Matei 6:10, NW: Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”.

 

Atunci când discuți cu “martorii lui Iehova”, din Evanghelie, ei imediat îți vor spune despre „paradisul pământesc”, unul din argumentele lor fiind: Matei 6:10! Însă la ce s-a referit Domnul în rugăciunea Tatăl nostru când a spus, conform cu NW: Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”?

Expresia: “Să vină regatul tău”, este cererea ca Regatul lui Dumnezeu să vină pe pământ, însă dacă am fii dintre discipolii Lui din primul secol, ne-am fi întrebat, Doamne Isus, cum să cer să vină Regatul, dacă el nu vine decât peste două mii de ani?

Problema este că martorii cred că regatul este un guvern compus din 144.000, însă nicăieri Biblia nu învață aceasta, nici vreun dicționar, nu definește cuvântul regat printr-un guvern!!!

Ce este un regat?

Conform cu DEX 1998; DEX 2009, și alte dicționare: Stat guvernat de un rege; monarhie”

Deci Regatul lui Dumnezeu este o țară, un teritoriu condusă de un rege, nu un guvern, și acel rege rânduit de Dumnezeu este Isus (Fapte 17:7).

Revenind la Matei 6:10, cum putea Isus să îi îndemne pe discipolii Săi să se roage: “Să vină regatul tău”, dacă El știa că urma să plece la cer și urma să vină după câteva mii de ani, căci El pleca conform cu Luca 19:12, NW: “într-o ţară îndepărtată ca să obţină putere regală şi apoi să se întoarcă”?

Ba putea să-i învețe să se roage: Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”, deoarece Regatul lui Dumnezeu era prezent pe pământ prin creștini, ei și casele lor erau teritoriu stăpânit de Dumnezeu. Chiar în timpul Domnului Isus pe pământ El a spus:

Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, regatul lui Dumnezeu a venit peste voiMatei 12:28, NW. Iar în Luca 11:20, NW: „Dar, dacă eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, regatul lui Dumnezeu a venit peste voi. Iată ce a însemnat a ne ruga: Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”, și anume ca domnia lui Dumnezeu manifestată prin Regele Isus să își exercite autoritatea în această lume, prin Spiritul Sfânt care alungă demonii, vindecă bolnavii, învie morții, și alte lucrări de putere miraculoase, predicarea Evangheliei prin Spiritul Sfânt (1Petru 1:12), toate acestea aduceau Regatul lui Dumnezeu pe pământ și astfel și pe pământ se făcea voința lui Dumnezeu ca și în cer!

Chiar dacă în viitor în mileniu, pământul va fi locuit (Apocalipsa 20:3), accentul Evangheliei este pe Regatul lui Dumnezeu care acum poate să intre în casele oamenilor și în viețile lor, așa cum îi spune Isus la Zacheu: „Astăzi a venit salvarea în casa aceasta” (Luca 19:9, NW). Cât și faptul că se poate intra acum în Regatul cerurilor, creștinii în momentul când sunt salvați intră în Regat așa cum se spune la Coloseni 1:13-14, NW: El ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului şi ne-a mutat în regatul Fiului iubirii sale. Prin el avem eliberarea prin răscumpărare, iertarea păcatelor”. Dar voi de aceea nu ați intrat în Regatul Fiului, dragi martori, pentru că voi nu aveți păcatele iertate!

Astfel rugăciunea Tatăl nostru nu ne învață să cerem ca Regatul să vină, așteptând milenii, ci Domnul ne învață că cerând cu credință primim Regatul lui Dumnezeu, căci atunci când lucrează Dumnezeu, “regatul lui Dumnezeu a venit peste voi”.

 

Doar peste voi dragi martori, Regatul nu a venit, pentru că nu sunteți fii ai Regatului (Matei 13:38), ci ai Turnului de Veghe, Dar la câţi L-au primit, le-a dat dreptul să fie făcuţi copii ai lui Dumnezeu; adică celor crezând în Numele Lui; care au fost născuţi nu din sânge, nici dintr-o voinţă a cărnii, nici dintr-o voinţă a unui bărbat, ci din Dumnezeu (Ioan 1:12-13, SCC).