Dar vreau să ştiţi aceasta: capul oricărui bărbat este Cristos” - 1Corinteni 11:3 NW.
 
 
Cristos este temelia congregaţiei (1Corinteni 3:11), El este piatra din capul unghiului (Efeseni 2:20), El este Capul congregaţiei (Efeseni 5:23), El este singurul învăţător (Matei 23:9,Matei 23:10), El este păstorul cel bun (Ioan 10:14), El este lumina lumii (Ioan 9:5), El este Domn peste casa lui Dumnezeu (Evrei 3:6). Dar El doreşte să aibă o comuniune cu fiecare discipol al Său, şi fiecare discipol al Său dacă Îl iubeşte trebuie să aibă părtăşie cu Domnul (1Corinteni 1:9; 1Ioan 1:3). Altfel cum este Isus capul congregaţiei?
Domnul ne invită prin cuvintele: Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.“ - Matei 11:28-30 Noua Traducere românească 2007.
Iubite martor, ai venit tu la Isus? Te conduce El prin Spiritul Sfânt sau te conduce o organizaţie omenească? Nu uita Cuvântul spune că Isus este capul oricărui bărbat, nu „sclavul fidel” este capul bărbatului. Sclavul este sclav (rob, slujitor), dar aşa zisul „sclav” de la martori îşi arogă prerogative de stăpân, îi opreşte pe oameni ca să aibă părtăşie cu capul, să se închine capului aşa cum fac îngerii (Evrei 1:6) sau alte creaturi ce vor fi în cer (Apocalipsa  5:9-14).
Aşa zisul „sclav” este ca Diotref (3Ioan 1:10), care îi opreşte pe cei din organizaţie să aibă legături cu alţi oameni care trăiesc potrivit dedicării lor faţă de Creator, pe motiv, „chipurile” că sunt apostaţi, dar aceştia niciodată nu i-au întors spatele lui Dumnezeu şi Fiului Său! Iar apostat înseamnă a lepăda închinarea la Unicul Dumnezeu Adevărat şi a merge după dumnezei falşi, potrivit propriei definiţii date de „sclav” în apendicele din NW.
Iubite martor, este Isus cu adevărat capul tău? Dacă Domnul Isus prin Biblie ţi-ar spune anumite lucruri, anumite învăţături, iar „sclavul” ar spune altceva, diferit, pe cine ai urma, de cine ai asculta?
Cel de care asculţi este capul tău în realitate! Cel de care asculţi este Domnul şi Stăpânul tău (comp. Cu Romani 6:16)!!!