Turnul de Veghe au dat martorilor lui Iehova, permisiunea de a participa la curtea cu juri, unde se stabileşte vinovăţia sau nevinovăţia cuiva şi se recomandă uneori o sentinţă (W 1/4 1997 p.27), în contrast cu ce învaţă Biblia care spune în 1Corinteni 5:12-13; 1Corinteni 6:4 BCR: „Căci pe cei dinafară, ce am eu să-i judec?…Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu…Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile ce ţin de viaţa aceasta, voi puneţi judecători pe aceia pe care biserica nu pune nici un preţ.” Deci primii creştini nici nu judecau pe cei din lume, nici nu puneau preţ pe sistemul de judecată lumesc, dar martorii pun preţ, ceea ce indică că sunt lumeşti.

În mod similar, martorii lui Iehova sunt învăţaţi de Societatea Watchtower că nu este greşit a face unele jurăminte ca de pildă cele din instanţă (vezi g 8/7 1993 p.28,29), ceea ce indică că sunt o parte a lumii care nu ascultă de Domnul Isus care ne învaţă altceva, căci în noul legământ, primim o poruncă diferită cu privire la jurăminte faţă de vechiul legământ, aceasta este dată de însuşi Domnul Isus care declară în Matei 5:33-37 BC: ,,Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecumDeci Isus Cristos nu ne învaţă numai ca să fim corecţi şi astfel să împlinim jurămintele pe care le-am făcut lui Dumnezeu, căci în vremea lui evreii obişnuiau foarte des să jure şi de multe ori nu-şi împlineau jurămintele, ci El ne spune ceva şi mai restrictiv ca legea, şi anume: ,,Să nu juraţi nicidecum”. Aceasta înseamnă să nu jurăm nici pentru a întări mărturia noastră în faţa oamenilor, sau pentru a pecetlui o hotărâre de-a noastră, şi nici să nu-i facem jurăminte lui Dumnezeu, deci să nu jurăm nicidecum, sau cum se exprimă discipolul Iacob: ,,Mai pe sus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ…” (Iacob 5:12 BC).  Deci noul legământ, interzice facerea de jurăminte de orice fel!

Chiar Domnul Isus după ce spune să nu jurăm nicidecum, El ne dă şi exemple de jurăminte care se practicau în timpul Lui pentru a explica şi întări această interdicţie, El spune: ,,… Să nu juraţi nicidecum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru”.

Prin urmare, El interzice jurămintele indiferent dacă ele au ca chezăşie lucruri cereşti sau pământeşti, cetăţi sau chiar însăşi viaţa noastră, motivele pentru care nu trebuie să mai jurăm în noul legământ sunt:

  1. Creştinii sunt oameni ai adevărului care urmează pe Cristos care este adevărul (Ioan 14:6; Efeseni 4:25; Efeseni 5:9), astfel ei nu mai au nevoie de adeveriri suplimentare a cuvintelor lor, căci Isus îi învaţă: ,,Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.”
  2. Al doilea motiv este exprimat bine de Iacob care spune: ,,Ci „da” al vostru să fie „da”; şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădeţi sub judecată”, adică uneori putem face un jurământ că vom face un anumit lucru şi apoi pentru că noi nu suntem stăpâni pe situaţie nu reuşim să-l facem, astfel minţim şi cădem sub judecată.

De aceea, ,,Să nu juraţi nicidecum”!