Cu o anumită ocazie Isus se arată ucenicilor Lui, El îi întreabă: "Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?"
Oamenii din vremea Lui aveau diferite păreri despre El, unii spuneau că este Ilie, alţii că este Ieremia sau vreun profet, dar voi care vă consideraţi martori ai lui Dumnezeu, cine spuneţi voi că este Isus?
Dacă spuneţi că El este Fiul lui Dumnezeu, atunci de ce credeţi că El a fost creat din nimic?
Dacă El este Fiu, trebuia să se nască din tatăl, ceea ce voi nu mărturisiţi în credinţa voastră!

În publicaţia: „Spiritul Sfânt — forţă dindărătul noii ordini viitoare” (1977), la pagina 11-20, la subtitlul: „UNICUL FIU NASCUT“, se explică: „Drept ce s–a indicat Isus Christos pe el însuşi, atunci cînd a vorbit cu fruntaşul iudeu Nicodim? Citim: „Atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încît a dat pe ‘Unicul său Fiu născut’, pentru ca oricine exercită credinţă în el să nu fie nimicit, ci să aibă viaţă vesnică“ (Ioan 3:16). Prin aceea că el s–a indicat pe sine ca „unicul Fiu născut“ al lui Dumnezeu, el s–a dat să fie recunoscut şi ca „întîiul–născut“ al lui Dumnezeu. Acest „întîi–născut“, acest „Unic Fiu născut“, a fost primul şi ultimul, pe care Dumnezeu l–a creat singur şi nemijlocit, din nimic. Isus s–a indicat, după cum zice, chiar ca „începutul creaţiunii lui Dumnezeu“, iar apostolul Pavel a arătat o denumire asemănătoare. El a scris: „El este imaginea Dumnezeu nevăzut, cel întîi–născut din toată creaţiunea“ (Coloseni 1:15). Toate lucrurile care au fost aduse în existenţă, după ce Dumnezeu l–a creat pe „cel întîi–născut din toată creaţiunea“, au fost celelalte creaţiuni. Cînd Dumnezeu a creat aceste alte creaţiuni, el a colaborat cu unicul său Fiu născut.” [sublinierea îmi aparţine].

Însă Scriptura spune altceva, în Evrei 11:3 NW: „Prin credinţă înţelegem că lucrurile din univers au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, astfel că ceea ce se vede a venit în existenţă din ceea ce nu se vede.” Iată că universul a fost creat prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu din nimic; ci, „ceea ce se vede a venit în existenţă din ceea ce nu se vede”, adică creat dintr-un material invizibil, din energie, provenit din Dumnezeu. 

Deci, nici creaţia, nici Isus, nu au fost creaţi din nimic, ci din ceva preexistent, ciaţa a venit din viaţă, dar nici din ceva din exteriorul Tatălui; ci, îşi are începutul existenţei prin naşterea Sa din Tatăl (Ioan 1:14,Ioan 1:18; Ioan 3:16-18; 1Ioan 5:18), El este născut provenind din Tatăl, căci după cum cuvântul nostru iasă din noi şi i-a fiinţă din interiorul nostru prin rostirea noastră, tot aşa Cuvântul Tatălui: Fiul (Ioan 1:1-2; Apocalipsa 19:13), s-a născut din Tatăl, la prima rostire sau exprimare a Tatălui, după cum se spune în Isaia 55:11„tot aşa va fi şi cuvântul meu, care iese din gura mea. Nu se va întoarce la mine fără rezultat, ci va face negreşit ce-mi place şi va reuşi în lucrul pentru care l-am trimis”.  (vezi şi 1Samuel 12:15).

Chiar Traducerea NW, vorbeşte de naşterea Fiului din Tatăl, când spune în 1Ioan 5:18„Ştim că cine s-a născut din Dumnezeu nu practică păcatul, ci Acela născut din Dumnezeu veghează asupra lui, iar cel rău nu pune stăpânire pe el”. Cu siguranţă că Acela născut din Dumnezeu veghează asupra lui” se referă la Isus Cristos, chiar referinţa de la cuvântul: „Acela” din NW, fac referire la începutul Său = Coloseni  1:15Apocalipsa  3:14.

Este însă trist că WTS nu a studiat cu atenţie chiar propria traducere a Bibliei, ci a preluat de la alţii ideea greşită cu crearea din nimic a Fiului şi a creaţiei şi a perpetuat-o.

Prin urmare, Isus a lor nu este Isus al Bibliei!