După acestea am văzut: Şi iată! O mulţime mare, pe care nici unu nu o poate număra, din orice naţiune şi triburi şi popoare şi limbi; stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mâinile lor. Şi ei strigă cu voce mare, zicând: Salvarea este a Dumnezeului nostru Cel şezând pe tron, şi a Mielului. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tronului şi al bătrânilor şi al celor patru vieţuitoare. Şi au căzut înaintea tronului, pe feţele lor; şi s-au închinat Dumnezeului, zicând: Amin! Binecuvântarea, şi gloria, şi înţelepciunea şi mulţumirea şi onoarea, şi puterea, şi tăria fie-i Dumnezeului nostru, în eternităţile eternităţilor. Amin. Şi unu dintre cei bătrâni a răspuns zicându-mi: Aceştia, cei îmbrăcaţi în veşmintele cele albe; cine sunt, şi de unde vin? Şi i-am zis: Domnul meu, tu ştii. Şi mi-a zis: Aceştia sunt cei veniţi din necazul cel mare; şi ei au spălat veşmintele lor, şi le-au albit în sângele Mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi servesc zi şi noapte în templul Lui; şi cel şezând pe tron, va întinde cortul peste ei. Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu are să îi mai dogorească soarele, nici vreo arşiţă; pentru că Mielul Cel din mijlocul tronului, îi va păstorii şi îi va duce la izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochi lor.” - Apocalipsa 7:9-17, NTTF.

 

Despre „marea mulţime” sau „marea gloată”, de răscumpăraţi de Dumnezeu şi spălaţi în sângele Mielului, şi care sunt prezentaţi în Apocalipsa 7:9-17, s-a scris diferite interpretări pe parcursul timpului. În general, aspectele dezbătute privesc: când apare ei pe scena lumii, de ce nu sunt un număr fix, ce speranţă au ei, fac parte din mireasa lui Cristos sau nu, etc.?

 

Iar pentru că există multă speculaţie, ipoteze şi presupuneri, de multe ori chiar trecându-se cu vederea afirmaţiile clare din Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a citi acest material vă îndemn să citiţi şi să vă familiarizaţi cu textul aflat în Apocalipsa 7:9-17. Apoi să încercaţi din text să răspundeţi la următoarele întrebări vitale pentru interpretarea acestui pasaj: când apar ei pe scena lumii? Unde sunt văzuţi ei? Sunt ei o clasă cerească sau pământească? Ce fac ei? cine sunt ei? De unde vin ei? Etc. Scrieţi pe o foaie răspunsurile dvs. Şi doar apoi citiţi în continuare acest material, pentru a confrunta concluziile dvs. cu răspunsurile mele la aceste întrebări. La toate aceste întrebări după cum urmează, voi încerca să răspund cu Biblia.

 

·         Care este numărul marii mulţimi?

·         Care originea etnică a marii mulţimi?

·         Cine sunt ei?

·         Prefigurările profetice ale marii mulţimi?

·         Concluzie

 

Care este numărul marii mulţimi?

 

Textul cu descrierea marii mulţimi, începe cu cuvintele: „După acestea am văzut: Şi iată! O mulţime mare, pe care nici unu nu o poate număra, din orice naţiune şi triburi şi popoare şi limbi; stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mâinile lor.” Oare de ce marea mulţime nu poate fi numărată? O mulţime nu poate fi numărată dacă mărimea ei depăşeşte posibilităţile sistemului de numeraţie, sau dacă persoana care vede mulţimea, efectiv nu o poate număra din cauza numărul ei mare. Ioan spune că „nici unu nu o poate număra”, din cauza numărului ei mare, ca şi atunci când te uiţi la o mulţime mare şi încerci să o numeri dar renunţi în scurtă vreme din cauza mărimii ei.

 

Martorii lui Iehova explică această afirmaţie după cum urmează:

 

W 1/5 1993 p. 17: „Începând îndeosebi din 1935, clasa sclavului se bucură să fie martoră la derularea continuă a împlinirii acestei viziuni. Venind de pe întregul pământ, „o mare mulţime” de milioane de oameni umple acum curţile exterioare ale templului spiritual al lui Iehova… ’nimeni nu putea să numere’ această mare mulţime. Aceasta înseamnă că nu au fost stabilite limite cu privire la numărul oamenilor pe care clasa sclavului urmează să-I aducă la templu spiritual al lui Iehova.”

 

[sublinierile din acest material îmi aparţin şi sunt făcute cu scopul de a evidenţia expresii cheie].

 

Martorii lui Iehova deci, explică că această viziune văzută de Ioan a început din 1935 să se împlinească, şi de atunci a început să existe o mare mulţime care nu poate fi numărată (curios că ei o numără în fiecare an şi apare numărul martorilor în Anuar sau în Turnul de Veghe), pentru că această mulţime creşte în permanenţă. Însă Ioan nu spune aşa ceva, el vede o mulţime gata adunată, care stă „înaintea tronului şi înaintea Mielului”, nu o mulţime care creşte într-una. El spune că aceasta nu se poate număra, deoarece este foarte mare. Este adevărat, că numărul ‘mari mulţimi’ nu este un număr fixat dinainte; ci, este o clasă de oameni deschisă la orice cifră, în contrast cu cei o sută patruzeci şi patru de mii de evrei sigilaţi, care apar în Apocalipsa  7:1-8.

 

Marea mulţime nu are un număr fixat, îngerii nu numără ‘marea mulţime’ cum au făcut cu cei 144.000 când i-a pecetluit (Apocalipsa 7:4), astfel oricine din necazul cel mare, poate să accepte salvarea prin sângele Mielului şi să facă parte din ‘marea mulţime’.

 

După cum Isus a avut 12 discipoli (ucenici), stabili, pe care i-a rânduit şi ca apostoli, însă a avut şi o mulţime de alţi discipoli care nu erau o cifră fixă, dar care-l urmau ca discipoli ai Lui (comp. Luca 6:12-13 cu Luca 19:37), tot aşa este marea mulţime în contrast cu cei 144.000.

 

În mod similar, Israelul antic era compus din 12 triburi civile şi din tribul lui Levi, cel preoţesc. O distincţie interesantă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tribul lui Levi a fost interdicţia de a fi numărat. În Numeri 1:45-49 citim: „Toţi aceia dintre fiii lui Israel care au fost număraţi... au fost şase sute trei mii cinci sute cinci zeci. Dar leviţii n-au fost număraţi printre ei, după seminţia părinţilor lor. Căci DOMNUL vorbise lui Moise, spunând: Să nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi şi să nu dezvălui numărul total al lor în mijlocul celorlalţi fii ai lui Israel” (BCR).

 

În Apocalips capitolul 7, 'marea mulţime' este menţionată imediat după numărătoarea ‘sclavilor lui Dumnezeu’ din 12 triburi israelite, adică cei 144.000 (Apocalipsa 7:1-8).

 

Întrucât în antichitate erau 13 triburi, este evident că marea mulţime îşi găseşte corespondentul în tribul 'nenumărat' al lui Levi. Membrii ei, asemenea leviţilor, sunt îmbrăcaţi în haine pe care şi le spală pentru a putea sluji la templu (comp. Numeri 1:50; Numeri 8:7,Numeri 8:15 cu Apocalipsa 7:14).

 

Astfel în timp ce Israelul cu cele 12 triburi a fost numărat, având un număr ştiut, exact, tot aşa persoanele din cele 12 triburi, care vor fi aleşi ca prim rod pentru Dumnezeu şi Miel, au un număr exact: 12000 × 12 = 144.000. Însă, după cum tribul lui Levi nu a fost numărat, având un număr ne-determinat, tot aşa şi marea mulţime care slujeşte în templul lui Dumnezeu. Numărul ei este ne-fixat, în contrast cu numărul fixat reprezentat de cei 144000 menţionaţi anterior.

 

 

 

Care originea etnică a marii mulţimi?

 

După cum am văzut din text, marea mulţime nu reprezintă doar o naţiune, nu este naţiunea lui Israel, sau cei 144.000, dar din alt unghi, cum interpretează unii; ci, textul biblic explică clar: „O mulţime mare, pe care nici unu nu o poate număra, din orice naţiune şi triburi şi popoare şi limbi;” Deci marea mulţime sau marea gloată este din „orice naţiune şi triburi şi popoare şi limbi”, deci în ea sunt reprezentate toate naţiunile şi popoarele.

 

Cine sunt ei?

 

Sunt ei o clasă cerească sau pământească? Sunt ei din mireasa lui Cristos sau nu? Sunt o clasă specială? Sunt ei o clasă secundară cerească? Sunt ei martiri ajunşi în cer? Cine sunt ei?

 

Majoritatea comentatorilor cred că ei sunt văzuţi în cer, şi prin urmare sunt o clasă cerească, însă martorii lui Iehova, susţin că aceştia sunt văzuţi pe pământ, sunt o clasă pământească ce a început să se adune din anul 1935, cu toate că la început, ei credeau că sunt o clasă secundară cerească. (vezi cartea „Apogeul Apocalipsului”, p.124-128).

 

Să lăsăm însă ca Biblia să ne răspundă la întrebarea aceasta: Cine sunt ei?

 

Până acuma am observat din Biblie, că ei sunt o mare mulţime din toate naţiunile şi fără un număr fix. Însă cine sunt ei, unde sunt ei văzuţi, şi de unde vin ei? Textul ne răspunde:

 

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâni; şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie şi a Mielului!…Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”  „Doamne” i-am răspuns eu „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui.Apocalipsa 7:9-15.

 

Observăm din text, că însuşi unul dintre ci douăzeci şi patru de bătrâni, ridică două întrebări: „Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” Răspunsul îl dă tot acel bătrân (creatură spirituală) lui Ioan, spunând: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui.” Deci, nu trebuie să facem noi speculaţii, căci Biblia ne răspunde la aceste întrebări.

 

La întrebarea „cine sunt oare?” Textul răspunde: „ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui.” Deci marea mulţime sunt oameni răscumpăraţi, salvaţi care şi-au spălat hainele (la trecut) în sângele Mielului, şi de aceea au acces înaintea scaunului de domnie sau a tronului lui Dumnezeu şi îi slujesc în templul Său.

 

La întrebarea: „de unde au venit?” Răspunsul din text este: „Aceştia vin din necazul cel mare”. Observăm că aceştia au venit de undeva, ca să ajungă undeva. Astfel au ajuns în faţa tronului, venind de undeva. De unde? Textul ne spune că „din necazul cel mare”, aici nu se referă la locaţia fizică de unde au venit (este clar că ei vin de pe pământ); ci, la perioada de timp de unde au venit.

 

 

 

a) Este marea mulţime o clasă pământească sau cerească?

 

O analiză a textului din Apocalipsa 7:9-17, ne oferă următoarele indicii despre locul unde este ,,marea mulţime”5.

 

În primul rând, Biblia ne spune că marea mulţime se află „înaintea tronului şi înaintea Mielului”.

 

Martorii lui Iehova şi alţii, interpretează că această expresie poate fi şi simbolică (vezi: Fapte 10:33; 1Timotei 5:21), căci şi pe pământ, oamenii sunt tot înaintea lui Dumnezeu.

 

Însă când afirmăm că o anumită expresie este simbolică, trebuie să şi dovedim. În plus, un principiu de interpretare a Bibliei este interpretarea în context. Astfel primează contextul textului, apoi, contextul cărţii de unde este textul, apoi contextul Legământului din care face parte (din Vechiul sau Noul Legământ), apoi contextul întregii Biblii.

 

Dacă urmăm acest principiu, găsim aceiaşi expresie în Apocalipsa 4:1-6; Apocalipsa 8:3; Apocalipsa 14:3, unde înaintea tronului sau „înaintea tronului”, se referă categoric la cer, prin urmare este consecvent să interpretăm că această expresie nu se referă la pământ; ci, la a fi în cer, înaintea tronului, şi „înaintea Mielului”.

 

În Apocalipsa  4:1-6 NW, este scris: „După aceste lucruri m-am uitat şi iată: o uşă deschisă în cer, iar primul glas pe care l-am auzit era ca de trompetă. Acesta a vorbit cu mine, zicând: „Urcă-te aici şi îţi voi arăta lucrurile care trebuie să se întâmple“. După aceea am ajuns imediat sub puterea spiritului. Şi iată că un tron era la locul lui în cer şi pe tron stătea cineva. Şi cel ce stătea pe el semăna la înfăţişare cu o piatră de jasp şi cu o piatră preţioasă de culoare roşie, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu care semăna cu un smarald. De jur împrejurul tronului erau douăzeci şi patru de tronuri, iar pe aceste tronuri am văzut stând douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi cu mantii albe şi cu coroane de aur pe cap. Din tron ieşeau fulgere, voci şi tunete, iar înaintea tronului erau şapte lămpi de foc ce ardeau; acestea reprezintă cele şapte spirite ale lui Dumnezeu. Înaintea tronului era un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul tronului şi în jurul tronului erau patru creaturi vii, pline de ochi în faţă şi în spate”. Observăm că o uşă se deschide în cer, un glas îi spune la Ioan să urce în cer, el fiind sub puterea spiritului vede în cer un tron, dar nu numai atât, de jur împrejurul tronului el vede un curcubeu, douăzeci şi patru de tronuri şi patru făpturi vii. Să fie aceste creaturi spirituale în mod figurat în jurul tronului? Nu, chiar WTS ştie că aceste creaturi spirituale sunt literalmente în cer. În cartea „Revelaţia” p.74 se spune: „În viziune, Ioan pătrunde în cerurile invizibile, unde se află însuşi Iehova, dincolo de spaţiul cosmic explorat de astronauţi şi chiar dincolo de galaxiile din universul material. Ca şi cum ar intra pe o uşă deschisă, Ioan este invitat să-şi desfete privirile cu splendida privelişte a celui mai înalt nivel al cerurilor spirituale, locul unde Iehova însuşi stă pe tronul său (Psalm 11:4; Isaia 66:1). Un privilegiu extraordinar!...Ce vede Ioan? Să-l ascultăm în timp ce ne spune ce lucruri extraordinare vede: „După aceea am ajuns imediat sub puterea spiritului. Şi iată un tron era la locul lui în cer şi pe tron stătea cineva“ (Apocalipsa 4:2). Într-o clipă, forţa activă a lui Dumnezeu îl duce pe Ioan în spirit la tronul lui Iehova. Ce clipe emoţionante! Acolo Ioan are, cu anticipaţie, o strălucitoare viziune a cerurilor unde lui şi celorlalţi creştini unşi li s-a rezervat „o moştenire nepieritoare, neîntinată şi care nu se veştejeşte“ (1Petru 1:3-5; Filipeni 3:20). ”

 

Tot acolo Ioan vede înaintea tronului şapte lămpi care sunt cele şapte spirite, şi o mare de sticlă, unde sunt ele? În cer, conform textului, lucru recunoscut de WTS. Unde este tronul? În cer? Unde sunt creaturile spirituale care stau înaintea tronului? În cer! Unde este marea mulţime văzută? Înaintea tronului, adică tot în cer. Atunci de ce elita martorilor lui Iehova nu recunoaşte că marea mulţime este tot în cer? Dacă marea mulţime este o clasă cerească atunci toate pretenţiile lor de canal al lui Iehova de clasă unsă s-ar nărui căci şi marea mulţime ar fi unsă cu Spirit Sfânt şi atunci nu ar avea nevoie de alţii ca să le interpreteze Scriptura, căci Biblia spune în 1Ioan 2:27 NW: „În ce vă priveşte, ungerea pe care aţi primit-o de la el rămâne în voi şi nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva, ci, aşa cum ungerea de la el vă învaţă toate lucrurile ― iar ea este adevărată şi nu este o minciună ― şi aşa cum v-a învăţat ea, rămâneţi în unitate cu el”.

 

Revenind la marea mulţime, dacă spunem că „înaintea scaunului de domnie”, se referă la pământ, atunci şi cele şapte spirite nu sunt în cer; ci, pe pământ. Tot la fel cei douăzeci şi patru de bătrâni, şi cei 144.000 sunt atunci văzuţi de Ioan pe pământ. Însă elita adică conducerea martorilor, care interpretează această expresie că se referă la pământ, nu sunt consecvenţi, căci ei spun că cei 24 de bătrâni şi cei 144.000 care sunt văzuţi înaintea tronului, sunt în cer (Apocalipsa 14:3), însă „marea mulţime” care şi ea este văzută tot înaintea tronului, se interpretează că ea va moşteni pământul, curios?! Însă, dacă vrem să fim consecvenţi, fie interpretăm totdeauna această descriere ca referindu-se la pământ, fie la cer, nu putem lua expresia: „înaintea tronului” şi să o interpretăm într-un loc într-un fel, şi în altul în alt fel, după bunul nostru plac, că să se potrivească cu doctrinele şi prejudecăţile noastre!

 

Noi trebuie să ne descălţăm de prejudecăţile noastre când intrăm pe tărâmul sfânt al Bibliei (comp. cu Exod 3:5), şi dacă Biblia utilizează aceiaşi descriere a locului unde se află, şi pentru marea mulţime şi pentru cei 144.000, şi pentru cei 24 de bătrâni, etc., şi anume: „înaintea tronului” atunci să dăm o interpretare consecventă.

 

Astfel un punct important este faptul că în Apocalips 7:9,15, marea mulţime este prezenta „înaintea tronului” NW7 lui Dumnezeu. După cum indică publicaţiile Societăţii Turnul de Veghere, cuvântul grecesc tradus prin „înaintea” în acest text este „enopion”, şi înseamnă literalmente ‘expus vederi’. (Vezi de exemplu pagina 123 a cărţii: „Apocalipsul - Apogeul său este aproape”). Acest cuvânt grecesc este folosit în mod frecvent pe tot parcursul cărţii Apocalipsa pentru a prezenta obiecte şi persoane ‘înaintea’ sau ‘în vederea lui’ Dumnezeu care este în cer. Urmărirea versetelor următoare în versiunea The Kingdom Interlinear a Scripturilor Greceşti creştine clarifica lucrurile:

 

Apocalipsa 1:4 - „şapte spirite care sunt înaintea (enopion) tronului lui [Dumnezeu], ... “
Apocalipsa 4:5 - „şapte lampadare de foc care arde înaintea (enopion) tronului lui [Dumnezeu], ... “
Apocalipsa 4:6 - „Si înaintea (enopion) tronului [lui Dumnezeu] este şi era o mare de sticla ca si cristalul.”
Apocalipsa 4:10 - „cei douăzeci şi patru de bătrâni se apleacă înaintea (enopion) Celui care sade pe tron ..., şi îşi aruncă coroanele înaintea (enopion) tronului, ...”
Apocalipsa 7:9 - „o mare mulţime, ... stând în picioare înaintea (enopion) tronului şi înaintea (enopion) Mielului ...”
Apocalipsa 7:11 - „Si toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului şi bătrânii şi cele patru creaturi vii şi s-au plecat cu fetele înaintea (enopion) tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu,”
Apocalipsa 7:15 - „De aceea sunt ei [marea mulţime] înaintea (enopion) tronului lui Dumnezeu; şi-i aduc serviciu sacru...”
Apocalipsa 8:3 - „Şi un alt înger a sosit şi a stat in picioare lângă altar, cu ... tămâie ... să ofere ... cu rugăciunile tuturor sfinţilor peste altarul de aur care era înaintea (enopion) tronului.”
Apocalipsa 9:13 - „Si am auzit o voce din coarnele altarului de aur care este înaintea (enopion) lui Dumnezeu.”
Apocalipsa 11:16 - „Si cei douăzeci şi patru de bătrâni care şedeau înaintea (enopion) lui Dumnezeu ...”
Apocalipsa 14:3 - „Şi ei [cei 144.000] cânta ceva ca o cântare noua înaintea (enopion) tronului şi înaintea (enopion) celor patru creaturi vii bătrânii; ...”

 

Deci observăm din aceste ocurenţe, că „înaintea tronului”, se referă în toate cazurile, la a fi literalmente în cer în prezenţa lui Dumnezeu, astfel după cum sunt îngerii, cei 24 de bătrânii, cei 144.000 în faţa tronului, tot aceeaşi expresie este folosită şi pentru marea mulţime care este „înaintea tronului”.

 

În Apocalipsa 7:13-14, se arată că aceştia au venit de undeva, pentru a fi în faţa tronului, de unde au venit ei, dacă marea mulţime rămâne pe pământ? Dacă marea mulţime rămâne pe pământ întrebarea: ,,de unde au venit?” (Apocalipsa 7:13) nu are sens. Însă martorii lui Iehova sucesc sensul textului, în acest sens observaţi ce spun ei în revista lor:

 

W 15/4 1995 p.18,19: „În timp ce slujesc în curtea pământească a marelui templu spiritual al lui Iehova,…vor ieşi „din necazul cel mare” ca supravieţuitori.”

 

Deci martorii susţin că marea mulţime „vor ieşi „din necazul cel mare” ca supravieţuitori.”, însă Biblia spune altceva, ea nu ne spune, că ei vor ieşi sau că vin prin necazul cel mare; ci, Biblia spune că ei vin „din” necazul cel mare. În limba greacă sunt cuvinte diferite pentru expresia: ‘prin’ (gr. dia) şi ‘din’ (gr. ek). Astfel nu e vorba de a ieşi de undeva, sau de trece peste ceva, şi astfel a rămâne cu viaţă pe pământ; ci, este vorba că ei au venit în faţa scaunului de domnie din necazul cel mare”. Adică, ei nu au ajuns în faţa tronului adunaţi pe rând, dintr-o perioadă de timp, aşa cum susţine WTS, că această mulţime se adună începând cu 1935. Nu, ci această clasă, această mulţime, a trăit în necazul cel mare, iar la sfârşitul necazului, ei au fost transferaţi, (răpiţi) la tronul lui Dumnezeu pentru a sluji în templul Său. Astfel nu este vorba de o clasă ce rămâne pe pământ; ci, de o clasă ce ajunge în cer.

 

Subliniez încă o dată răspunsul acelui bătrân ce îi explica lui Ioan: ,,aceştia sunt care VIN din necazul cel mare” (Apocalipsa 7:14), el nu a vrut să arate că aceştia au supravieţuit necazului, căci atunci ar fi răspuns: ‘aceştia sunt care au trecut prin necazul cel mare’ ci Biblia spune: ,,VIN din necazul cel mare” deci ei vin de undeva, nu trec peste ceva. Cineva însă sar putea întreba:

 

De ce, însă îngerul nu spune: ‘aceştia sunt care VIN de pe pământ’, ci spune: ,,aceştia sunt care VIN din necazul cel mare” ?

 

Răspuns: Pentru că acel bătrân a vrut să-I dea o informaţie clară cu privire la identitatea ‘marii mulţimi’. Dacă i se spunea lui Ioan, că ‘marea mulţime’ este venită de pe pământ, şi nu se preciza că e venită din necazul cel mare, şi că au hainele spălate în sângele Mielului, atât Ioan cât şi noi am fi putut interpreta greşit şi trage concluzia, că mulţimea în haine albe, ar putea fi oameni răscumpăraţi din alte timpuri. Astfel pentru a se sublinia că marea mulţime a fost răscumpărată prin sângele mielului în necazul cel mare şi că au avut parte de răpire prinzând în viaţă revenirea Domnnului Isus, îngerul îi descrie ca cei „care VIN din necazul cel mare”.

 

Prin urmare, 'marea mulţime' este rămăşiţa de creştini din toate naţiunile, care vor fi în viaţă pe pământ când Domnul Isus va veni. La revenirea Lui, El îi va învia pe cei morţi în Cristos şi îi va răpi pe creştini în viaţă, iar atât cei înviaţi cât şi cei vii care vor fi transformaţi, primind trupuri nemuritoare (1Corinteni 15:42-44), se vor întâlni cu Domnul în aer, Îl vor întâmpina (1Tesaloniceni 4:14-17). Marea mulţime sunt cei vii care nu au adormit şi vor fi în viaţă la revenirea Domnului şi vor avea parte de răpire!

 

Marea mulţime este descrisă şi în Apocalipsa 19:1,Apocalipsa 19:6 NW: „Apoi am auzit ceva ca glasul puternic al unei mari mulţimi în cer. Şi ziceau: „Lăudaţi-l pe Iah! Salvarea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru...Şi am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca un vuiet de ape multe şi ca un zgomot de tunete puternice. Ei ziceau: „Lăudaţi-l pe Iah, pentru că Iehova, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, şi-a început domnia ca rege”. Iată că Ioan arată clar un este marea mulţime, El spune că a văzut marea mulţime în cer! De unde ştim, că 'marea mulţime' din Apocalipsa 19:1,Apocalipsa 19:6, este identică cu cea din 7:9? Pentru că ceea ce spune 'marea mulţime' în Apocalipsa 7:9, aproximativ acelaşi lucru spune şi în Apocalipsa 19:1, că salvarea o datorează sau este a lui Dumnezeu!

 

Faptul că marea mulţime este o clasă cerească este indicată şi în v. 15-17, unde se mai precizează ceva despre ei:

 

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” În aceste versete se mai dau trei indicii că marea mulţime este în cer, pe care le vom analiza în continuare:

 

Ei slujesc „în Templul Lui”, în greacă pentru cuvântul: 'templu' este: „naos”, şi aceiaşi expresie apare şi în Maatei 23:16,21; Luca 1:21-22; 2Corinteni 6:16; Apocalipsa 3:12; Apocalipsa 7:15; Apocalipsa 11:19, şi se referă la clădirea care conţinea sfânta unde puteau intra doar preoţii şi locul sfânt sau sfânta sfintelor, unde putea intra doar marele preot.

 

Cuvântul „naos” nu se referă la ansamblul clădirilor şi al curţilor templului, ci la sfânta şi sfânta sfintelor. Pentru ansamblul clădirilor templului era folosit un alt cuvânt în greacă: „hieron”.

 

Hieron este cuvântul grecesc pentru întregul complex al templului, cu toate structurile şi curţile adiacente, adică pe lângă clădirea (sanctuarul) ce adăpostea sfânta şi sfânta sfintelor în acest complex mai era: 1. Curtea neamurilor; 2. Curtea exterioara; 3. Curtea femeilor; 4. Curtea lui Israel; 5. Curtea preoţilor; 6. Colonadele regale; 7. Colonadele lui Solomon; 8.Soreg (zidul despărţirii); 9. Turnul lui Antonia.

 

Naos se refera la sanctuarul interior al templului, care includea doar: 1.Sfânta; 2.Sfânta Sfintelor.

 

Astfel explicaţiile Martorilor lui Iehova că marea mulţime slujeşte din 1935 pe pământ, în curtea templului nu are nici un suport Biblic, textul din Apocalipsa 7:15 spune despre ‘marea mulţime’ că slujeşte în „naos” nu în „hireon”.

 

Distincţia dintre aceşti doi termeni este bine definita chiar în revista Turnul de Veghe din 15 august 1960 (eng.). La pagina 493, paragraful doi al articolului ‘Templul din vremea apostolilor’ unde se explică capitolul doi din Ioan (care descrie prezenţa schimbătorilor de bani şi toate animalele care erau vândute şi cumpărate în templu) şi spune următoarele:

 

Ce fel de clădire putea să fie aceasta ca să permită spaţiu pentru un asemenea trafic? Adevărul este că acest templu nu era doar o clădire, ci un număr de structuri din care sanctuarul templului era centrul. În limba originala se specifica acest lucru foarte clar, autorii Scripturilor disting între cele doua folosindu-se de cuvintele hieron şi naos. Hieron se referă la întreg teritoriul templului, în timp ce naos: se aplica la structura templului însăşi, succesorul tabernacolului din pustie. Astfel Ioan ne spune că Isus a găsit tot acest trafic în hieron.”

 

Însă mai târziu, Societatea Turnul de Veghe suceşte şi mai mult lucrurile ca să se potrivească cu ideea că marea mulţime slujeşte pe pământ şi nu în cer. Astfel cu douăzeci de ani mai târziu, la pagina 15 a ediţiei din 15 august 1980 a revistei Turnul de Veghe, se introduce o sugestie eronata că schimbătorii de bani s-ar fi aflat în partea din templu descrisa de cuvântul naos, ceea ce nu este real, căci Isus a scos pe schimbătorii de bani afara din curtea exterioara a templului, adică din „hieron”, nu din „naos” (Vezi: Matei 21:12, Marcu 11:15, Luca 19:45 si Ioan 2:14-15 în versiunea Kingdom Interlinear făcută de Societatea Turnul de Veghe, în greacă apare: „hieron”).

 

Turnul de Veghe, învaţă că ‘marea mulţime’ serveşte în curtea exterioară şi nu în naos, după cum puteţi vedea şi în următoarea poză luată din Turnul de veghe din 15 august 1980, engleză p. 17 (periodicul Martorilor lui Iehova), care arată cât de departe s-a presupus că este situată marea mulţime de locul unde este cortul sau sanctuarul cu Sfânta şi Sfânta Sfintelor.

 

Revistele Turnul de Veghe mai recente, susţin cam acelaşi lucru şi anume că ‘marea mulţime’ slujeşte din 1935 în curţile exterioare ale templului (deci nu în curtea preoţească sau în naos (sanctuar), unde slujesc preoţii).

 

W 1/5 1993 p. 17: „Începând îndeosebi din 1935, clasa sclavului se bucură să fie martoră la derularea continuă a împlinirii acestei viziuni. Venind de pe întregul pământ, „o mare mulţime” de milioane de oameni umple acum curţile exterioare ale templului spiritual al lui Iehova… ’nimeni nu putea să numere’ această mare mulţime. Aceasta înseamnă că nu au fost stabilite limite cu privire la numărul oamenilor pe care clasa sclavului urmează să-I aducă la templu spiritual al lui Iehova.”

 

W 1/7 1996 p.20: „Aşa cum s-a profeţit, marea mulţime ‘I se închină lui Dumnezeu zi şi noapte în templul Său’…în curtea exterioară a naţiunilor (1Petru 2:5). Ce glorios a devenit templu spiritual al lui Iehova, curţile lui fiind umplute cu această mare mulţime…Marea mulţime nu-i slujeşte lui Dumnezeu în calitatea pe care o reprezintă curtea preoţească”.

 

Totuşi în anul 2002, se recunoaşte din nou, că naos reprezintă sfânta şi sfânta sfintelor.

 

În W 2002 1/4 p. 30,31, se recunoaşte: „În al cincilea rând, termenul grecesc hierón, folosit cu privire la curtea neamurilor şi tradus prin „templu“, „se referă la întregul complex, nu doar la clădirea propriu-zisă a Templului“, se spune în A Handbook on the Gospel of Matthew, de Barclay M. Newman şi Philip C. Stine. Spre deosebire de acest cuvânt, termenul grecesc naós, tradus prin „templu“ în relatarea despre viziunea pe care a avut-o Ioan cu privire la marea mulţime, e mult mai specific. Când se vorbeşte despre templul din Ierusalim, acest termen se referă în general la Sfânta Sfintelor, la clădirea templului sau la zona din jur. Uneori este redat prin „sanctuar“. ― Matei 27:5,Matei 27:51; Luca 1:9,Luca 1:21; Ioan 2:20.

 

Membrii marii mulţimi exercită credinţă în jertfa de răscumpărare oferită de Isus. Ei sunt curaţi din punct de vedere spiritual, „şi-au spălat robele şi le-au albit în sângele Mielului“. Aşadar, ei sunt declaraţi drepţi, având perspectiva de a deveni prieteni ai lui Dumnezeu şi de a supravieţui marelui necaz (Iacov 2:23,25). În multe privinţe, ei sunt asemenea prozeliţilor din Israel, care s-au supus legământului Legii şi i-au adus închinare lui Dumnezeu alături de israeliţi. Bineînţeles, prozeliţii nu slujeau în curtea interioară, unde îşi îndeplineau preoţii îndatoririle. Nici membrii marii mulţimi nu se află în curtea interioară a marelui templu spiritual al lui Iehova, curte care simbolizează starea umană perfectă şi dreaptă ca fii atribuită membrilor ‘preoţiei sfinte’ a lui Iehova în timp ce se află pe pământ (1Petru 2:5). Însă, aşa cum i-a spus bătrânul din cer lui Ioan, marea mulţime se află într-adevăr în templu, nu într-o curte spirituală a neamurilor situată în afara templului propriu-zis. Ce privilegiu! Şi cât de mult accentuează acest lucru necesitatea de a ne menţine curaţi din punct de vedere spiritual şi moral!” [sublinierile îmi apaţin]

 

Putem spune că ei singuri se dau de gol! În primul paragraf pe care l-am redat, WTS susţine că „naos”, partea din templu în care slujeşte ‚marea mulţime’, se referă la „Sfânta Sfintelor, la clădirea templului sau la zona din jur”. Adică cuvântul se referă la sanctuar, adică clădirea care cuprinde sfânta în care intrau preoţii şi sfânta sfintelor, cât şi curtea preoţească. Apoi o sucesc că ‚marea mulţime’ nu sujeşte într-o curte exterioară templului, ci într-o curte interioară, dar nu în cea preoţească. Ei se contrazic singuri. O dată spune că templul (naosul) în care slujesc ei este: sfânta, sfânta sfintelor şi curtea proţilor, apoi supun că marea mulţime nu slujeşte acolo.

 

Biblia nu face nici o referire la curţile templului în Apocalipsa 7:9-17, ea spune că marea mulţime slujeşte în ‚naos’. Atât! Este clar, această mare mulţime trebuie să fie preoţi, doar preoţii aveau acces la ‚naos’.

 

Într-un gest de mărinimie, sau mai degrabă ipocrizie, mută curtea unde slujeşte marea mulţime dintr-o curte exterioară, într-o curte interioară (dar tot nu în cea preoţească).

 

O poză după o machetă reprezentând templul lui Solomon, cu comentariile orientative de rigoare, prezintă clar diferenţa, dintre ‚naos’ (curtea preoţească, sfânta, sfânta sfintelor); şi cealaltă curte interioară unde actualmente Turnul de Veghe susţine că slujeşte marea mulţime.

 

 

 

 

Biblia spune clar despre ‘marea mulţime’, şi anume că ea slujeşte „înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi servesc zi şi noapte în templul Lui; şi cel şezând pe tron, va întinde cortul peste ei.” Deci observăm că ei slujesc:

 

1.    înaintea tronului” .

2.    în templul Lui”.

3.    va întinde cortul peste ei.”

 

Toate aceste trei indicii susţin o prezenţă lor în cer, nu pe pământ.

 

Astfel respectând principiul interpretarea unei expresii prin contextului cărţii, înaintea tronului, după cum am văzut este în cer; cuvântul templu (naos) în cartea Apocalipsa se referă la cer nu la pământ, Biblia precizează: „templul lui Dumnezeu care este în cer” vezi şi: Apocalipsa 3:12; Apocalipsa 11:19; Apocalipsa 14:17; Apocalipsa 15:5,Apocalipsa 15:8; Apocalipsa 21:22.

 

Iar faptul că Dumnezeu îşi va întinde cortul peste ei, arată că ei sunt în sanctuar nu în curte. În v.15 se mai precizează: „Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.” În timp cei ce vor locui noul pământ, nu vor locui sub cortul lui Dumnezeu, adică în Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:1-3), căci cortul lui Dumnezeu va fi cu ei, nu peste ei, marea mulţime are harul, ca Dumnezeu să îşi întindă cortul peste ei, şi să fie astfel locuitori permanenţi ai Noului Ierusalim şi în prezenţa nemijlocită a tronului lui Dumnezeu şi a Mielului (vezi şi Apocalipsa 15:5).

 

În v.15 se mai precizează un indiciu a speranţei marii mulţimi: Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” Cu toate că şi marea mulţime şi oamenii ce vor locui pământul în mileniu, au parte de binecuvântarea ca Dumnezeu să le ‘şteargă orice lacrimă din ochii lor’ (comp. Apocalipsa 7:15 cu Apocalipsa 21:4), totuşi, „marea mulţime” are acces „la izvoarele apelor vieţii”, şi nu doar la frunzele pomului care „slujesc la vindecarea Neamurilor.” (Apocalipsa 22:1-2). Acest râu cu apa vieţii, izvorăşte din tronul lui Dumnezeu, iar faptul că marea mulţime va fi condusă la aceste izvoare, la acest râu cu apa vieţii care iese din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului, arată că speranţa lor este cerească de a fi în prezenţa directă a lui Dumnezeu şi a Mielului care este Domnul Isus.

 

În concluzie, am observat mai multe dovezi că ‘marea mulţime’ este clasă cerească, însă este ea mireasa lui Cristos sau o clasă secundară cerească?

 

b) Ce clasă cerească este ‘marea mulţime’?

 

Se ridică întrebările: Sunt ei din mireasa lui Cristos sau nu? Sunt o clasă specială? Sunt ei o clasă secundară cerească? Etc. Însă noi nu trebuie să cădem pe panta speculaţiilor; ci, să rămânem la ceea ce este scris.

 

Biblia face o precizare, care ne va ajuta să-i identificăm corect, ea spune: „Aceştia sunt cei veniţi din necazul cel mare; şi ei au spălat veşmintele lor, şi le-au albit în sângele Mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi servesc zi şi noapte în templul Lui; şi cel şezând pe tron, va întinde cortul peste ei. Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu are să îi mai dogorească soarele, nici vreo arşiţă; pentru că Mielul Cel din mijlocul tronului, îi va păstorii şi îi va duce la izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochi lor.” - Apocalipsa 7:14-17 (NTTF - 2008).

 

Să fie marea mulţime o clasă de martiri? Ei nu sunt martiri ca sufletele de sub altar, prezentate în Apocalipsa 6:9-11; Apocalipsa 20:4, care sunt văzute sub altar şi nu în faţa tronului, iar martirii li se spune să se odihnească nu să slujească în templu, iar aceştia sunt într-un număr stabilit, în timp ce marea mulţime nu poate fi numărată (comp. Apocalipsa 6:11 cu Apocalipsa 7:9).

 

Este clar că dacă ‘marea mulţime’ este venită „din necazul cel mare”, ei nu sunt nici martirii de pe parcursul istoriei, nici creştinii adunaţi din toate timpurile, nici creştinii adunaţi din 1935, şi nici nu este simbolizată prin cei 24 de bătrâni, căci ei existau şi înainte de necazul cel mare (vezi: Apocalipsa 4:4).

 

Dar cine sunt ei? Sunt ei o clasă secundară cum învăţa primul preşedinte al Turnului de Veghe, Russell?

 

El spunea că ei sunt o clasă secundară cerească, care va fi însoţitoare a Miresei lui Cristos, mai precis el învăţa: „Ei pierd premiul tronului şi al naturii divine, dar vor dobândi în final o naştere sub formă de fiinţe spirituale de un rang inferior naturii divine. Deşi aceştia sunt realmente consacraţi, ei sunt biruiţi de spiritul lumesc în aşa măsură încât nu îşi aduc viaţa ca jertfă (Studii în Scripturi VOL I); iar în cartea Light se spunea: „ei care alcătuiesc această mare mulţime neglijează să răspundă la invitaţia de a deveni martori zeloşi pentru Domnul” (vezi şi cartea „Apogeul Apocalipsului” p.119). Ne întrebăm? De unde ştia Russell că ei sunt fiinţe de rang inferior, că sunt biruiţi de spiritul lumesc şi că neglijează să răspundă la invitaţia de a deveni martori zeloşi pentru Domnul? Să fi primit acest om, vreo revelaţie suplimentară la ceea ce a primit Ioan? Nu, căci studenţii în Biblie nu credeau că darul profeţiei şi al viziunilor era mai activ după moartea apostolilor. Atunci de unde ştia Russell aceste lucruri? Un răspuns sincer ar fi: o părere, mai bine zis o speculaţie. Din păcate mulţi oameni îşi bazează interpretările nu pe o analiză corectă a textului; ci, pe imaginaţie, pe pură speculaţie!

 

Singura dovadă pe care o aduc unii, este că mireasa care este trupul lui Cristos, şi regi şi preoţi împreună cu Domnul, sunt descrişi în cartea Apocalipsei ca fiind pe tron şi nu înaintea tronului. (Apocalipsa 3:21; Matei 19:28; Luca 22:30).

 

Acest argument este subţire, pentru că mireasa este pe tron împreună cu Cristos, dar aceasta nu însemnă că nu pot fi momente când mireasa stă înaintea tronului, pentru a se închina lui Dumnezeu şi Mielului. Este curios că Russell spunea că cei 144.000, sunt mireasa lui Cristos, şi prin urmare deci stă pe tron cu El (Apocalipsa 3:21), însă Ioan îi vede şi pe aceştia stând înaintea tronului (Apocalipsa 14:3). Deci cei ce stau înaintea tronului şi aduc închinare nu însemnă că nu sunt regi şi preoţi împreună cu Cristos.

 

Dar atunci cine sunt cei din ‘marea mulţime’? Sunt ei mireasa lui Cristos sau doar o parte din clasa miresei?

 

Ei nu pot fi mireasa ca întreg, care se adună din toate timpurile (de la Penticosta până la venirea Domnului); ci, doar o parte din mireasă care vine (este răpită) din necazul cel mare.

 

Ioan îi descrie pe aceştia ca au haine albe şi că „ei au spălat veşmintele lor, şi le-au albit în sângele Mielului” şi datorează salvarea lui Dumnezeu şi Domnului Isus.

 

Aceste trăsături nu pot să descrie decât pe nişte creştini, pe oameni răscumpăraţi prin sângele lui Isus şi salvaţi de moarte şi din robia păcatului. Despre ei a vorbit Domnul Isus, în parabola cu oile şi caprele, pe care o găsim la Matei 25:31-46. Fraţii lui Cristos din parabolă, nu sunt alţii, diferiţi de oile din parabolă (comp. cu Matei 12:50). Nu, ci Domnul Isus vrea să sublinieze că chiar dacă unii creştini, par neînsemnaţi în ochii oamenilor, în ochii lui Cristos sunt însemnaţi, căci ei sunt din trupul Lui (Evrei 2:11). Astfel, oile din parabolă nu se referă la cei ce vor moşteni pământul; ci, oile din parabolă au speranţă cerească, ei sunt rămăşiţa miresei, adică ‘marea mulţime’ ce o vede Ioan.

 

Argumente că oile au speranţă cerească şi că sunt ‘marea mulţime’ sunt următoarele:

 

Conform cu Ioan 10:3-5, oile ascultă de Păstorul Cel bun, cum îi aud glasul ele Îl urmează, astfel oile din Matei 25:31-46, nu pot fi decât discipoli ai Domnului care ascultă de El şi Îi slujesc şi astfel vor fi cu El în cer (Ioan 12:26). Să ne întrebăm: poate cineva să fie frate a lui Cristos şi să nu fie oaie a Lui? Poate cineva să fie oaie a Lui şi să nu fie frate cu El, având în vedere că oile ascultă glasul Păstorului (Ioan 10:3-5), precum şi fraţii Lui ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:21)?

 

Oile de aici sunt „binecuvântaţii Tatălui”, şi sunt invitate să moştenească „Regatul pregătit vouă de la întemeierea lumii”, ori acest Regat este Regatul cerurilor, iar cei binecuvântaţi sunt binecuvântaţi „cu orice binecuvântare spirituală în locurile cereşti” (Efeseni 1:3-5 NW).

 

Un alt argument este că oile sunt: „cei drepţi” (comp. v.37), numiţi la fel ca cei din parabola cu grâul şi neghina (Matei 13:43), astfel după cum ‚clasa grâului’ are speranţă cerească, fiind „fii ai Regatului”, tot aşa şi oile din parabolă aceasta. Ei sunt rămăşiţa miresei lui Cristos care vor fi în viaţă la venirea Domnului şi la executarea judecăţii şi condamnării Lui.

 

După cum oile din parabolă sunt în viaţă la venirea Domnului, tot aşa şi marea mulţime care vine din necazul cel mare; iar după cum aceasta este din toate naţiunile, tot aşa şi oile din parabolă. Astfel ‘marea mulţime’ sunt oile din parabola lui Isus din Matei 25:31-33!

 

În plus, trebuie să înţelegem că în Noul Testament, toţi cei care sunt spălaţi în sângele Mielului sunt regi şi preoţi împreună cu Cristos (Apocalipsa 1:5-6), toţi cei ce sunt salvaţi, sunt parte din trup, căci Cristos este Salvatorul trupului (Efeseni 5:23).

 

Astfel nu putem vorbi de o salvare prin sângele lui Isus în afara trupului Lui, nu putem vorbi de speranţa cerească în afara sferei trupului lui Isus. Căci creştinii nu au decât o singură speranţă, cea cerească (Efeseni 4:4), cea de a face parte din trup, din adunare (biserică), din mireasă. Toţi cei botezaţi sunt parte din trup (1Corinteni 12:12-27), iar toţi cei botezaţi adică născuţi din nou vor intra în Regatul cerurilor (Ioan 3:3-6).

 

Cristos nu este cap a mai multor trupuri, sau a mai multor grupuri, popoare sau adunări; ci, doar trupului Său care este adunarea Sa (Efeseni 1:22-23; Coloseni 1:18,Coloseni 1:24), compusă din oameni răscumpăraţi de la Penticosta până la venirea Sa, mai bine zis, atunci când va avea loc încheierea strângerii plinătăţii neamurilor (Romani 11:25).

 

Noul Testament nu învaţă de alte clase cereşti separate sau diferite de clasa miresei sau a trupului lui Cristos (Efeseni 3:4-6; Efeseni 5:23-27).

 

În Noul Testament, şi în special Apocalipsa, sunt prezentate grupuri diferite cu speranţă cerească, însă toate fac parte din acelaşi trup, ca mădulare a lui Cristos (Efeseni 3:1-11; Romani 12:4-5). Chiar dacă este vorba de cei 12 apostoli, adică de turma mică (Luca 12:22,Luca 12:32; Luca 22:28-30; Matei 19:28), sau de grupul de martiri văzut de Ioan (Apocalipsa 6:9-11; Apocalipsa 20:4,Apocalipsa 20:6); sau de biruitorii fiarei (Apocalipsa 15:2-3); sau de cei 144.000 (Apocalipsa 7:1-8; Apocalipsa 14:1-5); sau marea mulţime (Apocalipsa 7:9-14; Apocalipsa 19:1,Apocalipsa 19:6); toţi aceştia fac parte din trupul lui Cristos, şi deci prin urmare, din adunare lui Cristos şi din mireasa Lui.

 

Dar atunci cine sunt ei?

 

În concluzie, din textul biblic, ei sunt cei ce vor prinde în viaţă revenirea Domnului, ei sunt cei care vin din necazul cel mare, fiind răpiţi în ultima zi a necazului când Isus vine să-şi răpească mireasa Sa şi să-i judece pe cei răi. În continuare, să fim atenţi la prefigurările profetice despre ‘marea mulţime’ prezente în Biblie pe care le voi prezenta în capitolul următor.

 

 

 

Prefigurările profetice ale marii mulţimi?

 

·         Primă prefigurare este ‘mulţimea de oameni de tot felul’ care s-au alipit de Israel, când acesta a plecat din Egipt (Exod 12:37-38). Dacă Israelul din Vechime îl reprezintă pe cei 144.000, atunci ‘marea mulţime’ din Apocalipsa 7:9 este prefigurată de mulţimea „de oameni de tot soiul” care s-a alipit de Israel şi a plecat cu Israelul din Egipt. Iar egiptenii care au rămas în viaţă în Egipt (comp. cu: Exod 9:14-21 cu Isaia 19:16-25), după înecarea lui Faraon şi a armatelor sale, reprezintă pe cei ce vor rămâne în viaţă din toate naţiunile pe Pământ în mileniu. Deci marea mulţime ce s-a alipit de Israel a plecat din Egipt, însoţind Israelul spre ţara Canaan, care reprezintă cerul. Ei au devenit un singur popor, tot aşa marea mulţime împreună cu cei 144.000 de evrei virgini, formează un trup, un popor în cer.

·         Marea mulţime este prefigurată de tribul preoţesc al lui Levi care nu a fost numărat împreună cu restul triburilor şi care îi slujeau necurmat în templul lui Dumnezeu (Numeri 1:47-54).

·         Marea mulţime de ucenici ce l-a însoţit pe Isus în Ierusalim - Luca 19:37, reprezintă ‘marea mulţime’ din Apocalipsa 7:9, iar cei 12 ucenici reprezintă pe cei 144.000.

 

După cum Isus a avut 12 discipoli (ucenici), un număr fix, pe care i-a rânduit şi ca apostoli, însă a avut şi o mulţime de alţi discipoli care nu erau o cifră fixă şi care nu se puteau număra fiind mulţi, dar care-l urmau ca discipoli ai Lui (comp. Luca 6:12-13 cu Luca 19:37), tot aşa este şi cu marea mulţime în contrast cu cei 144.000 de evrei. Dar şi unii şi alţii sunt tot discipoli ai lui Isus (Luca 19:37), şi prin urmare apartenenţi la trupul Domnului.

 

Concluzie:

 

În concluzie, eu înţeleg că în cer nu va fi decât trupul lui Cristos = Mireasa Lui, chiar dacă Biblia prezintă mai multe grupe de oameni, după naţionalitatea lor, după perioada de timp când apar pe scena lumii sau după ale caracterisitici specifice acelui grup, însă toate aceste grupe aparţin de trupului lui Cristos!

 

Una din aceste grupuri este şi ‘marea mulţime’ despre care Biblia învaţă că este „înaintea tronului şi înaintea Mielului”, şi că „sunt cei veniţi din necazul cel mare; şi ei au spălat veşmintele lor, şi le-au albit în sângele Mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi servesc zi şi noapte în templul Lui”. Astfel această mare mulţime aparţinând trupului lui Cristos, este o parte din Mireasa lui Cristos, o mulţime ce este în viaţă în necazul cel mare şi are parte de răpire la cer, unde stă în faţa tronului cu ramuri de palmier în mâini simbolizând bucuria şi faptul că ei îl aclamă pe Dumnezeu şi pe Miel pentru că au fost salvaţi.

 

Întrebări de verificare:

• Care este numarul marii multimi?

• Care originea etnica a marii multimi?

• Cine sunt ei?

• Unde servesc ei?

• De unde vin ei?

• Prefigurarile profetice ale marii multimi?