În primul rând, vreau să precizez că motivaţia cu care am scris acest material, este iubirea sinceră pentru voi Martorii ai lui Iehova. Poate că pui la îndoială sinceritatea dragostei mele, dar te asigur că este reală şi onestă, ne-având alt scop decât dezvăluirea şi aflarea adevărului, pentru a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu. Astfel dacă iubeşti adevărul nu trebuie să-ţi fie teamă de adevăr, indiferent de unde vine El. Prin urmare nu ai de ce să te temi dacă vei citi această publicaţie, care va privi în lumina Bibliei, învăţăturile Martorilor lui Iehova, deoarece în 1Tesaloniceni 5:20-21 BCR[1] suntem îndemnaţi să facem următorul lucru: „Nu dispreţuiţi prorociile, ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” Tocmai de aceea, acest material te va ajuta să cercetezi învăţăturile Turnului de Veghere şi singur să-ţi dai seama dacă organizaţia Martorii lui Iehova este o restaurare a adevăratului creştinism din primul secol, sau nu!

 

 

Câteva motive pentru care Martorii lui Iehova nu pot fi creştini:

·    În primul rând însuşi cuvântul creştin nu se potriveşte pentru marea majoritate a Martorilor lui Iehova, deoarece cuvântul „creştin” vine de la Cristos care înseamnă „unsul” (Matei 1:16 BCR n.s.), astfel creştinii însemnă: „unşii”. Numele Cristos romanii l-au luat de la greci sub forma de Christus, de unde a derivat adjectivul: christianus, adică originea cuvântului român: „creştin”. Iar astfel expresia: creştinii, semnifică: ‘unşii’ cu referire la ungerea lor cu Spiritul Sfânt (1Petru 4:14,1Petru 4:16; Evrei 1:9). De fapt, toţi care cred în Isus, au primit acontul şi ungerea Spiritului (comp. 2Corinteni 1:21-22, cu Efeseni 1:13-14).

Ori Martorii lui Iehova cred că doar 144.000 sunt unşi cu Spirit! Însă Biblia nu susţine deloc ideea de ‘creştini unşi’ şi ‘creştini ne-unşi’, care este promovată de Turnul de Veghere, deci conform Bibliei ori eşti creştin şi atunci eşti uns cu Spiritul Sfânt, ori nu eşti uns cu Spiritul Sfânt şi atunci nu eşti creştin!

·    De asemenea, a fi creştin înseamnă a fi născut din nou, a fi copil al lui Dumnezeu şi frate cu Cristos, dar în accepţiunea Turnului de Veghere, doar 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu, născuţi din nou şi fraţi cu Cristos (Argumente p.67,68; Paradisul p.124-126).

Haideţi în continuare să vedem, dacă Biblia învaţă că aceste privilegii sunt limitate la 144.000, sau pot toţi creştinii să le primească? Din Biblie reiese că toţi creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu adoptaţi prin Spirtul Sfânt, nu numai 144.000, cum spune Turnul de Veghere (Uniţi p.112,113), de pildă în Romani 8:14 NW se spune: „Căci TOŢI cei care sunt conduşi de spiritul lui Dumnezeu, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.” (vezi contextul: v.14-18). Deci nu numai 144.000 pot fi copii ai lui Dumnezeu, ci toţi creştinii sunt fii lui Dumnezeu, iar dacă unii nu sunt conduşi de Spiritul Sfânt, aceştia nu sunt creştini deoarece în Romani 8:9 se precizează: „…dacă cineva nu are spiritul lui Cristos, acela nu îi aparţine.” Deci ai Spiritul Sfânt, eşti ai lui Cristos, nu-l ai, nu îi aparţini lui Cristos, deci nu eşti creştin. Acelaşi lucru este subliniat în Galateni 3:26 NW, care este un text foarte clar, chiar şi pentru un copil mic, dar cum se face că singurul canal de comunicare al lui Dumnezeu şi anume conducerea Turnului de Veghere, nu-l înţelege, aici se spune: „De fapt, TOŢI sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa voastră în Cristos Isus.” Prin urmare dacă crezi în Isus Cristos eşti Fiu al lui Dumnezeu, iar dacă nu eşti fiu al lui Dumnezeu înseamnă că nu crezi în Isus şi atunci nu eşti creştin şi nu vei primi viaţa veşnică (Ioan 3:16,Ioan 3:36). De aceea alege: ori crezi în Isus şi atunci eşti Fiu al lui Dumnezeu, având speranţa cerească, căci aceasta este speranţa pentru Fii lui Dumnezeu (Romani 8:14-17), ori nu eşti Fiu al lui Dumnezeu şi atunci nu crezi în Isus?

Tot la fel stau lucrurile şi cu naşterea din nou sau din Dumnezeu, deoarece Biblia precizează că numărul celor care se vor naşte din nou, nu este limitat; ci, după cum se spune în Ioan 1:12-13: „Dar TUTUROR (nu doar 144.000) celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu ,care au fost născuţi…din Dumnezeu”, deci poate cu adevărat ca cineva să creadă în Isus Cristos şi să nu fie născut din Dumnezeu? Nu! Căci TUTUROR li sa dat acest drept. Iar cine este născut din nou sau din Dumnezeu, are speranţă cerească după cum reiese din 1Petru 1:3-4. Un alt text biblic care arată ceva similar este 1Ioan 5:1 unde se precizează: „ORICINE (nu doar o turmă mică) crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu…” dacă cineva nu este născut din Dumnezeu, înseamnă că nu crede cu adevărat în Isus, căci toţi care exercită o credinţă autentică în Isus, Unsul lui Dumnezeu sunt şi născuţi din nou. Căci în momentul când crezi că Isus a murit pentru tine şi că este Răscumpărătorul tău, devenind Domnul tău, primeşti Spiritul Sfânt care te ajută să omori faptele cărnii şi să rodeşti faptele spiritului (Efeseni 1:13-14; Galateni 3:26-29). De fapt, dacă nu eşti născut din Dumnezeu nu poţi birui lumea, şi atunci lupta ta cu păcatul este zadarnică (1Ioan 5:4). Acelaşi lucru spune Biblia şi despre fraţii lui Isus Cristos care nu sunt numai cei 144.000 din Apocalipsa 14:1-5, care sunt o clasă specială în cer, ci toţi care fac voia lui Dumnezeu (Matei 12:50; Marcu 3:35;), deci alege: ori faci voia lui Dumnezeu şi atunci eşti frate cu Cristos având speranţa cerească (Evrei 2:11; Evrei 3:1), ori nu eşti frate cu Cristos, dar atunci înseamnă că nu asculţi de Dumnezeu (Luca 8:21), ce alegi?

·   Un alt motiv pentru care Martorii lui Iehova nu sunt creştini, este că ei nu au speranţa prezentată de Biblie pentru creştini, ba mai mult, de când există această organizaţie, conducerea acesteia nu a înţeles corect despre cine va merge la cer şi cine va locui pământul în mileniu, căci este adevărat că Biblia vorbeşte şi de o speranţă pământească (Psalm 37:29; Apocalipsa 20:3). În prezent doctrina Martorilor lui Iehova cu privire la cine va merge în cer şi cine va rămâne pe pământ este următoarea:

Chemarea cerească a început în primul secol la Penticosta din anul 33 e.n., iar această speranţă nu se poate stabili când se va încheia (până în anul 2007 s-a crezut că chemarea cerească s-a încheiat în anul 1935). Este demn de reţinut că aceşti 144.000 sunt din toate naţiunile, iar din 1935 sa început strângerea marii mulţimi cu speranţă pământească (W[2] 1/2 1983 p. 11-18; Uniţi p.104). Este curios însă că primul preşedinte al Societăţii Turnul de Veghere a susţinut că clasa celor 144.000 sa strâns până în anul 1881 (W 1881 p.3/10 vezi şi cartea JV [3] p. 632), acum pe cine să credem? Pe Russell, cu anul 1881 sau pe Rutherford cu anul 1931, sau pe Knorr cu 1935, sau învăţătura actuală? Pe lângă toate acestea, numai în primul secol au fost mai mulţi creştini decât 144.000. Conform cu istoria laică, numai în primul secol au fost cam 300.000 de creştini, chiar primul Preşedinte Russell, scrie în cartea Taina Împlinită că în primele 3 secole de creştinism au fost peste 800.000 de martiri pentru Cristos, deci explicaţiile Turnului de Veghe nu stau în picioare.

Iar în ce priveşte Luca 12:32, unde Isus vorbeşte de o ‘turmă mică’, aici El nu se referă la cei 144.000, ci la cei 12 ucenici cu care vorbea (Luca 12:22). Un alt text, la care i se dă o explicaţie greşită este Ioan 10:16, unde se spune că „alte oi” sunt oameni cu speranţă pământească. Dar cum ar putea fi cei de pe pământ într-un singur staul cu cei din cer, după cum spune textul? Dacă citeşti cu atenţie contextul (Ioan 10:1-5,Ioan 10:7-9), oile din staul sunt naţiunea evreiască, iar alte oi sunt naţiunile care se vor face parte şi ele din Noul Legământ, devenind o singură turmă (Efeseni 2:1-18; Efeseni 3:5-6). Nu e vorba în text de două turme, sau de două speranţe; ci, de o singură turmă un singur păstor doar având origini diferite, adică Israel (oile) şi oameni ai naţiunilor (alte oi). 

Dar haideţi să vedem cine sunt cei 144.000 din Apocalipsa 14:1-5, şi dacă doar aceştia vor merge în cer? Citeşte cu atenţie şi fără prejudecăţi Apocalipsa 7:1-8; Apocalipsa 14:1-5 deoarece aici ni se furnizează 3 indicii clare, care ne vor ajuta să-i identificăm, acestea sunt:

1.    Ei sunt identificaţi ca fiind din „triburile fiilor lui Israel” (Apocalipsa  7:4 NW-2000), deci ei nu sunt Israelul spiritual (creştinii dintre naţiuni), căci această expresie nu apare nicăieri cu referire la Israelul spiritual, chiar dacă seminţiile Dan şi Efraim au fost înlocuite cu Iosif şi Levi - compară cu Numeri 1:5-16, nu este prima dată când Dumnezeu în suveranitatea sa a înlocuit două seminţii, vezi Deuteronom 27:12-13.

2.     „Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei; de fapt, ei sunt virgini” (Apocalipsa  14:4), când Biblia foloseşte expresia: „Aceştia sunt cei”, ceea ce urmează nu este ceva simbolic ci literal, astfel este potrivit ca însoţitorii mirelui să fie virgini ca mirele, iar dacă acceptăm această expresie literală cu privire la Aceştia sunt cei care Îl urmează încontinuu pe Miel…” atunci trebuie să interpretăm tot literal şi „Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei; de fapt, ei sunt virgini”, ca să fim consecvenţi.

3.    „…Aceştia sunt cei care Îl urmează încontinuu pe Miel oriunde merge. Aceştia au fost cumpăraţi dintre oameni ca prime roade (lit. în gr. pârga) pentru Dumnezeu şi pentru Miel, şi în gura lor nu s-a găsit falsitate; ei sunt fără pată” (Apocalipsa  14:4-5 NW - 2000), astfel aceştia sunt primul rod (pârga) pentru Miel, urmându-l oriunde. Conducerea Martorilor nu se poate încadra însă între cei 144.000, deoarece ei au dat învăţături greşite pe parcursul timpului, şi astfel despre ei nu se poate spune că „în gura lor nu s-a găsit falsitate; ei sunt fără pată”.

În concluzie, cei 144.000 sunt o categorie specială în cer, dar nu sunt singuri răscumpăraţi pentru cer, căci Biblia vorbeşte de mai multe poziţii şi categorii de răscumpăraţi în cer care fac parte din trupul lui Cristos (Ioan 14:2-3; Matei 11:11 compară cu 18:4; Luca 19:17-19).

În Noul Testament, şi în special Apocalipsa, sunt prezentate grupuri diferite cu speranţă cerească, însă toate fac parte din acelaşi trup ca mădulare a lui Cristos (Efeseni 3:1-11; Romani 12:4-5). Chiar dacă este vorba de cei 12 apostoli, adică turma mică (Luca 12:22,Luca 12:32; Luca 22:28-30; Matei 19:28), sau de grupul de martiri văzut de Ioan (Apocalipsa 6:9-11; 20:4,6); sau de biruitorii fiarei (Apocalipsa 15:2,Apocalipsa 15:3); sau de cei 144.000 care sunt primul rod, însă nu întregul rod (Apocalipsa 7:1-8; Apocalipsa 14:1-5); toţi aceştia fac parte din trupul lui Cristos, şi deci prin urmare, din adunare lui Cristos şi din mireasa Lui. Toate aceste grupuri, fac parte din clasa miresei lui Cristos, sau trupul Lui care este congregaţia (Efeseni 5:25,Efeseni 5:27; Apocalipsa 19:7-8).

Da Biblia arată că toţi creştinii vor merge în cer, indiferent de poziţia lor, după cum însuşi Domnul Isus spune: „…unde sunt Eu ACOLO va fi şi slujitorul meu.” (Ioan 12:26 NW). Prin urmare dacă eşti slujitor al lui Cristos vei fi cu El în cer. Acelaşi lucru este subliniat şi în Apocalipsa 2:7 NW: „celui care învinge îi voi permite să se aşeze cu mine pe tronul meu.” (vezi şi Apocalipsa ,Apocalipsa :17,Apocalipsa :25-27; Apocalipsa 3:5-12,Apocalipsa 3:21). Deci dacă învingi lumea vei fi în cer cu Cristos pe tron. De fapt creştinii, nu au decât o singură speranţă, nu două, cum susţin Martorii lui Iehova (Efeseni 4:4), cea cerească (Filipeni 3:20).

· Dar cine va locui pământul? Martorii lui Iehova cred că ‘marea mulţime’ din Apocalipsa 7:9-17, va supravieţui necazului celui mare şi va locui pământul care va fi transformat în paradis. Biblia arată clar că vor exista supravieţuitori a zilei de mânie a lui Iehova, care vor locui pământul (Daniel 7:13-14; Maleahi 4:1-3; Apocalipsa 20:3,Apocalipsa 20:8; Psalm 37:9-11,Psalm 37:29). Însă aceştia, nu sunt cei descrişi în Apocalipsa 7:9-17. Marea mulţime face parte din mireasa lui Cristos, fiind rămăşiţa acesteia care trăieşte în necazul cel mare. Existe foarte multe argumente[4] că ‘marea mulţime’ este o clasă cerească şi nu pământească.

În primul rând, Biblia ne spune că marea mulţime se află „înaintea tronului şi înaintea Mielului”. Dacă spunem că „înaintea tronului” se referă la pământ, atunci şi cele şapte spirite nu sunt în cer; ci, pe pământ. Tot la fel cei douăzeci şi patru de bătrâni, şi cei 144.000 sunt atunci văzuţi de Ioan pe pământ, căci şi ei stau tot înaintea tronului. Însă cei care interpretează această expresie că se referă la pământ, nu sunt consecvenţi, căci ei spun că cei 24 de bătrâni şi cei 144.000 sunt în cer, însă doar „marea mulţime” e pe pământ” curios? Astfel dacă vrem să fim consecvenţi, fie interpretăm totdeauna această descriere ca referindu-se la pământ, fie la cer, nu putem lua expresia: „înaintea tronului” şi să o interpretăm într-un loc într-un fel, şi în altul în alt fel, după bunul nostru plac, că să se potrivească cu doctrinele şi prejudecăţile noastre.

În Apocalipsa 7:13-14 se arată că aceştia au venit de undeva, pentru a fi în faţa tronului, de unde au venit ei, dacă marea mulţime rămâne pe pământ? Dacă marea mulţime rămâne pe pământ întrebarea: ,,de unde au venit?” (Apocalipsa 7:13) nu are sens. Însă martorii lui Iehova sucesc sensul textului, în acest sens observaţi ce spun ei în revista lor W 15/4 1995 p.18,19: „În timp ce slujesc în curtea pământească a marelui templu spiritual al lui Iehova,…vor ieşi „din necazul cel mare” ca supravieţuitori.”

Deci martorii susţin că marea mulţime vor ieşi „din necazul cel mare” ca supravieţuitori.”, însă Biblia spune altceva, ea nu ne spune, că ei vor ieşi sau că vin prin necazul cel mare, ci Biblia spune că ei vin din” necazul cel mare. În limba greacă sunt cuvinte diferite pentru expresia: ‘prin’ (gr. dia) şi ‘din’ (gr. ek).

Astfel nu e vorba de a ieşi de undeva, sau de trece peste ceva, şi astfel a rămâne cu viaţă pe pământ; ci, este vorba că ei au venit în faţa scaunului de domnie din necazul cel mare”. Adică, ei nu au ajuns în faţa tronului adunaţi din toate timpurile; ci, această clasă, această mulţime, a trăit în necazul cel mare, însă la sfârşitul necazului, ei au fost transferaţi, (răpiţi) la tronul lui Dumnezeu pentru a sluji în templul Său. Astfel nu este vorba de o clasă ce rămâne pe pământ; ci, de o clasă ce ajunge în cer. Un alt argument este că marea mulţime îi serveşte lui Dumnezeu în templul Său după ce au venit din necazul cel mare şi nu din 1935 în curtea templului cum susţine turnul de Veghe:

W 1/5 1993 p.17: „Începând îndeosebi din 1935, clasa sclavului se bucură să fie martoră la derularea continuă a împlinirii acestei viziuni. Venind de pe întregul pământ, „o mare mulţime” de milioane de oameni umple acum curţile exterioare ale templului spiritual al lui Iehova… ’nimeni nu putea să numere’ această mare mulţime. Aceasta înseamnă că nu au fost stabilite limite cu privire la numărul oamenilor pe care clasa sclavului urmează să-I aducă la templu spiritual al lui Iehova.”

W 1/7 1996 p.20: „Aşa cum s-a profeţit, marea mulţime ‘I se închină lui Dumnezeu zi şi noapte în templul Său’…în curtea exterioară a naţiunilor (1Petru 2:5). Ce glorios a devenit templu spiritual al lui Iehova, curţile lui fiind umplute cu această mare mulţime…Marea mulţime nu-i slujeşte lui Dumnezeu în calitatea pe care o reprezintă curtea preoţească”.

Biblia spune despre marea mulţime că serveşte  în Templul Lui”, cuvântul „naos” din greacă pt. Templu apare şi în Matei 23:16,Matei 23:21; Luca 1:21-22; 2Corinteni 6:16; Apocalipsa  3:12; Apocalipsa 7:15; Apocalipsa 11:19, şi se referă la clădirea care conţinea sfânta unde puteau intra doar preoţii şi locul sfânt sau sfânta sfintelor unde putea intra doar marele preot. Cuvântul „naos” nu se referă la ansamblul clădirilor şi al curţilor templului, ci la sfânta şi sfânta sfintelor. Pentru ansamblul clădirilor templului era folosit un alt cuvânt în greacă: „hieron”[5].

Astfel explicaţiile Martorilor lui Iehova că marea mulţime slujeşte din 1935 pe pământ, în curtea templului nu are nici un suport Biblic, textul din Apocalipsa 7:15 spune despre ‘marea mulţime’ că slujeşte în „naos” nu în curtea templului sau în clădirile anexă descrise în Noul Testament în greacă prin cuvântul: „hireon”. În plus, cuvântul templu (naos) în cartea Apocalipsa, se referă la cer nu la pământ, Biblia precizează clar unde e templu: „templul lui Dumnezeu care este în cer” vezi şi: Apocalipsa  3:12; Apocalipsa 11:19; Apocalipsa 14:17; Apocalipsa 15:5,Apocalipsa 15:8; Apocalipsa 21:22.

Dar poate cineva s-ar putea întreba atunci: Cine va locui pe pământ? Cine sunt acele naţiuni despre care se vorbeşte în Apocalipsa  20:3 că vor fi pe pământ în timpul celor o mie de ani?

Conform Bibliei aceste naţiuni nu sunt creştini dedicaţi şi botezaţi; ci, poporul Israel şi oameni dintre naţiuni, ce în timpul sfârşitului adoptă religia iudaică (Zaharia 8:21-23; Zaharia 14:11-16; Mica 4:1-4; Ioel 3:32). Despre această convertire a lui Israel şi moştenire a ţări lor vorbesc aproape toţi profeţii (Isaia 44:1-5; Ezechiel 37:21-28; Amos 9:11-15; Ieremia 31:35-40; Ezechiel cap. 36-39; Osea 3:4-5; Ioel 3:6-20; Romani 11).

Chiar dacă Turnul de veghere nu recunoaşte că Israelul carnal se va întoarce la Dumnezeu, în Biblie există zeci de pasaje care arată acest lucru. Pe lângă aceştia se vor alipi oameni din toate naţiunile, care vor adopta religia iudaică, care vor fi prozeliţi şi temători de Dumnezeu dar ei se vor aduna în necazul cel mare după reconstruirea templului (Apocalipsa 11:1-2; Zaharia 14:17-21), şi nu începând din anul 1935. Aceştia vor locui pământul în mileniu (Isaia 2:2-4; Apocalipsa  11:13; Apocalipsa 20:3).     

Dacă ar fi Martorii lui Iehova religia adevărată, ar fi înţeles corect un lucru esenţial şi anume că acum trăim o perioadă de timp, în care oricine poate alege să creadă în Cristos şi să devină Fiu al lui Dumnezeu moştenitor al cerului, spălat în sângele lui Isus şi făcut rege şi preot împreună cu El (Apocalipsa 1:5-6).

·   Un alt motiv pentru care Martorii lui Iehova nu sunt creştini, este că ei nu fac parte din Noul Legământ, care îl spală de păcate. Căci membrii Noului Legământ sunt toţi creştinii, nu doar cei 144.000, căci acesta implică Noul Legământ: 1. Iertarea păcatelor; 2. A avea legea lui Dumnezeu în inimă; 3. A fi învăţaţi direct de Dumnezeu prin spiritul său; 4. A avea perspectiva de a intra în locul preasfânt adică în cer (Evrei 8:8-12; Evrei 10:14-20).

Un simbol al Noului Legământ este consumarea din pâine şi vin cu ocazia cinei Domnului, dacă nu iei din pâine şi vin, nu faci parte din Noul Legământ, atunci nu eşti creştin, şi nu eşti iertat de păcate, căci Isus spune: „Beţi toţi din el; căci acesta reprezintă sângele legământului, sângele meu, care trebuie să se verse în folosul multora (nu doar a celor 144.000) pentru iertarea păcatelor.” (Matei 26:27-28) Deci dacă şi pentru tine şi-a vărsat sângele Isus, atunci, beneficiezi de sângele legământului, şi eşti în legământul cel nou, şi eşti iertat de păcate, fiind în comuniune cu Cristos prin faptul că iei din pâine şi vin. Însă dacă nu vă împărtăşiţi, sângele lui Cristos nu se aplică în cazul vostru căci nu sunteţi în legământul cel nou, care este pentru toţi care sunt în Cristos (Evrei 8:8-13).

 

Alte motive pentru care Martorii lui Iehova nu pot fi religia adevărată:

Dacă Martorii lui Iehova ar fi religia adevărată nu ar fi făcut profeţii false, căci în W 1991 1/12 p.7 se spune: „O religie care predă minciuni nu poate fi adevărată.” Haideţi să vedem câteva profeţii false ale Turnului de Veghere care se auto-intitulează: singurul canal de comunicare al lui Dumnezeu.

 

I. Preziceri false ale Turnului de veghere:

· Anul 1873, Se împlinesc 6000 de ani de la facerea lui Adam (mai târziu aceste profeţii sau explicat că sunt greşite – JV p.631).

· Anul 1874, Domnul Isus s-a reîntors în mod invizibil, deci a doua venire a lui Isus s-a crezut că a avut loc în acel an (JV p.47), actualmente se crede că a revenit în 1914.

· Anul 1978, Isus îşi asumă puterea de rege (JV p. 632) şi are loc învierile cereşti (Taina Împlinită 149,278), actualmente Martorii cred că învierile cereşti au avut loc în 1918 .

· Anul 1881, Se închide uşa pentru clasa miresei de 144.000 (JV p. 632), actualmente se crede că s-a închis în 1935.

· Anul 1889, se face următoarea precizare în cartea din limba engleză, The Time is at Hand la p.101: „Aducem dovezi că întemeierea Regatului lui Dumnezeu a început deja…şi că bătălia din ziua cea mare a lui Dumnezeu cel Atotputernic (Ap.16:14) care se va sfârşi în 1914 cu completa distrugere a conducerii actuale a pământului, a început deja.”

·Anii 1910-1914: „Stresul marelui necaz va fi în curând peste noi cam între 1910 şi 1912, culminând cu sfârşitul neamurilor, octombrie 1914.” (cartea în engleză: The New Creation p.579; vezi şi Volumul 2 Studii în Scripturi p.76,77,101).

·Anul 1914, Armaghedonul din Scriptură ar trebui să aibă loc în acest an conform cu Volumul 3 Studii în Scripturi p.126,153).

·Anul 1914, mai târziu s-a susţinut că în acest an nu se va sfârşi Armaghedonul, ci atunci va începe (Pastor Russell¢s Serrmons p.676).

·Anul 1914, mai târziu după moartea primului preşedinte s-a susţinut că în acest an a început necazul cel mare, învăţătură rămasă în vigoare până în anul 1969 (W 1/5 1999 p.16).

·Anul 1915, este anul când anarhia din lume va atinge apogeul (JV p.632), şi se va stabili împărăţia milenară (Taina Împlinită p.162).

·Anul 1916, Russell după moartea sa, a înviat la cer de unde supraveghează organizaţia Turnul de veghere (Taina Împlinită p.314).

·Anul 1918, va fi pentru creştinism o groază foarte mare (Taina Împlinită p.77).

·Anul 1925, vor avea loc învierile credincioşilor din vechime, al lui Avraam, Isac, Iacob, etc. cât şi poate luarea la cer a creştinilor (JV p.78).

·Anul 1975, sau împlinit 6000 de ani de la facere, şi va fi foarte probabil Armaghedonul (JV p. 104).

Acestea sunt profeţiile false cele mai importante ale Turnului de veghere, şi toate acestea din cauză că nu a ascultat de Domnul Isus care a spus: „Nu vă aparţine vouă să cunoaşteţi timpurile şi perioadele.” (Fapte 1:7 NW). Ne întrebăm: ori Sclavul fidel şi prevăzător (conducerea Martorilor), nu a înţeles acest text, dar atunci nu pot fi canalul de comunicare al lui Dumnezeu, deoarece şi un copil de 10 ani ar înţelege un astfel de text simplu, care interzice să facem speculaţii, şi cu atât mai mult să-I inducem în eroare şi pe alţii. Dar dacă conducerea Turnului de Veghere l-a înţeles, însă nu l-au respectat, atunci îi descalifică din rolul de „Sclav fidel şi prevăzător” (Matei 24:45-47 NW), pentru că un sclav fidel, adică credincios, ascultă de Stăpânul, care  ne-a spus să nu ne preocupăm cu timpurile şi perioadele. Oare Dumnezeu minte, cu siguranţă NU (Tit 1:2), dar atunci cum se face că organizaţia prin care vorbeşte Iehova Dumnezeu, au dat sute de învăţături greşite, de fapt mai mult de jumătate din scrierile lui Russell sau dovedit mai târziu false. Oare se poate aplica în cazul erorilor Turnului de Veghere, principiul din Proverbe 4:18? Aici se spune: „Dar cărarea celor drepţi este ca lumina strălucitoare, care merge mereu crescând până la miezul zilei.” Din păcate acest principiu nu se poate aplica la erorile Turnului de Veghere, din următoarele motive:

1.    Putem compara învăţăturile adevărului cu picuri de apă, cu care încercăm să umplem un pahar, după cum paharul se umple treptat, tot aşa şi lumina vine treptat, dar odată ce am pus un picur, nu îl vom înlocui peste câtva timp cu altul, căci adevărul rămâne adevăr, ci la acela care îi în pahar, mai adăugăm alţii picuri;

2.    Au fost lucruri care au fost explicate bine la început, dar noile explicaţii, au înlocuit picuri buni cu alţii falşi, astfel putem spune că în Organizaţia Martorii lui Iehova au fost perioade când lumina a fost în scădere, ca de pildă: Russell, explică corect pasajul din Romani 13:1-7 că se aplică la autorităţile guvernamentale umane (JV p.147), dar vine al doilea preşedinte al Turnului de Veghere şi dă o altă explicaţie, şi anume că aceste autorităţi nu sunt cele guvernamentale umane; ci, Iehova şi Isus care-şi exercita autoritatea prin Organizaţie, această învăţătură a fost promovată în rândurile Martorilor din 1929 până în 1962. Un alt exemplu de lumină în scădere este sistarea cântărilor creştine de la întrunirile Martorilor lui Iehova, din anul 1938 până în 1944 (W 1/2 1997 p.26), deci conducerea luminată oare, de cine, a suspendat pe timp de 6 ani cântările de laudă la adresa lui Iehova, oare pe ce temei Biblic (Efeseni 5:19)? În 1952, lumina a crescut, locuitorii Sodomei şi Gomorei, nu vor fi mai înviaţi (W 1952 1/6 p.338), lumina nou venită în 1965 susţine că ce sa spus până atunci, era fals, căci în W 1965 1/8 p.479 susţine că locuitorii Sodomei şi Gomorei vor învia, pentru ca să vină W 1988 1/6 p.30,31 şi să spună că totuşi nu vor învia, păi ce lumină în creştere este aceasta? Şi acestea sunt doar câteva exemple care arată clar că principiul din Proverbe 4:18 nu se poate aplica la erorile Turnului de Veghere.

3.    În plus, în W 15/7 1996 p. 20 se sugera că în acel an adică în 1996 „adevărul străluceşte ca soarele în amiază adică când este lumina mai mare, dar curios că în acel an nu s-au oprit schimbarea explicaţiilor, că în anii 1998, 1999, şi 2007, au avut loc schimbări destul de importante în învăţături (vezi W 1998 15/9; W 1999 1/5; W 1/5 2007 p.30,31).

 

II. Alte doctrine elementare actuale care nu corespund cu Biblia:

A) Venirea Domnului: Turnul de veghere spune cu privire la venirea lui Isus că a avut loc în anul 1914 (Paradisul p.146; W 15/10 2000, p.26), însă dacă venirea lui Isus a avut loc în anul 1914, atunci dragi Martori de ce ţineţi comemorarea, deoarece aceasta trebuie ţinută PÂNĂ la venirea lui Isus (1Corinteni 11:26)? Nu uitaţi că studenţii în Biblie au susţinut că Isus a revenit în 1874, oare dacă conducerea s-a înşelat atunci, nu se poate înşela şi acuma? Ba mai mult, Turnul de Veghere învaţă de 9 veniri ale lui Cristos!  La „Întrunirea Specială Teocratică”, ţinută la Braşov pe 1 octombrie (2006), în cuvântarea „Ce ne rezervă viitorul?”, Gerrit Lösch , membru din corpul de guvernare al Martorilor lui Iehova a spus, citez: „Biblia are multe de spus despre venirea lui Isus, însă din moment ce sunt mai multe veniri ale lui Isus să fim atenţi să nu confundăm venirile lui Isus”.  El a menţionat 7 veniri ale lui Isus Cristos, în cuvântarea sa, după cum urmează:

1) Venirea ca rege în anul 1914, lucru susţinut şi de cartea „Paradisul” la p.147: „…în 1914 a sosit timpul fixat de Dumnezeu pentru reîntoarcerea lui Cristos şi începutul guvernării sale”;

2) Venirea lui Isus în anul 1918 pentru ai purifica pe creştinii unşi, Isus a venit ca inspector la templu spiritual  după cum se spune în W 1985 1/11 p. 31: „…Mirele regal a venit la templu spiritual în primăvara lui 1918”;

3) venirea lui Isus pentru a-i învia la viaţă cerească pe cei unşi, lucrare care a început în 1918;

4) Isus a venit în timpul sfârşitului pentru a fi prezent ca rege şi pentru a începe parousia;

5) Isus va veni în viitor cu un semn special, numit: 'semnul fiului omului';

6) Isus va veni ca Judecător separând oile de capre;

7) Isus va veni ca executor la Armaghedon.

La care publicaţiile martorilor mai adaugă 2 veniri:

8) venirea din primul secol e.n. ca om născut din Maria;

9) în primăvara lui 1919, când a mai venit pentru a-şi scoate poporul din Babilon curăţindu-l de doctrine false, W 1988 1/5 p.20,21.

Totuşi Biblia învaţă de 2 veniri ale lui Cristos (Ioan 14:2; Evrei 9:28) nu de 7, acum cine minte: Biblia sau Turnul de Veghere ? În plus, este clar că se va deplasa Isus în zona pământului, nu cum învaţă cartea Paradisul, că doar îşi va îndrepta privirea spre pământ (vezi Fapte 1:9-11; Fapte 3:20-21; Zaharia 14:3-4).

B)   Prezenţa lui Cristos: Este explicată de Turnul de Veghere că a început în 1914 (W 1993 1/3 p.10), însă în W 1996  15/8  se explică clar cuvântul din greacă, „parousia” (prezenţă) după cum urmează: „literalmente o prezenţă para şi ousia înseamnă atât sosire cât şi prezenţa care rezultă de aicea…o prezenţă care începe din momentul sosirii.” Deci dacă Isus nu a venit nici nu este prezent, căci de pildă, eu sosesc undeva şi devin prezent, eu plec de undeva şi devin absent (Filipeni 2:12), de fapt prezenţa lui nu durează zeci de ani, ci o scurtă perioadă de timp conform cu Matei 24:27 NW, şi este de domeniul viitorului când are loc Ziua lui Iehova (2Tesaloniceni 2:1,2Tesaloniceni 2:8; Iacob 5:7-8), şi dezvăluirea (revelarea) lui Isus Cristos (1Ioan 2:28).

 

C)  Învierea cerească: Turnul de veghere învaţă cu privire la învierea pentru ceruri că are loc în trei faze:

1.    În primăvară lui 1918 cei morţi în Cristos învie ca spirite şi merg la cer;

2.    Cei ce mor de atunci în coace dintre cei unşi, învie în clipa morţii;

3. În viitor rămăşiţa unsă, va muri şi imediat va învia, ca spirite, la Armaghedon sau după alte publicaţii ale Societăţii după Armaghedon (W 1/11 1985 p.31,32; W 1993 1/5 p.13; W 1998 1/7 p.17).

Biblia însă învaţă altfel şi anume: prima înviere cea cerească are loc în viitor, la venirea lui Isus şi atunci începe mileniul, căci dacă sfinţii au înviat, înseamnă atunci că suntem deja în mileniu (Apocalipsa 20:6). În plus, Biblia nu susţine ideea că toţi creştinii trebuie să moară pentru a ajunge în cer, căci unii vor fi doar schimbaţi în corpuri glorioase spirituale fără a mai muri (1Corinteni 15:51-54). Iar Biblia vorbeşte de două grupuri care vor merge la cer după cum urmează: 

I. „Însuşi Domnul va coborî din cer…şi cei morţi în comuniune cu Cristos se vor ridica primii.”;

II. „După aceea, noi cei vii care vom supravieţui vom fi luaţi împreună cu ei în nori pentru a-l întâmpina pe Domnul în aer…” (1Tesaloniceni 4:16-17 NW).

Observăm din text, că atât cei morţi şi înviaţi, cât şi cei vii, vor pleca la cer „împreună”, ori dacă învierea a avut loc în 1918, atunci nu ar mai trebui să avem azi oameni cu speranţă cerească printre noi, căci ei ar fi trebuit să plece împreună cu cei înviaţi la cer. Astfel, fie Turnul de Veghe greşeşte legat de învăţătura cu învierea din 1918, fie nu greşeşte şi atunci nu mai sunt oameni cu speranţă cerească, căci toţi atunci au plecat „împreună…pentru a-l întâmpina pe Domnul în aer…” CE ALEGI?

 

D)  Întronarea lui Isus Cristos în anul 1914: aceasta este o învăţătură de bază pentru Martorii lui Iehova, căci atunci Cristos s-a întronat şi şi-a început guvernarea (W 2000 1/4 p. 14,15; 15/5  p.16), argumentele principale sunt: profeţia din Daniel 4 cu cele 7 timpuri. Dar acel calcul, nu stă în picioare din următorul motiv simplu, acel vis cu copacul nu are cum susţine Turnul de Veghere o dublă împlinire şi asupra Regatului lui Dumnezeu, ci se aplică doar în cazul lui Nebucadneţar cum precizează textul în mod clar în Daniel 4:20-25 NW: Copacul pe care l-ai văzut,...eşti tu, o, rege, căci ai ajuns mare şi ai devenit puternic, iar măreţia ta a crescut şi a ajuns până la ceruri şi stăpânirea ta, până la marginile pământului...iată interpretarea, o, rege, şi iată decretul Celui Preaînalt, care trebuie să se împlinească asupra domnului meu, regele: Vei fi alungat dintre oameni şi vei locui cu animalele câmpului. Ţi se va da să mănânci iarbă ca la tauri şi vei fi udat de roua cerului. Şapte timpuri vor trece peste tine, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste regatul oamenilor şi că îl dă cui vrea.”

O dată ce omul lui Dumnezeu, Daniel, a primit interpretarea visului, este inutil să inventăm noi interpretarea. Textul spune clar că interpretarea visului se referă la căderea şi reînălţarea lui Nebucadneţar, Daniel explică clar: „Copacul pe care l-ai văzut,...eşti tu, o, rege”, cred că orice comentariu e de prisos, Daniel nu spune: copacul este Regatul lui Dumnezeu!

Un alt argument folosit este Psalm 110:1-2, care se explică în felul următor: vrăşmaşii pe care îi pune Iehova sub picioarele Domnului Isus este Satan care a fost aruncat din cer în 1914, iar vrăşmaşii în mijlocul căreia domneşte Isus, sunt naţiunile, astfel El domneşte în mijlocul vrăşmaşilor din 1914, până la Armaghedon, când le va distruge, dar această interpretare nu stă în picioare la o analiză atentă, din următoarele motive: a) Mihail nu l-a aruncat pe Satan în anul 1914, ci această luptă va avea în viitor cu aproximativ trei ani şi jumătate înainte de venirea lui Isus şi legarea pentru o mie de ani a lui Satan (citeşte fără interpretări dinainte în minte cap. 12 din Apocalipsa şi a-i să te convingi singur); b) Vrăşmaşii pe care Iehova îi pune sub picioarele lui Isus sunt: oamenii răi pe care îi va distruge la venirea lui în viitor, căci aceasta înseamnă în Biblie să-ţi pui vrăşmaşii sub picioare (1Regi 5:3; vezi şi Psalm 2), dar Psalm  110:1 a avut o împlinire parţială cu ocazia înălţării la cer (Efeseni 1:20-23; Evrei 2:8-9), şi va avea o împlinire finală după mia de ani (1Corinteni 15:24-28).

Iar Psalm 110:2, se aplică la sfârşitul lumii căci a domni în mijlocul duşmanilor, sau după cum traduce traducerea Lumii noi într-o versiune mai veche: „subjugă în mijlocul duşmanilor tăi”,  se referă la distrugerea lor, aceasta este semnificaţia acestei expresii, vezi Ieremia 49:28, şi Psalm 110:5. Tot la fel şi explicaţia din Luca 21:24 NW nu este valabilă, căci „timpurile fixate ale naţiunilor” nu încep în 607 î.e.n., căci în context Isus nu vorbeşte de distrugerea Ierusalimului de către Babilonieni. Conform cu Apocalipsa 11:2, „timpurile fixate ale naţiunilor” se referă la perioada de timp când în viitor Ierusalimul şi curtea templului va fi dată naţiunilor, pentru a fi călcată în picioare în perioada de activitate a celor doi martori al lui Isus, din Apocalipsa 11 care vor activa 1260 de zile.

Iar în ce priveşte întronarea lui Cristos, din Biblie reiese clar, că întronarea lui Isus are loc în viitor, la venirea sa, când începe reînnoirea tuturor lucrurilor şi când va judeca omenirea împărţită în oi şi capre (Matei 19:28; Matei 25:31).

 

Ce este de făcut dacă eşti Martor al lui Iehova?

În primul rând sugestia mea este, să iei Biblia, chiar mai multe traduceri ale Bibliei, un caiet cu notiţe, şi pentru o perioadă să citeşti doar Biblia fără alte publicaţii, şi să te rogi mult lui Dumnezeu pentru lumină. Poate ar fi bine să-ţi iei concediu dacă poţi, pentru a putea să mergi undeva, într-un loc retras, departe de Sala Regatului, de publicaţii şi influenţe de orice fel, doar cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi în special să citeşti Scripturile Creştine sub rugăciune, şi-ţi vei da seama cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă religia Martorii lui Iehova este o restaurare a primilor creştini sau nu.

NU UITA, tu poţi singur, doar cu ajutorul Spiritului Sfânt să înţelegi Scriptura, după cum se spune în Proverbe 28:5b NW: „…dar cei ce-l caută pe Iehova înţeleg totul”. Deci dacă eşti sincer, Dumnezeu îţi va dezvălui adevărul său. Să nu te descurajezi, dacă ajungi la concluzia că religia Martorilor lui Iehova nu este adevărată, nu uita, ai trei lucruri absolut sigure pe care te poţi baza indiferent de dezamăgirile provocate de religie, şi anume:

I.  Dumnezeu te iubeşte (Ioan 3:16; Romani 5:8);

II. Domnul Isus a murit şi pentru tine (1Corinteni 15:3; 1Petru 2:24-25);

III. Ai Cuvântul complet al lui Dumnezeu, care te poate învăţa adevărul (Psalm 119:105; Ioan 17:17), de aceea nu eşti părăsit, de fapt Dumnezeu doreşte să fi salvat şi fericit, mai mult decât doreşti tu, căci este numele lui în joc, El te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu (Isaia 49:15).

 

În al doilea rând, trebuie să înţelegi că dacă vrei să devii creştin adevărat, tu trebuie să te naşti din nou, ce implică aceasta ? 

 

Accepţi condamnarea păcătoşeniei tale pe care o face Spiritul Sfânt – încă de la primul pas, este o conlucrare între tine şi Spiritul Sfânt, nimeni nu se poate naşte din nou, dacă Spiritul Sfânt nu găseşte în tine o inimă sinceră şi smerită, care se lasă convinsă de natura ei păcătoasă şi coruptă, căci un rol al Spiritului Sfânt este să dovedească lumea ca fiind vinovată în ce priveşte păcatul (Ioan 16:8).

Astfel Spiritul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă aderenţă în tine, să poate să te oglindească în adevărata faţă a ta, descoperindu-ţi starea ta păcătoasă de corupt, nelegiuit, viclean, vrăşmaş cu Dumnezeu şi hidoşenia păcatului (Romani 3:9-18,Romani 3:23; Romani 8:7-8; Iacob 4:4; Iov 15:16). El îţi dovedeşte nu numai că ai moştenit păcatul, dar şi că ai dat curs păcatului ne-stăpânindu-te când puteai să o faci. El îţi va arăta că natura ta este coruptă şi stricată şi te va face să vezi păcatul aşa cum îl vede Dumnezeu, ca pe ceva scârbos şi nelegiuit dacă eşti bineînţeles receptiv, atunci, la fel ca evreii din ziua Penticostei care au rămas străpunşi în inimă, vei zice: „Fraţilor ce să facem?” sau ca temnicerul din Filipi: „…ce trebuie să fac pentru a fi salvat?” (Fapte 2:37; Fapte 16:30). Atunci începi să-ţi dai seama cât de păcătos şi pierdut eşti fiind sub condamnarea morţii, despărţit de Dumnezeu prin păcatele tale (Isaia 59:1-4). Ba mai mult, îţi dai seama că nu te poţi auto-salva prin faptele bune pe care le-ai făcut, deoarece acestea sunt ca o haină murdară înaintea lui (Isaia 64:6), căci nu ai fost creat prin Isus la fapte bune, doar atunci faptele tale sunt lucrarea lui Dumnezeu (Efeseni 2:10).

 

Căinţa sinceră: adică un regret profund, o părere de rău pentru faptele noastre rele pe care le-am făcut, acest regret va conduce la mărturisirea păcatelor noastre la Dumnezeu Tatăl prin Isus Marele Preot (1Ioan 1:7-9; 1Ioan 2:1-2). Cum îţi vei da seama cât de mult ai păcătuit? Citind Scripturile Creştine care conţin peste 100 de porunci, şi anlizându-te care porunci ai respectat şi care nu?

O căinţa autentică produce roade bune şi o schimbare a modului de gândire, de vorbire, de acţiune greşit şi vom fi prompţi şi fermi în lupta cu înclinaţia de a păcătui (Proverbe 28:13; Matei 3:8; Romani 12:9; Evrei 3:7-8). Căinţa adevărată se observă prin atitudinea faţă de păcat, privindu-l ca Dumnezeu, ne minimalizându-l şi ne mai practicându-l (1Ioan 3:4,1Ioan 3:8). Având în vedere aceste lucruri întreabă-te: Ţi-ai mărturisit păcatele lui Dumnezeu? Ai lepădat păcatul schimbându-ţi modul de viaţă într-unul drept, prin puterea Spiritului Sfânt?

 

Credinţa în Cristos, astfel crezi că într-adevăr Isus Cristos a murit pentru păcatele tale, astfel toată vina şi fărădelegea noastră a fost transferată asupra lui Cristos care a fost făcut păcat şi blestem pentru noi (2Corinteni 5:21; Galateni 3:13), astfel El a suferit o moarte chinuitoare, astfel prin rănile lui suntem vindecaţi (Isaia 53; 1Petru 2:24). Prin urmare întreabă-te în mod serios: crezi că Isus a murit în locul tău pentru păcatele tale? (Romani 4:25) Dacă da, atunci înţelegi că El te-a cumpărat prin jertfa sa pentru Dumnezeu şi din momentul când crezi în El, Isus va deveni Domnul şi Salvatorul tău, ne mai-trăind pentru tine ci pentru El (Fapte 4:12; Fapte 5:31; 2Corinteni 5:14-15)? În consecinţă a crede în Isus, înseamnă a asculta în toate de El (Ioan 3:36).

 

Botezul în apă: când ai intrat în organizaţie, ai fost scufundat, dar nu într-o persoană; ci în nimeni! Deoerece nu s-a pomenit vreun NUME în care să fi scufundat! Aşa cum menţionază Biblia: Fapte 2:38; Fapte 8:12-13; Fapte 19:5!

Apoi, botezul este definit în Biblia ca ceva mai mult decât o dedicare! El este o lucrare spirituală, unde omul moare împreună cu Cristos, faţă de păcat, este îngropat cu El şi înviază cu Cristos la o viaţă nouă (Romani 6:2-5; Coloseni 2:12), la o viaţă în locurile cereşti (Efeseni 2:6). În Biblie nu există botez pentru a învia cu Cristos pe pământ, ci doar pentru cer! Căci botezul, este o naştere din nou (Tit 3:5), pentru cer (comp. 1Petru 3:4; cu 1Petru 3:21), este o îmbrăcare cu Cristos (Galateni 3:27).

Adevăruri ceea ce organizaţia nu învaţă!

 

 


[1]Dacă nu se face o altă menţionare citatele biblice sunt luate din Biblia Cornilescu sau Cornilescu Revizuită (BCR), iar sigla NW se referă la Traducerea lumii noi, iar NW – 2000, la Traducerea lumii noi din anul 2000.

[2] W este simbolul pentru Turnul de Veghere, iar p. indică pagina.

[3] JV este simbolul pentru cartea Martorii lui Iehova.

[4] Pentru o dezvoltare mai amplă a subiectului cine este ‘marea mulţime’ vezi articolul: Despre marea mulţime”.

[5] Vezi în acest sens şi explicaţia din Biblia Cornilescu revizuită (GBV) de la n.s. Ioan 2:14,Ioan 2:19.