"Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul Meu şi vor fi o turmă şi un Păstor" - Ioan 10:16.

 

Conform învăţăturii Turnului de Veghe alte oi sunt toţi slujitorii lui Dumnezeu cu speranţă pământească, indiferent că sunt credincioșii din Scripturile ebraice, ca Avraam, Sara, etc. fie sunt martorii care se adună din anul 1935.

 

Eşti tu iubite cititor, dintre alte oi? Dacă da, ai tu speranţa turmei care este în staul sub un singur Păstor: Isus? 

Pentru că observă, nu sunt două turme; nu, ci o singură turmă! Eşti o turmă cu oile din staul? Ai tu aceleași privilegii ca şi ele? Eşti tu una cu ele, fără vreo discriminare? Fără ca unii să fie superiori altora? Este Isus păstorul tău, care te luminează, te învaţă, te păstoreşte prin Spiritul şi nu prin oameni? 

Nu vedem ca Isus să-şi pună pe altcineva ca să conducă oile, ci El a învăţat:

"Este scris în Profeţi: Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu" - Ioan 6:45.

"Voi însă să nu vă numiţi «Rabbi», căci Unul singur este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. Şi «tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ, căci Unul singur este Tatăl vostru, şi anume Cel ceresc. De asemenea, să nu numiţi pe nimeni «îndrumător», căci Unul singur este Îndrumătorul vostru, şi anume Cristosul" - Matei 23:8-10.

Iubite martor, este Domnul Isus Învăţătorul tău? Eşti tu învăţat de El? Îl consideri doar pe El Învăţătorul tău?

Sau ai alţi fraţi care se pretind ei ca fiind învăţătorii care trebuie să-ţi tălmăcească Scriptura! Dar noi nu vedem aşa ceva în învăţătura Domnului! Ci altceva: "Unul singur este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi" !

Oile lui Isus nu ascultă de străini, ele deosebesc glasul păstorului de glasul străinilor (Ioan 10:1-4). Tu de cine asculţi? De Isus? Auzi tu glasul Lui? Dacă tu nu auzi glasul Lui, înseamnă că nu eşti oaia Lui!

Oile Lui au intrat în staulul Lui prin uşă, adică prin Cristos, printr-o întâlnire cu Păstorul! Căci El a promis în Ioan 14:19"Încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea, însă voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi". Iată oile lui au parte de revelaţie, de o întâlnire spirituală şi supranaturală cu El!

Ai avut tu aşa ceva când ai intrat în organizaţie? Ai intrat în organizaţie prin acceptarea unor învăţături sau prin întâlnirea cu El?

Domnul Isus a spus: "Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este hoţ şi tâlhar" - Ioan 10:1.

Dacă nu ai avut parte de o întâlnire cu El, atunci tu nici nu faci parte din staulul oilor, ci eşti un hoţ şi tâlhar şi nici staulul în care ai intrat, nu este al lui Isus !