1) Lucruri pe care le poate face doar o persoană:

 

a) Vorbeşte (Fapte 8:29; Fapte 10:19; Fapte 11:12; Fapte 13:2; Fapte 28:25; 1Timotei 4:1; Apocalipsa 2:7,Apocalipsa 2:11,Apocalipsa 2:17,Apocalipsa 2:29; Apocalipsa 3:6,Apocalipsa 3:13,Apocalipsa 3:22; Apocalipsa 14:13; Apocalipsa 22:17).

b) Strigă (Galateni 4:6)

c) Mărturiseşte (Neemia 9:30; Ioan 15:26; Fapte 5:32; Romani 8:16; Evrei 10:15; 1Ioan 5:6,1Ioan 5:8).

d) Aude (Ioan 16:13-14).

 

2) Spiritul Sfânt are raţiune, intelect, voinţă:

a) are gândire (Romani 8:27; Isaia 40:12-14).

b) cunoştinţă (Isaia 11:2; Exod 35:31).

c) înţelepciune şi pricepere (Exod 31:3; Efeseni 1:17).

d) are capacitatea de a cerceta (1Corinteni 2:10).

e) capacitatea de a sfătui (Isaia 11:2).

f) capacitatea de a învăţa (Neemia 9:20; Luca 12:12; Ioan 14:26).

g) în virtutea gândirii Lui, El are o voinţă proprie (1Corinteni 12:11; Ezechiel 1:12,Ezechiel 1:19-21).

 

3) Spirit Sfânt are sentimente, emoţii:

a) dragoste (Romani 15:30; 2Timotei 1:7).

b) îndurare, milă (Zaharia 12:10; Filipeni 2:1-3; Iacob 3:17).

c) gelozie (Iacob 4:5).

d) întristare (Isaia 63:10; Efeseni 4:30).

e) efectul sentimentelor sunt suspinele Spiritului Sfânt pentru noi (Romani 8:26-27).

f) bucuria (Romani 14:17; Romani 15:13; Galateni 5:22).

g) speranţa (Romani 15:13; Galateni 5:5).

h) El mângâie (Fapte 9:31; Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:13).

 

4) Spirit Sfânt are reacţii tipice unei persoane:

a) El se poate face vrăşmaş (Isaia 63:10).

b) El poate considera bună/potrivită o anumită hotărâre (Fapte 15:28).

c) El a reacţionat oprindu-l pe Pavel, când acesta mergea spre o direcţie greşită în lucrarea de predicare a evangheliei (Fapte 16:6-10).

 

6) Persoana Spiritului Sfânt a putut fi văzută şi auzită de către diferiţi oameni:

a) Ioan Botezătorul L-a văzut sub formă de porumbel  (Matei 3:16-17).

b) Cei 120 L-au văzut ca limbi de foc şi au auzit vâjâitul ca unui vânt puternic (Fapte 2:1-4).

 

7) Spiritului Sfânt I se atribuie descrieri care sunt potrivite numai pentru o persoană:

a) El poate fi minţit şi ispitit sau încercat(Fapte 5:3).

b) El este martor ca şi apostolii la învierea Domnului Isus (Fapte 5:30-32).

c) El poate fi batjocorit(Evrei 10:29).

 

8) Spiritul Sfânt este distinct de Tatăl şi Fiul:

a) ca persoane (Matei 28:19;Ioan 16:12-15; 2Corinteni 13:14)

b) în lucrare, poziţie sau funcţie (1Corinteni 12:4-6; Efeseni 4:4-6).

c) în închinare (Romani 15:30; Efeseni 2:18; Efeseni 3:14; Efeseni 5:20; Efeseni 6:18).

 

9) Spiritul Sfânt este un altul decât Isus:

a) Spiritul Sfânt este un altul decât Isus, un alt Mângâietor (Ioan 14:16-17; Ioan 16:7).

b)a huli pe Fiul are consecinţe diferite cu a huli pe Spiritul Sfânt (Matei 12:31-32; Marcu 3:28-30; Luca 12:10).

 

10) Spiritul Sfânt are un Sine propriu:

a) Spiritul Sfânt are un Sine propriu, El pune deoparte, El trimite sau însărcinează oameni, Spiritul Sfânt vorbeşte despre Sine şi spune:„Eu”(Fapte 10:19-20; Fapte 13:2-4).

 

Dragă Martor al lui Iehova , Aşa numitul "sclav fidel si prevazator" se face că nu vede aceste pasaje care arată clar că Spiritul Sfânt este o persoană spirituală, însă distinctă de Tatăl şi Fiul şi supusă Tatălui şi Fiului şi deci inferioară lor - Ioan 16:13-15; Ioan 14:26; Ioan 15:26.

 

Vezi şi: Potrivit Bibliei, cine este Duhul Sfânt ?