referă la Dumnezeu Tatăl, este doxologia finală: A lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin!” Astfel de cuvinte de glorie adresate lui Dumnezeu (doxologie), mai apar și în: Romani 1:25; Romani 9:5; Romani 11:36; 2Corinteni 11:31; Efeseni 4:6; Filipeni 4:20, toate aducându-i onoare sau glorie lui Dumnezeu Tatăl.

 

În concluzie: Turnul de Veghe, nu înțelege un text destul de ușor de înțeles pentru cei care cunosc adevărurile din Scriptură, alte versete de legătură, apoi și mai grav: ei falsifică Scriptura adăugând cuvinte în plus, și succesc textul Scripturii, astfel ei nu pot fi adevărați servitori ai lui Dumnezeu, căci în 2Corinteni 4:2, conform cu Scripturile Calea Creștină, se spune: ci, am renunţat la cele ascunse ale ruşinii; neumblând cu viclenie, nici falsificând cuvântul lui Dumnezeu; ci, prin arătarea adevărului, ne recomandăm către orice conştiinţă a oamenilor, înaintea lui Dumnezeu”.