În textul din Luca 12:32, unde apare expresia: „turmă mică”, această descriere nu se referă la cei 144.000, cum interpretează Societatea Turnul de Veghe; căci dacă citim contextul, Isus s-a adresat celor 12 apostoli pe care îi învăţa aceste cuvinte, când spune în v.22,32-34 NW - 2006: „Apoi le-a zis discipolilor săi (celor 12):... Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit de cuviinţă să vă dea regatul! Vindeţi ce aveţi şi daţi daruri de îndurare. Faceţi-vă pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nici hoţul nu se apropie, nici molia nu roade. Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

Vorbea oare Isus cu cei 12 sau cu cei 144.000? Este clar că vorbea cu cei 12, pe aceştia îi numeşte „turmă mică”.

Sute de pagini scrise în zadar ca să susţină că turma mică sunt cei 144.000, când adevărul este altul, şi cât de simplu este! Aşa se întâmplă când se scoate versetul din context!

Astfel acest adevăr simplu înţeles de cei asemănători pruncilor, nu poate fi înţeles de conducerea martorilor, condusă de cine oare ?!?!