În general martorii lui Iehova cunosc foarte puţin despre schimbările doctrinale de pe parcursul timpului, politica Societăţii Turnul de Veghe, este de a nu mai publica literatura veche? De ce? Deoarece aceasta ar demasca multele schimbări de doctrină de organizare şi de interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu.
Literatura veche ar arăta cu câtă vehemenţă Societatea a susţinut unele învăţături care actualmente nu mai sunt valabile. Cu toate că ei au pretenţia de a se considera 'singurul canal de comunicare a lui Dumnezeu', şi susţin sus şi tare: „Martorii lui Iehova îşi fundamentează pe Biblie toate convingerile, normele de comportare şi procedurile lor organizatorice” - Argumente p.208. Ce pretenţie arogantă şi falsă, deoarece din 1985 când s-a tipărit cartea Argumente (RS), s-au mai făcut modificări, atât doctrinare cât şi organizatorice.
Să prezentăm câteva schimbări după anul 1985:
·    1988, din nou s-a revenit la învăţătura că oamenii din Sodoma şi Gomora vor învia (W 1988 1/6 p.30,31).
·    1988, până în acest an s-a crezut că Jubileul antitipic este mileniul, de atunci s-a explicat că este Penticosta (W 15/5 1995 p.24).
·    1995, un an cu mari schimbări, W 1/11 1995 ne furnizează o învăţătură care anulează explicaţia cu generaţia care a dat naştere la multe speculaţii, susţinută vehement cu puţin timp înainte (vezi W 1/5 1993 p.19). Această schimbare înlătură pur şi simplu unul dintre scopurile revistei Treziţi-vă care este un instrument de vestire al adevărului, a eşuat, deoarece până în 8/11 1995, se specifica la scopul revistei Treziţi-vă următoarele: „Această revistă întăreşte încrederea în promisiunea Creatorului, referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi sigure, înainte ca generaţia care a văzut evenimentele din 1914 să dispară…”. Ne punem întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă unii contestau această învăţătură înainte de 1995? Probabil erau excluşi. În W 1/11 1995 p.10-21 se specifică că „după cât se pare“, generaţia aceasta nu mai are o durată fixă (fiind formată din totalitatea oamenilor dintr-o anumită perioadă de timp oarecare, ce au la comun o anumită caracteristică), ci reprezintă „generaţia rea“ de oameni care, deşi văd semnul prezenţei lui Cristos, dar nu îşi schimbă mentalitatea şi nu îşi îndreaptă căile. 
·    1995, cade şi explicaţia cum că oile şi caprele sunt judecate şi selectate din 1914, ci conform cu noua învăţătură acest eveniment va avea loc în viitor la venirea Domnului Isus Cristos (W 15/10 1995).
În anul 1996, revista Turnul de Veghe anunţă o veste bună, că lumina a ajuns ca soarele în amiază. Probabil ne gândeam, în sfârşit nu se vor mai face schimbări de interpretare! Astfel, în W 15/7 1996 p. 20, se spunea de către un martor al lui Iehova, că în acel an, adică în 1996 „adevărul străluceşte ca soarele în amiază”, adică când este lumina mai mare. Să ne întrebăm: a avut acel martor dreptate, adică lumina adevărului a ajuns la intensitatea maximă? Dacă nu, de ce a permis corpul de guvernare să scrie o astfel de afirmaţie? Să nu uităm că nici un martor nu poate da explicaţii particulare, prin urmare, ori corpul de guvernare a tolerat un păcat, lăsând ca o un simplu frate să dea explicaţii de la el, ori a susţinut El însuşi această explicaţie. Ceea ce înseamnă o mare bucurie pentru Martorii lui Iehova. Deci după zeci de ani de aşteptare şi schimbare în doctrine, vine anul luminii depline, când soarele este în amiază, adică la intensitatea maximă!!!
Dar stupoare, căci cu acel an nu s-au oprit schimbarea explicaţiilor, pentru că vin anii 1998 şi 1999, 2002, 2007, 2008, 2010, când au loc schimbări destul de importante în învăţăturile Societăţii. Acum oare care Turn de Veghe minte, cel din 1996 care lasă să se înţeleagă că lumină este deplină, sau cele din anii următori? Sau aceste reviste venite ulterior, să fie apostate?
· 1998, sigilarea celor 144.000 din Apocalipsa 7:1-8 este o sigilare finală (W 15/9 1998 p.19), ea nu se referă la acontul Spiritului cum era învăţat în cartea Apogeul Apocalipsului p.115, par.8.
· 1999, W 1/5 dă o explicaţie diferită a textului din Matei 24:15, astfel conform noii explicaţii „lucrul dezgustător” nu s-a aşezat în locul preasfânt, ci acest eveniment va avea loc în viitor.
· 2002, în W 2002 1/5 p.8, se corectează învăţătura care susţinea că „marea mulţime” slujeşte în curtea neamurilor, susţinându-se că ea slujeşte de fapt, în curtea exterioară a templului, dar nu în curtea preoţească.
· 2002, în W 15/7 se schimbă explicaţia cu ce înseamnă închinarea în spirit şi adevăr, explicând că închinarea în spirit înseamnă: a avea spiritul său sfânt şi a ne lăsa îndrumaţi de el”, nu cum se explica în 1995, cartea „Cunoştinţa” p.45, că închinarea în spirit înseamnă: „motivaţi de o inimă plină de credinţă şi iubire.
  · 2003 se schimbă din nou explicaţia cu generaţia din Matei 24:34, lăsând să se înţeleagă posibilitatea ca generaţia să dureze 120 de ani: „În zilele lui Noe, Iehova a declarat: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci el nu este decât carne; totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Geneza 6:3). Emiterea acestui decret divin în 2490 î.e.n. a marcat începutul ultimelor zile ale acelei lumi nelegiuite. Gândiţi-vă ce a însemnat acest decret pentru cei ce trăiau atunci! Urmau să mai treacă doar 120 de ani şi Iehova avea să aducă „un potop de ape pe pământ, ca să distrugă orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă”. – Geneza 6:17. Noe a fost avertizat despre catastrofă cu zeci de ani înainte, iar el a dat dovadă de înţelepciune folosindu-şi timpul pentru a se pregăti în vederea supravieţuirii. Apostolul Pavel spune: „După ce i s-a dat avertisment divin despre lucruri care nu se vedeau încă, [Noe] a manifestat teamă sfântă şi a construit o arcă pentru salvarea casei sale” (Evrei 11:7). Ce se poate spune despre noi? Au trecut aproximativ 90 de ani din 1914, când au început ultimele zile ale actualului sistem de lucruri. Ne aflăm fără îndoială, în „timpul sfârşitului” (Daniel 12:4)”. – W 2003 12/15 p15.
· 2007, în W 1/5 2007 p.30,31, se spune că în 1935 nu s-a închis uşa pentru speranţă cerească, stfel după ce zeci de ani martorii au crezut şi predicat că uşa pentru cer s-a închis, au această surpriză !!!
· 2008, în W 15/2, se schimbă din nou învăţătura cu ‚generaţia’, în Turnul de veghe, 15 februarie 2008, pag. 24, se spune: „«generaţia» actuală care nu va trece «până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri». De aici deducem că unii fraţi unşi ai lui Cristos vor fi încă în viaţă pe pământ când va începe prezisul mare necaz.“
· 2008, în W 15/7 2008 p.43, se schimbă explicaţia la ilustrările regatului, într-un mod foarte diferit, faţă de ce s-a explicat în W 15/6 1992 p.17-22 şi în cartea „Să vină regatul tău” p.97-104. La studiu de carte al congregaţiei al cărţii „Cel mai mare om care a trăit vreodată”, cu câţi-va ani înainte, unii martori în timpul comentariilor au dat explicaţia corectă la parabolele lui Isus (care este cea actuală), dar sclavul, se pare că este mult întârziat, chiar faţă de gândirea unor martori simpli, de le-au trebuit mai mulţi ani decât martori ne-unşi, să-şi dea seama că explicaţia parabolelor din cartea „Să vină regatul tău”, este greşită.
· 2010, în W 2010 15/4 pag. 10, parg. 14, se schimbă din nou învăţătura cu generaţia. În W 2010 15/4 pag. 10, parg. 14, declară: „Deşi nu putem stabili cu exactitate durata ‘acestei generaţi’, este esenţial să păstram în minte câteva aspecte referitoare la termenul „generaţie“. De obicei, acest termen se referă la oameni de diferite vârste, care sunt contemporani o anumită perioadă din viaţa lor. În plus, o generaţie nu durează foarte mult şi are un sfarşit (Exod  1:6). Aşadar cum ar trebui să înţelegem expresia: „această generaţie”? După cât se pare, Isus a vrut să spună că cei unşi care aveau să fie de faţă când semnul începea să se împlinească (în 1914) urmau să fie contemporani o anumită perioadă din viaţa lor cu cei unşi care aveau să vadă începutul marelui necaz.”
Ceea ce este interesant este că am cunoscut şi auzit cazuri de martori ai lui Iehova, care nu erau dintre cei unşi, nici din corpul de guvernare, dar care au înţeles anumite pasaje din Biblie, înainte ca cei din conducere să înţeleagă, şi să corecteze interpretarea.
Iubite cititor tu ai promisiunea din Proverbe 28:5: „…cei ce-l caută pe Iehova, înţeleg totul.” (Proverbe 28:5 NW – 2006), pentru că Biblia spune: „…Şi toţi vor fi învăţaţi de Iehova” (Ioan 6:45 NW); „El dă adevărata înţelepciune celor drepţi (nu doar celor din corpul de guvernare)…” (Proverbe 2:7 BCR) şi „El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa” (Psalm 25:9). De aceea caută-L pe Dumnezeu şi dacă-L vei căuta din toată inima El se va lăsa găsit de tine (Ieremia 29:13).