„Într-adevăr, dacă vine cineva şi vă predică un alt Isus decât cel pe care l-am predicat noi sau dacă primiţi un alt spirit decât cel pe care l-aţi primit sau o altă veste bună decât cea pe care aţi primit-o, ce uşor îl suportaţi pe omul acela!” (2Corinteni 11:4 NW).

 

 
Martorii învăţaţi de Organizaţia Societăţii Turnului de Veghe, indiferent că sunt AMIR, CAMI sau Cultul martorilor, ei au un alt Isus, deoarece:

 

 
1) Isus a lor nu a fost născut din Tatăl aşa cum învaţă Biblia: 1Ioan 1:18. Că El este unicul născut al tatălui Ioan 1:14; Ioan 3:16. Iar dacă nu cred lucrul acesta ei deja sunt şi judecaţi – Ioan 3:18.

 

2) Isus este Dumnezeu într-un sens mult mai bogat decât cel descris de Turnul de Veghe:

 

Această este o altă problemă explicată superficial de ei, care susţin că Isus este un dumnezeu, datorită poziţiei şi autorităţii primite, un dumnezeu mai mare ca îngerii, deoarece are o poziţie, înţelepciune şi putere mai mare ca a lor. Însă acesta este doar un motiv pentru care Domnul Isus poate fi numit: Dumnezeu, motivul poziţiei şi autorităţii. Însă Biblia mai oferă încă alte două motive, pentru care Isus este Dumnezeu pe care Turnul le omite.

 

  • Isus a moştenit din natura Tatălui de aceea este numit: Dumnezeu. Scripturile arată că Fiul s-a născut din Tatăl (Ioan 1:14; 1Ioan 5:18), El este „unic-născut” din Dumnezeu (Ioan 3:16,Ioan 3:18). Astfel, Cuvântul este numit „un dumnezeu” (Ioan 1:1 NW), deoarece El a moştenit prin naşterea Sa din natura divină a Tatălui, fiind născut din Acesta. Astfel, El a moştenit din natura Lui, adică anumite calităţi ale Tatălui. Aceasta nu însemna însă egalitate în cunoştinţă, putere, poziţie, vârstă.
  • Domnul Isus este Teofania (arătarea sau manifestarea) lui Dumnezeu, de aceea El este Dumnezeu! În vechime mulţi îngeri se prezentau la oameni ca 'Dumnezeu' sau ca 'Iehova', ei fiind reprezentanţii lui Iehova, prin care Dumnezeu se manifesta şi lucra (vezi de ex. Exod 3:2-7). Martorii nu pot înţelege de ce îngerii sau prezentat ca fiind: Dumnezeu, ca fiind Iehova, pentru că ei nu înţeleg imanenţa lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu era în ei, şi se manifesta prin ei ca Iehova! Chiar Domnul Isus, se arată sau se manifestă ca Iehova (Ieremia 23:6; Ieremia 33:16; Matei 3:3; Marcu 1:3; Marcu 2:5-10; Ioan 1:23,Ioan 1:29; Ioan 10:30-33; Ioan 16:15; Ioan 17:10; Coloseni 1:19; Coloseni 2:9). El nu este Iehova prin Sine; ci, datorită manifestării lui Iehova în şi prin El (Ioan 5:19-23), Isus era o arătare a lui Iehova, El acţionând în Numele lui Iehova, în puterea şi autoritatea Lui (Mica 5:4).

 

Isus al martorilor nu este Isus din Biblie care este divin nu doar datorită poziţiei şi autorităţii pe care o are; ci, datorită în primul rând, că El s-a născut din Tatăl, şi astfel a moştenit din divinitatea Tatălui, astfel El Îl poate  manifestă pe Acesta, Isus fiind şi o Theofanie, adică manifestarea/arătarea lui Dumnezeu!

 

Isus al martorilor nu este născut din Dumnezeu în început, El nu este divin pentru că a moştenit prin naştere din calităţile divine a Tatălui, iar Isus al martorilor nu poate fi Iehova, dar conform Bibliei Isus este Iehova (Ieremia 23:6; 33:16; comp. Isaia 40:3, cu Matei 3:3, şi Isaia 6:1-3, cu Ioan 12:37-41), în sensul că El este manifestarea lui Iehova!

 

În concluzie, martorii au un alt Isus, nu Domnul Isus la care Toma i-a spus: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28 NW).

 

3) Isus al lor a murit pe un stâlp nu pe o cruce, ceea ce denotă un Isus fals!!!

 

Isus Cel adevărat care a plătit răscumpărarea a murit pe o cruce romană, deoarece a) deoarece Astfel chiar dacă sensul primar pentru stauros şi xylon este cel de stâlp respectiv: par, sensul ulterior ce exista în timul lui Isus este şi de cruce. Referiri la „stauros”, în formă de cruce, datează din al treilea-lea secol î.Hr. Din timpul războaielor punice (primul război: 264-241 î.e.n; al doilea război: 218-201 î.e.n.; al treilea 149-146 î.e.n.). b) Scriitorii timpurii cum ar fi Iustian Martirul, Irineu şi alţii descriu lemnul ca fiind cruce. C) În timp ce Martorii lui Iehova în publicaţiile lor, Îl prezintă prin intermediul imaginilor, pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu pironit pe un simplu stâlp, cu mâinile fixate deasupra capului într-un singur cui, Biblia arată totuşi că în mâini au fost bătut cuie (la plural) şi nu un singur cui. Observaţi afirmaţia lui Toma din Ioan 20:24-25: „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!”Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”.

 

Conform acestei afirmaţii, mâinile lui Isus trebuiau să fi fost străpunse, de cel puţin două cuie, unul într-o mână şi altul în alta, ca să se potrivească cu descrierea lui Toma, care a cerut să vadă „în mâinile Lui semnul cuielor”.

 

Această descriere nu concordă cu pozele din publicaţiile Martorilor lui Iehova, unde Isus este atârnat cu ambele mâini de un singur cuie. În plus, fiind vorba de două cuie, e mai plauzibil să credem că e vorba de o atârnare pe o cruce nu pe un stâlp, unde este loc puţin pentru a bate două piroane prin mâini într-un stâlp.

 

O altă dovadă indirectă, este afirmaţia din Evanghelii potrivit căreia: „I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor”. (Matei 27:37). Deci conform Evanghelistului Matei, inscripţia a fost pusă „deasupra capului”. Ori dacă Isus era pironit doar pe un stâlp, Evanghelistul ar fi trebuit să spună că inscripţia a fost pusă deasupra mâinilor. Însă doar dacă mâinile au fost pironite lateral, pe un lemn orizontal, formând o cruce cu stâlpul vertical, şi nu deasupra capului ca pe un stâlp simplu, Evanghelistul ar fi putut spune „I-au scris deasupra capului vina”. Aceasta este o dovadă clară că Isus a murit pe o cruce.

 

4) Isus a martorilor nu este Adevăratul Isus deoarece, adevăratul: Isus vine în mod vizibil:

 

Martorii lui Iehova, învaţă de o revenire al lui Cristos care nu este o deplasare reală şi care nici nu va fi vizibilă. Dar oare susţine Biblia o astfel de teorie? Adică că Isus nu se va deplasa fizic, doar îşi va îndrepta atenţia spre pământ, şi astfel El nu va fi văzut literal?

 

Societatea Turnul de veghere învaţă cu privire la venirea lui Isus, că a avut loc în anul 1914 (Paradisul p.146; W 15/10 2000, p.26), că această reîntoarcere este simbolică, şi prin urmare în 1914, Isus a venit prin faptul că şi-a îndreptat atenţia spre pământ.

 

Martorii lui Iehova şi alţii, spun că venirea lui Cristos este invizibilă, şi că Isus niciodată nu va mai veni în trup de carne. Argumentele lor sunt: răstălmăcirea cuvintele îngerilor din ziua înălţării lui Cristos la cer, care sună astfel: „Acest Isus, care de la voi a fost primit sus în cer, va veni deci în acelaşi mod în care l-aţi văzut mergând la cer.” Societatea Turnul de Veghere le interpretează astfel în cartea Paradisul p.145: „…să observăm că ei nu au spus  că va veni în acelaşi corp, ci ,,în acelaşi mod”. În ce mod a plecat Isus? În linişte şi fără publicitate. Lumea nu a ştiut nimic, ci numai apostolii săi…La fel şi reîntoarcerea sa trebuie să fie invizibilă, deoarece el revine cu un corp spiritual.”

 

Ne dăm seama din acest comentariu, cât de mult strică Societatea, Cuvântul lui Dumnezeu, şi cât praf aruncă în ochii celor neştiutori, deoarece atunci când îngerii au spus că „va veni deci în acelaşi mod”, sau „în acelaşi fel” NW – 2006, ei nu au spus „va veni în acelaşi cadru, căci martorii spun că îngerii, s-au referit că venirea Lui, că va avea acelaşi cadru ca şi plecarea lui. Adică că după cum un grup mic l-au văzut plecând, tot aşa un grup mic o să-şi dea seama de sosirea Lui. Nu, ci ei au spus că după cum plecarea a fost literală şi într-un trup de carne, tot aşa şi venire lui va fi literală. Cuvintele lor sunt focalizate pe deplasarea Lui şi că va veni în acelaşi mod, nu sunt focalizate pe martorii de la deplasarea Lui.

 

Ilustrare: Dacă cineva a mers cu maşina într-un oraş unde îl aşteptau câţi-va prieteni, şi spune că revine în acelaşi mod, se referă că va reveni cu maşina, din nou, sau că va avea aceiaşi persoane care îl vor întâmpina? Cu siguranţă se referă că va veni din nou cu maşina!

 

În prima parte a plecării Lui la cer, el a avut un corp de carne, căci ucenicii l-au văzut, iar după aceea când un nor l-a ascuns de vederea discipolilor, el s-a dematerializat în corp spiritual, astfel având un corp spiritual, care era doar în altă stare decât cel carnal, şi aşa s-a aşezat la dreapta Tatălui (Fapte 1:9-14). Ei bine la venirea Lui, va fi reversul medaliei, de la dreapta Tatălui până la nivelul norilor se va deplasa ca spirit, iar de la nivelul norilor până pe pământ mai precis pe muntele Măslinilor venirea lui va fi vizibilă (Luca 21:27). Căci de pe acest munte a plecat Isus (Fapte 1:12), şi tot pe acest munte se va reîntoarce, căci „va veni deci în acelaşi mod”. Lucrur confirmat de profetul Zaharia, care spune în Zaharia 14:3-4: „Şi DOMNUL se va arăta şi va lupta împotriva acestor popoare…Şi picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor…”. Deci este profeţit că Domnul Isus[1], se va arăta, şi va sta pe muntele Măslinilor, prin urmare Isus, de la nivelul norilor, va trece trupul Său din starea spirituală, în ceea materială, în corp de carne, şi venirea lui va fi vizibilă. Textul spune clar că picioarele Lui vor atinge pământul, deci nici poveste de o venire figurată, prin care Domnul Isus doar îşi îndreptă privirile spre pământ.

 

Un alt argument al Societăţii care nu stă în picioare la o analiză mai atentă, este că Isus vine în glorie mare (Matei 16:27; Matei 24:30), şi va fi astfel mai presus de îngeri, ori dacă vine în corp de carne, el este mai prejos decât îngerii (Evrei 2:9). Acest argument nu este valabil din următorul motiv, căci textul din Evrei 2:9, nu se referă la o persoană divină-umană materializată în carne, aşa cum este după înviere Domnul; textul se referă la Isus care atunci când a fost pe pământ, a fost doar un om.

 

În plus, chiar ca om, Isus a fost îmbrăcat în mare glorie, de exemplu cu ocazia transfigurării (Matei 17:2-5), despre care atât Isus cât şi apostolul Petru o comentează ca fiind o reprezentare a venirii sale în glorie (Matei 16:27-17:1-5; 2Petru 1:16-18). Deci Isus când a fost învăluit în gloria Tatălui, pe muntele schimbării la faţă, a fost om şi totuşi plin de glorie, în mod asemănător, venirea Sa, a doua, va fi o venire în glorie. Dacă Isus a fost om la transfigurare, aceasta prefigurează că va avea trup de om şi la venirea Sa din viitor. Căci el va veni ca „Fiul omului” (Daniel 7:13-14; Matei 24:30; Marcu 13:26), să se refere expresia  „Fiul omului” la o persoană spirituală sau carnală?

 

Pe lângă toate acestea, Societatea mai argumentează că Isus vine cu norii (Apocalipsa 1:7), iar norii reprezintă invizibilitate (Exod 19:9), căci după cum un avion care este deasupra norilor nu poate fi văzut tot la fel Isus care vine pe nori nu poate fi văzut explică Societatea. Însă Sclavul Fidel, uită că şi plecarea lui Isus a fost învăluită de un nor, însă până la nivelul norilor plecarea lui a fost vizibilă (Fapte 1:9), iar apoi a venit partea invizibilă a deplasării lui Isus la cer. Tot aşa, Isus vine pe nori, deci prima parte a călătoriei sale spre pământ este invizibilă, căci nu-l vom vedea plecând de la dreapta Tatălui, dar de la nivelul norilor, sau când va fi deja pe nori, până pe muntele Măslinilor se va coborî în mod vizibil după cum precizează următoarele texte: Matei 24:30; Marcu 13:26; Luca 21:27.

 

Un alt argument folosit de Martorii lui Iehova pentru a susţine că venirea Domnului Isus este invizibilă, este textul din Ioan 14:19, unde se spune: „Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea…”, analizând cu atenţie contextul, acesta nu se referă la perioada venirii Sale a doua; ci, la faptul că în contrast cu lumea care l-a respins pe Cristos, discipolii Lui, vor avea o comuniune specială cu El după coborârea Spiritului Sfânt, Îl vor vedea (percepe) în mod spiritual. Astfel, ei îl vor vedea, dar lumea care nu are comuniunea cu El nu-l va vedea (v.15-23). Chiar strict din text se înţelege aceasta, deoarece textul spune: „Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea („observa” NW ediţia 2000), dar voi mă veţi vedea, pentru că eu trăiesc şi voi veţi trăi”.  Deci observăm, că Isus nu a spus: „voi mă veţi vedea când voi reveni”; ci, El s-a referit la viaţa Sa în comuniune cu discipolii Săi, după înviere şi înălţarea la cer, când va turna Spiritul, la Penticosta, şi în ziua aceea, discipolii vor fi în unitate cu El şi Îl vor vedea pe Isus prin Spiritul Sfânt (vezi v.17-20). Indiferent dacă această vedere sau observare a lui Isus, va fi în sens literal prin viziuni (vezi cazurile: Fapte 7:55; Fapte 9:3-5,Fapte 9:10; Apocalipsa 1:13), sau în sens figurat observând prezenţa lui Cristos din ei, şi lucrările Domnului din viaţa lor (Apocalipsa 3:20, comp. cu 3Ioan 1:11), în timp ce lumea rămâne oarbă, la prezenţa Lui şi la lucrările Lui, creştinii Îl văd pe Domnul prin credinţă. Oare Iov la văzut pe Dumnezeu în sens literal, sau la văzut în sens spiritual prin credinţă (Iov 42:5)?

 

Dar martorii merg mai departe cu distorsionarea textului Biblic, astfel Apocalipsa 1:7 NW, care declară clar: „Iată! El vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, şi cei ce l-au străpuns; şi toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul de durere din cauza lui…” Îl denaturează prin următoarea explicaţie: „Aici Biblia nu vrea să spună că va fi văzut cu ochii adevăraţi, ci în sens figurat, prin discernământ sau pricepere…Prin urmare expresia: ,,orice ochi îl va vedea” înseamnă că toţi vor înţelege că este prezent.” (cartea: Paradisul p.146).

 

De unde ştie Societatea că aici textul Biblic se referă la a vedea în mod figurat? Oare naţiunile necredincioase au ele discernământ spiritual pentru a vedea cu ochii minţii? Au înţeles toţi în anul 1914, că Isus s-a reîntors şi şi-a făcut simţită prezenţa în acel an şi astfel l-a văzut pe Isus cu ochii inimii?

 

Sau cei care susţin că Isus nu a revenit în 1914, ci va veni în viitor, îi întrebăm, cum vor discerne naţiunile necredincioase revenirea sau prezenţa Sa, când ei au mintea întunecată (Efeseni 4:18) cum vor cunoaşte ei ziua venirii Lui, dacă nu Îl vor vedea fizic? Este o întrebare grea pentru cei ce susţin interpretarea cum că Îl vor vedea prin discernământul lor asupra evenimentelor.

 

Căci să nu uităm că textul precizează: „orice ochi îl va vedea,” iar efectul va fi: „toate triburile pământului îşi vor lovi pieptul de durere din cauza lui…” Conform cronologiei Turnului de Veghere aceste lucruri sau petrecut în 1914, când Isus şi-a început prezenţa, însă oare în acel an s-au bocit şi lovit pieptul cu durere naţiunile din cauza venirii lui Cristos? Răspunsul este categoric NU.

 

Mai este demn de menţionat că acei care l-au străpuns pe Isus, şi care îl vor vedea nu se referă la soldaţii romani, cum explică Societatea, căci principalii vinovaţi au fost evreii pentru străpungerea lui (Ioan 19:11), iar corelat cu profeţia din Zaharia 12:10, cei ce l-au străpuns se referă la poporul Israel, care cu ocazia venirii a doua a lui Mesia, se vor căii de faptul că l-au omorât pe unsul lui Dumnezeu. Să nu uităm că în Zaharia 12:10 BCR se spune: „…îşi vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-l vor jeli amarnic…”. Observăm din text că Israelul îi va părea rău pentru ceea ce au făcut (vezi Ioan 19:34-37), tot aşa şi naţiunile vor fi făcute de ruşine pentru necredinţa lor. Dar ceea ce este de remarcat din acest pasaj, este că nu se spune că îşi vor întoarce inima sau mintea pentru a-L vedea, ci se spune că „îşi vor întoarce privirile”, deci îl vor vedea cu ochii fizici. Dacă susţinem contrariu, facem din aceste afirmaţii, care declară: că Îl vor vedea, orice ochi Îl va vedea, îşi vor întoarce privirile spre El, ca fiind un nonsens. Vezi şi Matei 24:30; Marcu 13:26.

 

Care este problema din această doctrină greşită a martorilor lui Iehova? Nu doar că orice doctrină greşită are în spate un spirit demonic şi nu Spiritul Adevărului, dar aceasta învăţătură prezintă un alt Isus, un Isus care nu vine în mod literal şi vizibil, astfel Isus al martorilor este un alt Isus, nu Isus Cristos Cel descris în Biblie!

 


[1]  În textul din Zaharia este vorba de venirea lui Iehova, dar este clar că este vorba de Isus, care vine, descris aici ca Iehova, după cum şi îngerii din Vechiul Testament erau descrişi ca Iehova, de fapt şi Isus este descris ca având numele Iehova (Ieremia 23:6; Ieremia 33:16; Matei 3:3), în sensul că El fiind reprezentantul lui Iehova venit în Numele lui Iehova.