Martorii lui Iehova spun că cred în Isus Cristos că este Fiul lui Dumnezeu!

Cum putem verifica cu Scriptura dacă mărturisirea lor este adevărată sau nu?

Ei cred că doar 144.000 prin credinţa lor în Isus, se nasc din Dumnezeu.

Ceilalţi martori spun că cred în Isus, dar că ei nu se nasc din Dumnezeu, ci au speranţa pământească.

Este acestă convingere bazată pe Biblie?

 

Biblia precizează că numărul celor care se vor naşte din nou nu este limitat la 144.000; ci, după cum se spune în Ioan 1:12-13 NW - 2006: „Dar TUTUROR (nu doar 144.000) celor ce l-au primit, el le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, fiindcă au manifestat credinţă în numele său. Ei nu s-au născut din sânge, nici din voinţa cărnii, nici din voinţa omului, ci din Dumnezeu”. 

Deci poate cu adevărat ca cineva să creadă în Isus Cristos şi să nu fie născut din Dumnezeu? Nu căci TUTUROR li sa dat acest drept. Iar cine este născut din nou sau din Dumnezeu are speranţă cerească după cum reiese din 1Petru 1:3-4.

Un alt text biblic care arată ceva similar este 1Ioan 5:1 NW – 2000, unde se precizează: „ORICINE (nu doar o turmă mică) crede că Isus este Cristosul a fost născut din Dumnezeu…”, dacă cineva nu este născut din Dumnezeu, înseamnă că nu crede cu adevărat că Isus este Cristosul, căci toţi care cred în Isus unsul lui Dumnezeu sunt şi născuţi din nou sau din Dumnezeu! 

Astfel în momentul când crezi că Isus a murit pentru tine şi că este răscumpărătorul tău, devenind Domnul tău, primeşti Spiritul Sfânt care te ajută să omori faptele cărnii şi să rodeşti faptele spiritului (Efeseni 1:13-14; Galateni 3:26-29). De fapt dacă nu eşti născut din Dumnezeu nu poţi birui lumea, şi atunci lupta ta cu păcatul este zadarnică (1Ioan 5:4)!

Astfel credinţa martorilor în Isus, nu este una autentică! Pentru că vestea bună sau mesajul primit de ei de la corpul de guvernare, nu este vestea bună predicată de Isus şi apostoli, care doreşte ca toţi care cred în Fiul lui Dumnezeu să se nască din Dumnezeu!